Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.97 MB
2020-08-03 10:33:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
144
383
Rövid leírás | Teljes leírás (504.12 KB)

Zalavármegye 1925 092-103. szám augusztus

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


If. érlel11». - i
lalaegersieg, 1925. angnsitns 2. Vasárnap,
j(ra 1000 Koron«. 92 »iá».
atciKuiu jmnUiT ilioiuoi IMdMtéi 1IHWI ll.OM kar., ihtMítti 3I.0M kar.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAIliAP.
Iiarkeatti: HEBBOLT PERIIO
SiarkassMaéi él klaáékliatal. U aaiaraiai, Síécbeayl-tér 5, ssáa. Ttlatai 13!. uáa
Hliiek tfj Utcnbrn, bliztk tfj hatábac,
Htatók tgj latest őrök Ijfauirban,
Hlaatk Maoraroniic feitámidáaábao" Amtn.
Krónika.
Oj korszak küszöbét lépjük át. Akik pártpolitikán kivül állanak s csupán a végzett munka és elért eredmény után ítélnek, azok örömmel vették tudomásul a Bethlen István gróf nevéről elnevezett állami bérpalota fölavatását, mert annak a korszakalkotó szívós munkának, amelyet a miniszterelnök végez az ország érdekében, egy nagy, szemmel meglátható imp&áns eredményére mutathatunk rá. Kedden délután avatták föl az első állami bérpalotát, mely 96 lakással, 12 üzlethelyiséggel és 4 műteremmel egyenesen állami kislakásnak épült s \'benne a legtöbb mjndössze kétszobás. .Találóbb nevet nem is adhattak volna a hatalmas bérpalotának, mint a miniszterelnök nevét, mert hisz^ő voll, aki a reménytveszteti, kételyek közt küzdő magyarságnak megmutatta az igazi utat, mely a nemzet boldogulásához vezet. A fölavatás a rendeltetésnek és az eredménynek megfelelő fényes keretek között folyt le s azon társadalmunk és közéletünk előkelőségein kivül Magyarország kormányzója is megjelent
* - .
Dühöng a békevágy világszerte. Mindennapra esik legalább egy nagy beszéd, minden hónapban jelenik meg legalább egy röpirat, vagy vaskos kötet a győző államokban annak a bizonyiigatása céljából, hogy a párizskörnyéki békeszerződések a világ legelhibázottabb alkotásai, mert tartós béke, egészséges gazdasági fejlődés csakis a békeszerződések revíziója utján érhető el. Persze, csak a kisántánt fülel és tilfakozik néha, mert félti rablott vagyonát, mint ahogy az a tolvajoknál divatos. A szónoklatoknál és írásnál tovább azonban még nem mentek. Cselekedetekről , szó sincs, holott a napnál is világosabb, mennyire tarthatatlan a mai helyzet. És ezt a győzök konstatálják. Hát akkor mit várnak még ? A még nagyobb lereng) olódást? Hiszen nekik csak egy szavukba kerülne és helyreállana a rend. Parancsolják ki a csehet, oláhot és rácot a mi ezeréves hazánkból s egy év alatt fölépítjük mindazt, ami tönkrement. A régi területét .visszanyert Magyarországgal nyernének annyit, mint ezekkel a rablókkal, akik a monarkia területét baikani-zálták. Nem áitana, ha mi határozottabban sürgttnók a sok beszédben és betűkben kifejezett vágynak tettre váltását.

Hát szó, ami szó, Zalaegerszeg szegény város. Nem resteljük ezt kimondani Gyenge a forgalma, dacára, hogy megyei székhely, ipara, kereskedelme stagnál, a lakósság terhei növekednek, ahelyett, hogy a megcsappant forgalommal arán>osan csökkennének. Ez a lakósság több terhet nem bir meg. Nem is szabad újabb adókkal megterhelni. De dacára, hogy teherviselésében; áldozatkészségében elment a legvégső halárig, két olyan fontos intézménye még mindig hiányzik, amelyeket létesítenie kell s amelyeknek létesítése érdekében talán még meg lehelne adóztatni a közönséget. E két intézmény : kórház és elemi iskola. A vármegye székhelyének közönsége nem tűrheti, hogv 500—600 gyermek még hosszú éveken át olyan iskolaépületekbe járjon; mint a Tompautcai é& Deák-téri isk...