Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.01 MB
2020-04-22 11:20:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
42
235
Rövid leírás | Teljes leírás (190.29 KB)

Cím: A kanizsai Városi Tanács igazgatási és bírói tevékenysége a vár lerombolását követő év végéig (1690-1703)
Szerző: Rózsa Miklós
Szerz. közl:szerk. Rózsa Miklós (1924-2003)
Kiadás: Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes. Honismereti Köre, 1999
Sorozat: Nagykanizsai honismereti füzetek/21.
Eto: 352(439)Nagykanizsa"1690/1703" ; 347.96/.99(439)Nagykanizsa"1690/1703" ; 34(439)"1690/1703" ; 342.56:352.076(439)Nagykanizsa"1690/1703" ; 943.9(439)Nagykanizsa"1690/1703" ; 908.439Nagykanizsa
Tárgyszó: Nagykanizsa ; közigazgatás ; bírói gyakorlat ; bírói jog ; 18. század
Szakjel: 350
Cutter: R 91
Nyelv: magyar, német
Oldal: 82 p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


N AQYKAN IZSAI HONISMERETI FÜZETEK
Dr. Rózsa Miklós
21 A kanizsai Városi Tanács igazgatási és bírói tevékenysége )9 a vár lerombolását követő év végéig (1690—1 703.)
0
>1
Dr. Rózsa Miklósnak
a NAGYKANIZSAI HONISMERETI FÜZETEK 21. számaként 1999-ben megjelent A kanizsai Városi Tanács igazgatási és bírói tevékenysége a vár lerombolását követő év végéig című tanulmánya 63. oldalán levő 207—216. sz. jegyzetek sorszámozása helyesen 192—201.
9/1
Dr. Rózsa Miklós
A KANIZSAI VÁROSI TANÁCS IGAZGATÁSI ÉS BÍRÓI TEVÉKENYSÉGE A VÁR LEROMBOLÁSÁT KÖVETŐ ÉV VÉGÉIG (1690—1703.)
Nagykanizsa
1999
Kiadja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával
a Nagykanizsai Városvédő Egyesület Honismereti Köre
Felelős kiadó:
Dr. Cseke Ferenc
A német nyelvű tartalmi összefoglalót fordította: Timitz József
© Dr. Rózsa Miklós
ISSN 1216 3724 ISBN 963 03 7968 6
Nyomdai munkálatok: Kanizsai Nyomda Kft., Nagykanizsa Tipográfiai munkák: Lengyák András Felelős vezető:
Brenner Árpád
2
TARTALOMJEGYZÉK
A tanácsi j egyzőkönyvi kötet ............................... 6
Egyéb források.............................................. 10
II. A tanács jogállása, szervezeti változások és az igazgatási tevékenység az 1691-—-1702. években................................... 12
III. A tanács bírói j oghatósága az 1691-—-1702. években............ 19
A bírói joghatóság alakulása............................... 19
A pallosjog alapján folytatott első büntetőperes eljárás...... 20
Vesztőhely és pellengér felállítása......................... 26
IV. Kanizsa 1703-ban............................................. 28
A vár lerombolásának következményei......................... 28
Gracich Jakab báró lesz Kanizsa fóldesura................... 29
Kanizsa területe és lakossággá 1703-ban......................3S
V. A tanács tagjai, ülései és az ülések jegyzőkönyvezése 1703-ban. 35
VI. A tanács igazgatási jogkörben hozott határozatai 1703-ban...... 38
VII. A tanács bírói joghatósága alapján tárgyalt jogviták 1703-ban. 39
VIII. Jogalkalmazás az 1703. évi ítéletekben........................ 45
Jegyzetek............................................................ 49
Könyvtári források rövidítéseinek jegyzéke........................... 65
Német nyelvű tartalmi összefoglaló................................... 69
Mutatók ............................................................. 72
Személynévmutató............................................ 72
Helynevek és egyéb földrajzi nevek mutatója................. 73
Tárgymutató................................................. 74
3
I.
BEVEZETÉS
Kanizsának 1690. április 13-án atörökuralom alóli felszabadulását követően a Dráva és Száva menti magyarországi új szerzemények megvizsgálására és berendezésére kiküldött császári és királyi bizottság (R...