Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
A védett dokumentumok csak könyvtárunk épületén belül, az erre kijelölt pontokon tekinthetők meg!
5.45 MB
2020-04-08 11:09:11
 

application/pdf
Védett Védett
0
256
Cím: Történelem órák a könyvtárban (szakdolgozat)
Szerző: Büki Pálné (1939)
Szerz. közl: Kész.: Büki Pálné
Kiadás: Nagykanizsa, 1980

Nyelv: magyar
Oldal: 32, [1] p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


TÖRTÉNELEM ÓRÁK
a
könyvtárban /szol\'dolgozat/
Készültj la8ö~t;an
Készítettéi Büki Pálné Uarjykanizsci
I
A, VÁZLAT
I, Az eső ly egyen lő % Immégek esőkkentéaéért I
1, tsúolíbm helyzetű.
2. *A könyvtár előtt vissz az ütünk.0
II. A könyvtáx szerepe a nevelő- oktatőmwkóbm
1. lfyított iskola - nevelő iskola.
2. Könyvtár- és könyvhasználat.
3. A könyvtáros szóróim. A könyvtáros és a pedagógus uaimsolata.
Ili. Könyvtári órák tervezése /régi tmmmtethmi/
1. A tervezés szempontjai.
2. Készletek tmmicnotoimből. j. nóháiy vázlat.
tv. Módszertani kereksek
1. A szövegfeldolgozásról.
2. Miért asoporímmim? j. Anyanyelvi nevetős.
v. itüazöbmt áll az ívj tant orv bevezetése
1. Az új tanterv adta szélesebb lehetőségek.
2. javaslatom a ú. osztály könyvtárban tartható óráira.
3. Két óravázlat.
VI. mgoldat Imi kérdések
1. Problémák az óravezetésben.
2. Folyőirathasmúlat.
2 -
B, TÖRTÉN ELEM ÓRÁK A KÖNYVTÁRBAN
I. Az esólyegyenlőt lenségek csők-köntöséért
I. Iskola*, helyzete
mhány övvel ezelőtt » a tanév végén - felmértem báceázó 8. osztályos tanulóink könyvtári tagságát. Az eredmény ítésszé vára-hozásaim alatt volu tanulóinknak hb, csofe Is S-a rendelkezett tagsági vbzmmyal, és mintegy lö % vallotta, hogy szülei, idősebb testvérei révén kölcsönöz,
Mm az iskolának űj nevelője, nem értettem az eddig kialakult helyzetei, hiszen ezok a gyerekek többszőr is elmondták, hogy a szűkös iskolai könyvtár már régen mm elégi ti ki igényeiket, növelőiktől a rendszeres kölcsönzésre iustrmelőkat is Isaptali, s "ütJUk" az iskoláitól szinte a könyvtár előtt visz cl,
Ueu menti a helyzetei, hogy a gyerekek egy részének önálló otthoni könyvtávópltöse igen eredményes volt.
Ha az okokat kerestük, akkor a sajátosan \'*motkás-isk&la“ /fő óvtolcn.bcn hasmúlm ást a kifejezésit/, a 93 ,-bmi fizikai környezet volt az első,
múl i ü r á I í 3 a n nm megfelelő /sajátosam anyagilag zöt\'.tml jő a családi környezeti/, süt hátrányos körülmények között élnek tanulóink, & kiben milyen képessegek fejlődnék ki, nemcsak pusztán a képességek, hamm igen nagy mértékben a íávsmktlmi helyzet határozza meg.
Természetesest az előzőket nemcsak a könyvtárral Izapcsolaios í-gánytelensójgel tudnám bizonyítani,
Nevelőim tül etünk nem fogadta el ezt a Imi túrái ía< Mivel látást, nerz kívánta a hátrányokat továbbgörgetni, Urna radikális változást tervez tünk, a fejlődés egyik eleme az lett, hogy az iskola megpróbálja rendszeresen ée tervszerűen gyengíteni e -2 0 k e t a hűl túrái is hátrányokat,
A hátrűwyék osokhmtésémk az Imme az erofbaéwye, hogy minden gyerekünk eljussmi egy társadalmilag kívánatosnak tekintett
s
kulturális vagy információs alap-szintig, melyet minimmtak, mindenkire érvényes rninimtmak tekintikik« Bitnek a mintw&amah tételes tartalmú általános érvény-nyel meghatározni mm lehet, de jől megfér benne a könyv- és könyvtárhasználat pl, a mínckzmapi élethez tartozó egyéb technikai feltételek ismeretével, a k&mtyebb, szabadabb kárügyek intézésével.
Mivel ügyesek, aktivük, kiváncsiak, elevenek teendőink, agyra jobbén t képesnek tartjuk őket az málló információ felvét ölre - és feldolgozásra, illetve a mindenkori miatt környezet tol való kapcsolat racionális kezelésére,
2. lajftsaaa* sisn xsm. m á&whti
áss ásólyegyenlőtlanságok csökkentésére sokféle - és egyre több orodmónyt hozó - módszereket dolgozott ki neveié testületünk.