Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.78 MB
2022-05-25 12:02:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
32
78
Rövid leírás | Teljes leírás (141.83 KB)

Cím: A nagykanizsai 2. sz. gimnázium évkönyve az 1964/65-ös iskolai évről
Közrem.: Debreczeni Attiláné (összeáll.)
Szerz. közl: összeáll. Debreczeni Attiláné
Kiadás: Nagykanizsa : Zala M. Ny., [1964]
Eto: 373.54(439)Nagykanizsa(058) ; 058:373.54(439)Nagykanizsa ; 908.439Nagykanizsa
Tárgyszó: Dr. Mező Ferenc Gimnázium ; Nagykanizsa ; évkönyv
Szakjel: 373
Cutter: N 32
Nyelv: magyar
Oldal:64 p.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI 2. SZ. GIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVÉ
A TANTESTÜLET TAGJAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
DEBRECZENIATTILÁNÉ
IGAZGATÓ
■n
-
AZ 1964/65-ÖS ISKOLAI ÉVRŐL
- 8
ag • M| ■
helyismeret
A NAGYKANIZSAI 2. SZ. GIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1964 65-ÖS ISKOLAI ÉVRŐL
I
P3L
SK=SEGÉDKÖNYVTÁR
HELYBEN HASZNÁLHATÓA TANTESTÜLET TAGJAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
DEBRECZENIATTILÁNÉ
IGAZGATÓ
Az 196465-08 iskolai év története
3
1964. augusztus 30-án avattuk iskolánkat
Az elnökségben helyet foglalt Kiss Károly elvtárs, az Elnöki Tanács
titkára, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, megyénk országgyűlési képviselője, Pohánka József elvtárs, a megyei pártbizottság titkára,
rendezvényünk ünnepi szónoka. Török Lajos elvtárs, a Megyei Tanács VB
elnöke, Kiss Gyula elvtárs, a Megyei Tanács VB elnökhelyettese, Vándor
László elvtárs, az MSZMP városi titkára, Nagy Lajos elvtárs, a Városi
Tanács VB elnöke, Baranyai Sándor, a Megyei Művelődésügyi Osztály
Az állványok rengetegéből augusztus végére lassan kibontakozott a
szép, új iskola. A nyüzsgés, a zaj, mely az építők munkájának velejárója,
elcsendesedett. A műszaki átadás után — augusztus 27-én kezdődött — az
illetékesek kimondták, hogy az intézmény alkalmas rendeltetésének betöltésére. Még néhány napig tartó lázas munka után elérkezett az ünnepélyes
átadás pillanata, augusztus 30. Ünneplő ruhás gyerekek és felnőttek töltötték meg a tantermeket és folyosókat. A tanári szobában rendezett fogadásra egymás után érkeztek közéletünk ismert vezetői. Tíz órakor csengőszó harsam végig az épületen. A folyosókról és tantermekből vendégek,
látogatók, tanárok és tanulók mind a tornaterembe vonultak. A Himnusz
felcsendülő akkordjai jelentették az ünnepély kezdetét.
--- —
..
s •
Az intézet udvari képe
4
1. A tanítás menete. Iskola-évünket felsőbb szerveink áltál meghatározott menet szerint, augusztus 31-én tartott javítóvizsgákkal kezdtük
meg. A javítóvizsgára utasított 36 tanuló mindegyike megjelent. Közülük
sikerrel vizsgázott 28, nem felelt meg 8 tanuló. A tanévnyitó értekezletet
augusztus 31-én, a délutáni órákban tartottuk. Ezen az értekezleten az
igazgató beszámolt az új tantestület és az intézmény létrejöttének mozzanatairól, a tanulóifjúság nyári munkájáról, ismertette az intézet munka334 >
vezetője, Pétiké Antal, a Városi Tanács VB elnökhelyettese, Breznay
Lászlóné, az MSZMP Városi Bizottságának osztályvezetője, Debreczeni
Attiláné, a 2. sz. Gimnáziu migazgatója, Csernay László ny. gimn. igazgató,
Büki Lajos építésvezető, Kovács Lajos középiskolai felügyelő és Márkus
Ferenc igazgatóhelyettes.
Megjelent az avatáson dr. Fekete József elvtárs, a Művelődésügyi
Minisztérium Művelődéspolitikai Főosztályának főosztályvezető helyettese is.
A felsoroltakon kívül jelen voltak még a megyei, városi intézmények,
tömegszervezetek vezetői, küldöttei, az új intézet tanárai, diákjai, sok szülő
és nagyon sok érdeklődő. Az egybegyűlt felnőttek és gyerekek érdeklődéssel, példás fegyelmezettséggel és meleg szimpátiával kísérték figyelemmel
az elhangzott beszédek...