Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.2 MB
2020-05-19 09:40:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
144
707
Rövid leírás | Teljes leírás (69.9 KB)

Cím: Nagykanizsa város és környéke környezetállapoti alapfelmérése
Szerző: Balogh László
Szerz. közl: Balogh László
Kiadás: Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes. Honismereti Köre, 1994
Sorozat: Nagykanizsai honismereti füzetek/7.
Eto: 504.064(439Nagykanizsa)"199" ; 908.439Nagykanizsa
Tárgyszó: Nagykanizsa ; környezetminőség
Szakjel: 502
Cutter: B 25
Nyelv: magyar
Oldal: 42 p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI
HONISMERETI
FÜZETEK
502 B 25
1994
BALOGH LÁSZLÓ
NAGYKANIZSA VÁROS ÉS KÖRNYÉKE KÖRNYEZET ALL APOTI ALAPFELMÉRÉSE
B lS
BEVEZETÉS
Dolgozatomban Nagykanizsa környezetminőségi helyzetéről és az &zt befolyásoló tényezőkről szeretnék képet adni. Munkám a környezeti minősítésnek csak egy kezdeti stádiumát jelentheti, feltétlenül továbbfejlesztést igényel. Kiindulási alap lehet a jelenlegi környezetminőségi állapot, mert ebben élnek ma az emberek, s ehhez viszonyíthatjuk a romló, vagy javuló tendenciákat.
Környezetminőségi állapotjellemzők
- Levegőminőség: gázszennyezők, szilárd levegőszennyezők
- Vízminőség: felszíni, felszín alatti vizek
- Talaj minőség
- Radioaktív háttérsugárzás
- Zajszennyezés
- Növény- és állatvilág
- Humán népesség
A környezetminőséget befolyásoló tényezők, melyek a tapasztalt körülményeket alakítják
- Geomerfológiai tényezők
- Meteorológiai viszonyok
- A terület beépítettsége
- Ipari létesítmények, mezőgazdasági üzemek
- Gépjárműállomány és a forgalom
- Energiahordozók
- Vízfogyasztás, szennyvíztermelés
- A szemét
- Természeti értékek
(Ezen utóbbi, inkább közvetve ható tényezőkről helyhiány miatt most nem esik szó.)
1
Hazánkban a környezetállapot értékelésének még nincs kialakult rendje, a mai napig hivatalos szabályozás nem született. Pedig fontos lenne a helyi környezetvédelmi igényeket kielégítő információs rendszerek kiépítése, mely a környezeti adatokat összegyűjtené. Hiszen minden telepü-lés érdekelt abban, hogy lakosainak joga legyen ahhoz, hogy környezeti állapotukról hiteles képet kapjanak. így lenne csak lehetőség a problémák pontos megfogalmazására, helyes, környezet-gazdálkodási megoldások kiválasztására.
így arra maradt nekem lehetőségem, metodika híján, hogy egyéni, szemléletes szinten ragadjam^meg az alkalmat Nagykanizsa környezeti prdeh4iaíjainak felmérésére. Napjaink gazdasági, társadalmi életének elengedhetetlen feltétele, a környezetállapot felmérése, különös tekintettel a környezeti károsodások felmérése: az emissziós pontok meghatározása és a szennyező tényezők minimumra csökkentése. A hazai környezetkárosodásokat például Várkonyi Tibor vizsgálta, aki nagyvárosainkat 6 fő csoportra különítette el. Nagykanizsa a VI. csoportba került, akel ,.a szennyezettség a megengedett értphet^ álhdában nem haladja meg.” Ez azonban nem ,,x+n^kwaf °el ” bennünket, nagykanizsaiakat, bár településünk környezeti állapota az országos átlagnál jobb.
A dolgozatom címében szereplő „város és környéke” Nagykanizsának körülbelül 12 km sugáré- környezetét jelenti a benne éld körülbelül 80 ezer emberrel együtt. Ekkora környék kitűzése földrajzi szempontok és ökológiai szempontok (erdők!) miatt történt elsősorban.
A kezdeti lépések megtétele, a távlatok kitűzése Nagykanizsa környezeti állapotfelmérésében igenis szükséges és sürgető feladat. S egy egészséges természeti-környezeti „lokálpatriotizmus” megszerzése sem elhanyagolható szempont számomra és mások számára.
2
LEVEGŐMINŐSÉG
Talán a levegőt mint környezeti hatótényezőt a legkevésbé válogathatja meg az ember: a legkedvezőtlenebbül hat rá. Ezért is nagyon fontos odafigyelni a levegőminőségre. Igaz, az ország területének csak a...