Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.6 MB
2018-09-11 15:44:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
156
727
Rövid leírás | Teljes leírás (169.11 KB)

A Nagykanizsai Izr. Hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
értesítője
az 1910-1911. tanévről
az intézet fennállásának 54. évében.
Szerkeszté:
Bún Samu
a Ferencz József-rend lovagja,
igazgató.
1911.
Krausz és Farkas Könyvnyomdája Nagykanizsán.
3(?)0505

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1910—11. TANÉVRŐL AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 54. ÉVÉBEN.
SZERKESZTÉ:
BÚN SAMU
A FERENCZ JÓZSEF-REND LOVAGJA,
IGAZGATÓ.
1911.
KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJA NAGYKANIZSÁN.
8C506
REV 98


A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1910—11. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 54. ÉVÉBEN.
SZERKESZTÉ:
BÚN SAMU
A FERENOZ JÓZSEF-REND LOVAGJA, IGAZGATÓ.1911.
KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJA NAGYKANIZSÁN.
SüfiOfi
REV 98
REV20IÜ
i.
Iskolaszék.
Elnök: Dr. Rothschild Jakab Alelnök: Rosenberg Richárd Jegyző: Barta Lajos
Dr. Neumann Ede, iskolai felügyel 5 Bettlheim Győző Bún Samu, igazgató Dénes Lajos Domány Ármin Ujnépi Elek Lipót 10 Halphen Mór Heltai József Kertész József Löwe Adolf Löwy Adolf 15 Dr. Ollop Mól-Ötvös Emil Rapoch Gyula Rothschild Zsigmond Dr. Rothschild Samu 20 Scherz Richárd Dr. Schwarz Adolf Schwarz Ignácz Sommer Ignácz Szommer Náthán 25 Stern Sándor Dr. Weisz Lajos Zerkowitz Lajos
Zsr
3
** \'sfm:
ii.
Jelentés a lefolyt 1910—11-iki tanévről.
A javító vizsgálatokat augusztus 31-én tartottuk meg, a beírásokat szeptember 1., 2. és 4. napján eszközöltük, a rendes tanítás szeptember 0-án vette kezdetét és szakadatlanul folyt a tanév végéig.
Felvétetett az alsó osztályba 46 a középső „ 35 a felső „ 35
összesen 116 tanuló szaporodás a mult évhez képest 4.
Az iskolát a .tanév végéig látogatta az alsó osztályban 43 a középső „ 35 a felső „ 35
összesen 113 tanuló szaporodás a mult évhez képest 6.
A felvett tanulók közül teljesen tandíjmentes volt 18, részben 56, az elengedett tandíj összege K 8530.—
Az intézet egészségi állopota úgy az ifjúságot, mint a tanári kart illetőleg kedvező volt. Hosszabb megbetegedés 2 tanuló esetében fordult elő. A szemvizsgálatot dr. Goda Lipót, városi orvos a lefolyt évben is megtartotta a legkedvezőbb eredménnyel.
A fegyelmi állapot és a tanulmányi eredmény kielégítőknek mondhatók.
Az iskolalátogatás megfelelő volt. Mindamellett a mulasztások kellő ellenőrzése végett kívánatos volna iskolaorvos alkalmazása.
A tanári karban változás nem fordult elő.
Dr. Schack Béla kir. főigazgató ur január 17-én és 18-án intézetünket meglátogatta, az előadásokon minden osztályban többször jelen volt és a távozása előtt a tanártestülettel tartott értekezleten a tapasztaltak fölötti megelégedését fejezte ki.
Dr. Záray Károly, a pécsi ker. és iparkamara titkára, mint a nm. vallás- és közokt. miniszter által kiküldött iskolalátogató május 2-án és 3-án látogatta meg az iskolát, mely alkalommal a tanulók tanulmányi és fegyelmi állapotát, az iskola helyiségét és berendezését tette vizsgálat tárgyává. A látogatás befejeztével tartott értekezleten minden tekintetben meleg elismerését nyilvánította.
4
A húsvéti szünidőben intézetünk 18 tanulója Balog D. és Domány Á. tanárok vezetése mellett 10 napra terjedő tanulmányutat tett Boszniába és Herczegovinába, melyen az annektált tartományok nép- és földrajzi, valamint kereskedelmi viszonyait tanulmányozták. Visszautazásukban 2 napot töltöttek Fiúméban, melynek kiválóbb ipartelepeit tekintették meg. Nem mulaszthatjuk el, hogy a Magyar...