Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.9 MB
2020-05-25 13:14:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
80
436
Rövid leírás | Teljes leírás (278.14 KB)

Cím: A kanizsai Városi Tanács igazgatási és bírói tevékenysége báró Gračich Jakab földesurasága idején (1704-1717)
Szerző: Rózsa Miklós (1924-2003)
Szerz. közl: Rózsa Miklós ; [a német nyelvű összefoglalót ford. Tirnitz József]
Kiadás: Nagykanizsa: Nagykanizsa M. Jogú Város Önkormányzata + Nagykanizsai Városvédő Egy., 2000
Sorozat: Nagykanizsai honismereti füzetek/23.
Eto: 352(439)Nagykanizsa"1704/1717" ; 347.96/.99(439)Nagykanizsa"1704/1717" ; 943.9(439)Nagykanizsa"1704/1717" ; 342.56:352.076(439)Nagykanizsa"1704/1717" ; 908.439Nagykanizsa
Tárgyszó: Nagykanizsa ; Gračich Jakab ; önkormányzat ; igazságszolgáltatás ; 18. század
Szakjel: 350
Cutter: R 91
Nyelv: magyar, német
Oldal: 112 p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSAI HONISMERETI FÜZETEK
Dr. Rózsa Miklós
23 A kanizsai Városi Tanács igazgatási és bírói tevékenysége 9000 báró Gracich Jakab föides-urasága idején (1704—1717)
35Ü
R 9/
Dr. Cseke Ferenc gimnáziumi tanár, a Nagykanizsai Honismereti Kör néhai elnöke emlékére
Dr. Rózsa Miklós
A KANIZSAI VÁROSI TANÁCS IGAZGATÁSI ÉS BÍRÓI TEVÉKENYSÉGE BÁRÓ GRACICH JAKAB FÖLDESURASÁGA IDEJÉN (1704—1717)
Nagykanizsa
2000
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nagykanizsai Városvédő Egyesület
támogatásával
kiadja
és
a kiadásért felelős: Dr. Rózsa Miklós szerző
A német nyelvű tartalmi összefoglalót fordította: Timitz József
© Dr. Rózsa Miklós
ISSN 1216-3724 ISBN 963 640 514 X
Nyomdai munkálatok: Kanizsai Nyomda Kft., Nagykanizsa Tipográfia munkák: Lengyák András Felelős vezető:
Brenner Árpád
TARTALOMJEGYZÉK
I. Bevezetés........................................................5
II. Kanizsa az 1704-1717 években..................................... 10
A vár lerombolásának következményei.......................... 10
Báró Gracich Jakab lesz Kanizsa foldesura.................... 10
A város jogállása............................................ Ti 1
A Városi Tanács igazgatási és bírósági felügyeletének
változása................................................. 13
Kanizsa a Rákóczi-szabadságharc idején....................... 14
Kanizsa a szatmári béke évében............................... 15
Báró Gracich és Kanizsa város közönsége közötti 1713.
évi szerződés............................................. 17 __
Az 1714. évi összeírás....................................... 19
Kanizsa 1715. évi összeírása................................. 20
Simon Clement 1715. évi tapasztalatai Kanizsán............... 24
Gróf Volkra Ottó püspök 1716. évi kanizsai visitatioja
utáni okiratának adatai................................... 25
III. A Tanács tagjai, ülései és az ülések jegyzőkönyvezése
az 1714—1717. években............................................ 27
1714—1715.................................................... 27
1716 ....................................................... 29
1717 ....................................................... 31
IV. A Tanács igazgatási jogkörben hozott határozatai
az 1714—1717. években............................................ 34
V. A bírói joghatóság alapján az 1714—1717. években tárgyalt
ügyek............................................................ 39
A jogszolgálató szerv........................................ 39
Polgári peres eljárások...................................... 41
Büntető peres eljárások...................................... 49
Peren kívüli eljárások....................................... 65
VI. Bizonyságlevél jegyzőkönyvi bejegyzése.........