Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.3 MB
2018-09-11 15:54:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
368
1248
Rövid leírás | Teljes leírás (120.39 KB)

A Nagykanizsai Izr. Hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
értesítője
az 1912-1913. tanévről
az intézet fennállásának 56. évében.
Szerkeszté:
Bún Samu
a Ferencz József-rend lovagja,
igazgató.
Nagykanizsa, 1913.
Gutenberg Nyomda nyomtatása
7034

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
I
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
I t
AZ 1912—13. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 56. ÉVÉBEN.
8ZEBKESZTÉ:
BÚN SAMU
A FERENCZ JÓZSEF-REND LOVAQJA,
IGAZGATÓ.

NAGYKANIZSA, 1913.
GUTENBERG NYOMDA NYOMTATÁSA 7034
REV 98
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1912—13. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 56. ÉVÉBEN.
SZERKESZTÉ:
BÚN SAMU
A FERENCZ JÓZSEF-REND LOVAGJA,
IGAZGATÓ.
□Sn
NAGYKANIZSA, I9I3.
GUTENBERG NYOMDA NYOMTATÁSA 7034
REV 98
«BV2010
I.
Iskolaszék.
, Elnök: Dr. Rothschild Jakab Alelnök: Heltai József Jegyző: Barta Lajos
Dr. Neumann Ede, iskolai felügyelő 5 Bettlheim Győző Bún Samu, igazgató Balog Dávid Ujnépi Elek Lipót Grünhut Henrik " 10 Halphen Mór Kertész József Löwe Adolf Dr. Ollop Mór Ötvös Emil 15 Pongor Henrik Rapoch Gyula Rothschild Zsigmond Dr. Rothschild Samu Scherz Richárd 20 Dr. Schwarz Adolf Schwarz Ignác Sommer Ignác Szommer Náthán Stern Sándor 25 Dr. Weisz Lajos Weisz Jakab Zerkowitz Lajos
Löwy Adolf
Igaz, mély fájdalommal jelentjük, hogy Löwy Adolf úr, ki iskolaszékünknek 16 éven át buzgó tagja volt, 1912. december 23-án jobb létre szenderült. Benne a nagykanizsai társadalom egyik jólelkű, minden szép és nemesért lelkesedő tagját, iskolánk pedig igaz barátját vesztette.
A tanári kar a megboldogult temetésén testületig részt vett és özvegyének, Löwy Adolfné Ő Nagyságának, méltó módon részvétét fejezte ki.
Dr. Ruzsicska Kálmán
Nagy veszteségről kell megemlékeznünk, mely a zalamegyei tanügyet a lefolyt tanévben érte. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő, 1912. november 22-én örökre hunyta le szemeit.
A megboldogult iskolánktól hosszú idő óta távol állt ugyan, de annak megalapításában sok jóindulattal tevékeny részt vett, az első 2 évben pedig mint a vallás- és közoktatásügyi\'miniszter biztosa az érettségi vizsgálatokon elnökölt.
Temetésén a tanári kar az igazgatóval képviseltette magát, özvegyének pedig átiratilag fejezte ki mély részvétét.
Emlékét kegyelettel fogjuk őrizni.
^ospeoa«^
VtárésíS^
3
II.
Jelentés a lefolyt 1912—13-iki tanévről.
A tanulók beírását szeptember 1., 2. és 3. napjain eszközöltük. A rendes tanítás szept. 5-én vette kezdetét.
Felvétetett az alsó osztályba 45 a középső „ 41 a felső „ 39
Összesen 125 tanuló.
Megelégedéssel állapítjuk meg, hogy a tanulók száma az utóbbi években állandóan szaporodik annyira, hogy az alsó osztályba jelentkezők egy részét a maximális szám betelése miatt fel nem vehettük.
A felvett tanulók közül tandíjmentes volt egészen 19, részben 45, az elengedett tandíj összege K 8290.
Az iskolát a tanév végéig látogatta: az alsó osztályban 45 a középső „ 40 a felső „ 38
Összesen 123 tanuló.
A tanulmányi eredmény kielégítő volt, az iskolalátogatás és a fegyelmi állapot általában véve a követelményeknek megfeleltek.
A tanári karban sem volt változás, mi első sorban az intézet megszilárdult viszonyainak köszönhető.
A nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 158352/1912. sz. rendeletével az igazgatót a VI., Balog Dávid tanárt pedig 27606/1913 sz. rendelettel a VIII. rangosztályba léptette elő.
Dr. Schack...