Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.12 MB
2020-05-29 11:07:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
163
556
Rövid leírás | Teljes leírás (461.28 KB)

Zalavármegye 1924. 064-075. szám június

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

• -J> • •
ÜL éflolyaa.
Zalaegerszeg, 1924 Június 1. Vasárnap.
Ara 600 korona.
64. száa.
EGYE
lieiiUIIK HETEIKÉIT BÁBOISXOB. Illtettél 1 Ö6napra7000 k«r., nenrittrt 21000 ktr.
Hetenként.
m
Párizsban hires világverseny van most a testgyakorló ifjak között. A világ országainak s nemzeteinek arany ifjúsága versenyre kelt egymással. Elképzelhető, mi van olt: Délamerika Uruguay és Paraguay nevű államainak, a bogarak, férgek, tetvek ez országainak is ott van az ifjúsága, még pedig a legszebb dicsőséggel övezve. Oláhország csapata (turma) kacagást keltett. Nem is versenyképes. A magyarok eddig egy szép babért fontak homlokukra a lengyelekkel szemben való fényes győzelmükkel. (Azóta bizony szomorú hír is érkezeit Párizsból: Egyiptom csapata legyőzte a magyar csapalot. A szerk) Szóval folyik a küzdelem másfél hét óta váltakozó eredménnyel.
Miben versenyeznek? A testgyakorlatnak számtalan ága van. De ezek között az egyik faj, a láb-labdarugás uralkodik most irgalmatlanul. Angol eredete szerint foot futbal néven ismeretes, mintegy husz év óta terjedt szét a világon és uralkodik. Tehát ez uralkodik most is Párizsban a világversenyen. Uralkodik és védő paizsa alatt a versenyzők egymást összemarcangolják. inint a vadállatok.
Hogyhogy? Ugy, hogy a gyönge is győzni akar; de nem tud ; s ha nern győz okkal, közbe vág botokkal. Legújabban a fogukkal. A láblabdarugósnál setn emberi, sem isteni szabály nincs. A sport többi fajainál az ellenfelek neme« ellenfelek, de itt nem. A többi fajoknál csak a vjrltis számit, mely szóban benne van a testi efö is, az erkölcsi erő is; a virtuson kivül semmi sem szabad; még az ellenséges háborúban is csak a dolus van megengedve, a csel; láblabűarugásban otthonos a furor mellett a scelus is, a dühöngés mellett a rosszindulat is, a vérengzés, ugy, amiként az állatnak is szabad rúgni, döfni és harapni.
Évekkel ezelőtt, a láblabdarugás kezdefén olvashattuk, de láthattuk is a szemünkkel itt a vidéken mindenütt, hogy a versenytéren egyiket csak véletlenül, de a másikat már készakarva rúgták meg, a harmadikat pedig egyenesen elpáholták s lepedőben véresre vert fejjel hozták be ; s láthattuk, hogy a versenytéren rendőrnek, csendőrnek őrködnie kellett, sőt a jelenlevő királyi törvényszéki ügyész, akinek pedig itt ehhez semmi köze, közvetlenül beleavatkozott, hogy akadályozza meg a további pofozkodásokat. No, de ez talán csak azért volt, mert ez itt kevésbé müveit embereknek: iparos legények nek, if|u diákoknak volt a láblabdarugása És ime, hová fejlődött! Csak tegnapelőtt történt, hogy a világ legszebb városában, Párizsban, a fényes verseny ünnepélyen, Európa népeinek a szemefénye, e szemfénynek az arany ifjúsága, szintén harap, mint a mérges kutya : a spanyolok ösízeharapdálták az olaszokat s a franciák az amerikaiakat.
Nincs nemes levelük, vagy szabályuk. Tartalom szerint még kevésbé nemesemberek.
Amikor még nem élt a láblabdarugás, akkor a sportegyesületeknek, Cluboknak, mérkőzéseknek nem lehetett tagja sem a bolond, sem a nemtelen ember. A tagok mind gentlemanok voltak, külföldön is, Magyarországon is. Persze én ezeket ismertem jobban : a Magyar Athletikai Club (Pesten), a Kolozsvári Athletikai Club, a Szabadkai Vermesék Egyesülete, a Pécsi Egry Dezső s Béláéké, a Szegedi stb. Nem csinállak világ-dolgokat, de becsületesek voltak. Báró Jósika Lajos elnök kiadta a jelszót a KA...