Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.79 MB
2020-06-09 14:07:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
200
603
Rövid leírás | Teljes leírás (529.02 KB)

Zalavármegye 1924. 115-127. szám október

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

; \'m ..
11!. éflolyam.
Zalaegerszeg, 1924 október 3. Péntek
Ara 1000 Korona.
115. szám.
IS6JELBHK HETEIKÉIT BÁB0BS30B. IlittuUi I hónapra 10.000 kor., negydém 30.000 kor.
TÁRSADALMI ÉS PÓLITIKAI LAP.
8serkmtt: BEB30UT FEBFIC
Sierkontiiéi éi kladókbaUi: Xalaeiersxeg, SíéchenyMér 5. utn. Telefon 131. stáa
„ilitfck rjjy litenben, hlizrV tzy baiábac Httztk tgy Jitrnl flrfil ÍK«!ácban, Httiek Mtyyirornég feltinndA»lban
Ámfn."
A vasút szanálása
állandóan bajokat idéz c!<3. Hasznát pedig a nagyközönség nem látja. Mert a köztudatban mit jelent a szanálás? Semmit mást, mint azt, hogy az alkalmazottak létszámát csökkentik, vagyis, ahol előbb három munkaerőt alkalmaztak, ott keltő, de legtöbb esetben egy ember végzi az összes munkákat. Az tagadhatatlan, hogy néhol bevált ez a módszer, de csak néhol. Vannak azonban bizonyos ágak, ahol a szanálásnak, már tudniillik a szigorúan keresz-tUlvitt létszámcsökkentésnek nemcsak kellemetlen, hanem egyes káros, sőt veszedelmes következményei is lehelnek, jgy első sorban a vasútnál boszulja meg magát a nagyobbarányu létszámcsökkentés. Ali« találunk csak valamelyes forgalommal biró állomás}\', ahol nem panaszkodnának anv\'ait, hogy a meghagyott személy-zet nem bírja a szolgálatot. Különösen jogosak ezek a panaszok ma, amikor megindult a fa-, gabona-, kő- és cukorrépa-szállítás, mégpedig hál\' Istennek, nagy mértékben. A létszámcsökkentés pedig közvetlenül a nagy szállításokat megelőzően, tehát elegendő körültekintés nélktll történt. A nagy munka következtében egymásután jelentenek beteget a munkával agyonterhelt vasutasok akiknél pedig tikijuk, állandó éberségre van szükség. Tudunk esetet, kogy az egyik közeli forgalmas állomáson egy \' y Ttu^nri tan W,rwj<6ftwr
szolgálatot, ami annyira niegvisdte szervezetét, hogy fiatalkora dacára is a munkaképtelenség veszedelme fenyegeti. S ha az állomásve?etők segéderőket kérnek, akkor hol innen, hol onnan adnak egy-egy embert 24 órai kisegítésre. De akkor meg ott érzik hiányát nagyon, ahonnan kirendelték.
Ha ez a módszer továbbra érvényben marad, mihamar beáll az államvasutak teljes munkaképtelensége, amiből mindenesetre nagyobb hátrányok származnak,,mint amennyi haszon az elbocsátásból háramlik az államra. Mert képzeljük esik el: milyen munkát végezhetnek a testileg-lelkileg elcsigázott vasutasok?! Azok, akikre milliárdok?»! érő anyaglapon kívül még millióknak éleié\'is van bízva I Szanálás-e áz, ha késnek, ha megtonilanak a drágábbnál-drágább szállítmányok, -kocsik - és mozdóiíyok, vagy emberéletben kár esik ? •
Minden tisztviselői osztály sürgeti allétszám-csökkenlés reviiióját; mi is kívánjuk , ezt. De kívánjuk a revíziót különösen a vasutaknál, mert itt egy kis hiba is óriási veszedelemmel járhat. Más pályákon határidőhöz köthetik a revíziót, adhatnak próbaidőt a létszámcsökkentéssel já/ó eredmények kipróbálására. A vasútnál azonban haladéktalanul meg kell ejteni a revíziót,.addig, amig saját kárunkon nem tanulunk. Mert az Összetörött, elrongálódott drága szállítmányokból jót, annyit érőt, mint elküldésükkor voltak, senki sem csinálhat, azokat pedig, akik egy vonatüsszeütközésnek, vagy hibás váltóállításnak áldozatai lellek, soha senki se támasztja föl, ha csak a jó Isten nem az utolsó Ítélet napján.
Szanálják hát a mostani szanált áljapolokat a vasútnál, még mielőtt annak káros következmén...