Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.61 MB
2020-05-22 10:30:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
151
632
Rövid leírás | Teljes leírás (188.81 KB)

Cím: Nagykanizsa vonzásterülete ; Nagykanizsa természeti viszonyainak értékelése a településfejlődés és a gazdasági élet szempontjából ; Nagykanizsa milyen mértékig támaszkodhat a városkörnyéke élelmiszeripari nyersanyagaira?
Szerző: Makoviczky Gyula
Szerz. közl: [gyűjtötte Makoviczky Gyula]
Kiadás: Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes. Honismereti Köre, 1993
Sorozat: Nagykanizsai honismereti füzetek/5.
Eto: 908.439Nagykanizsa ; 911.3(439Nagykanizsa-29) ; 338(439Nagykanizsa-29)
Tárgyszó: Nagykanizsa ; vonzáskörzet ; agglomeráció ; földrajzi környezet
Szakjel: 908
Cutter: C 52
Nyelv: magyar
Oldal: 94 p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSAI HONISMERETI FÜZETEK •
CSEKE FERENC
5
1993
1. Nagykanizsa vonzásterülete
2. Nagykanizsa természeti viszonyainak értékelése a településfejlődés és a gazdasági élet szempontjából
3. Nagykanizsa milyen mértékig támaszkodhat a "városkörnyéke élelmiszeripari nyersanyagaira?
90 i
CSP
NAGYKANIZSAI HONISMERETI
FÜZETEK
5.
Kiadja:
NAGYKANIZSAI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET HONISMERETI KÖRE
Felelős kiadó:
Dr. CSEKE FERENC
KÖNYVr

ISBN 963 04 3289 7
Nagykanizsa vonzásterülete
1969
Tartalomjegyzék
Közigazgatási szerepkör........................................................... 5
Közlekedési vonzás................................................................ 5
Ipari vonzás...................................................................... 6
Kiskereskedelmi vonzás........................................................... 12
Kulturális vonzás.................................................................22
Egészségügyi vonzás........................................................... 26
Idegenforgalmi vonzás.............................................................27
Összefoglalás.....................................................................29
Irodalom..........................................................................30
4
Közigazgatási szerepkör
Nagykanizsa 52 község járási székhelye. A járás lakossága 45.443 főt számlált 1968-ban, az egy községre jutó átlagos népesség 874. A város lakossága meghaladta a40.000-t 1969-ben, a járás népessége fokozatosan csökken—így néhány éven belül kiegyenlítődik a különbségük, majd ellenkező irányú eltolódás következik.
A lakosság arányából is látszik, hogy a város funkcióit tekintve több jóval egy átlagos járási székhelynél.
A török kiűzéséig a földrajzi helyzete jelentett előnyt (végvár), az 1860-as évektől ugyancsak ennek a következményeként kiépül a vasúthálózat. 1870-ben 15.125 lakosa volt a városnak, míg Kaposvárnak 6649, Zalaegerszegnek 5890. Az erősödő városias funkciói ellenére sem sikerült a megyeszékhely rangot megszereznie.
Az első világháború után a határszéli helyzet, a kisebb vonzáskörzet, a széles kereskedelmi kapcsolatok megszakadása, a városias fejlődést minimumra csökkentette. Közben az olaj felfedezése, valamit lendített a 30-as években, de komolyabb iparosodás az 1950-es évek végén kezdődött. A funkciók gyarapodásában lényeges változás nem történt ezután sem.
Az olaj- és földgáztermelésben a nagykanizsai központnak az egész Dunántúlra kiterjedő irányító szerepe van. Hasonlóan jelentékeny a Közép-dunántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat tevékenységi területe. Kevés az a funkció, amelyet csak járási keretek között tölt be a város. Gyakran túlnyúlnak a megyei határokon, habár kevés az egész megyére kiterjedő funkció is. Ez nem véletlen, hiszen a megyei és a járási határ nem felel meg a mai követelményeknek.
Közlekedési vonzás
Nagykanizsát a közlekedési helyzete és ennek nyomán mege...