Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.96 MB
2020-09-01 14:22:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
39
154
Rövid leírás | Teljes leírás (991.49 KB)

Zalavármegye 1926. 049-073. szám máricus

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V. évfolyam.
Zalaegerszeg, 1326. március 2. Kedd.
Ar« 1500 koron
\\ 49 ssáa.
politikai
»«gftloiük minden hétkSsoap délntán. - Elíflielés: egy htöpra 25.000 K, negyedévrí 76.000 K. - Sierkeari6ié| 6i kiadóhivatal: lahetemei. Bdchenyt-tér R. TeW«il31
Andrássy Gyula gróf
is beszéltet már magáról a frankílgyben. iVázsonyiékkal akart összebarátkozni olyan félig-meddig kormánybuklató szándékkal, mert azt hitte, hogy a kisebbségi különvélemény nyomban megbuktatja Bethlent, hát azulán azt látta, hogy a kisebbségi különvélemény ezt áz eredményt el nem érheti. Mert holmiféle felekezeti különbségek köpenye alá bújva fölhagyott Vázsonyi barátságával. Mintha csak épen most tudta volna meg, hogy Vázsonyi zsidó . . .
Az aluszékonyságáról jól ismert Andrássyt a kormánybuktatás cuclijával tudták kicsalni a politika napfényére. Az ilyen hirekre mindig fölfigyelt ö és késznek is nyilatkozott mindenkor a kormánybuktatók segítségére sietni. Eljárását azonban sohasem tudta megindokolni. Elégedetlen volt ö mindenféle kormánnyal, még azokkal is, amelyeknek tagja volt. Az ö végzete nem az Ellenzékieskedés, hanem a kormány-buktatás. Azt hiszi, hogy ennél népszerűbb dolog nincs a világon: miért ne ússzék hát ó, amikor csak lehet, a népszerűség aranyos áradatában ? De ott van mindig a kormányalakítás boszorkánykonyhájában is. Mindig van miniszter-elnökjelöltje, de, mihelyt megalakul az uj kormány, rögtön rakja alatta a máglyát. Kifogása mindjárt van az uj miniszterelnök ellen; arra azonban még soha kapható nem volt, hogy ó alakítson kabinetet. Persze tartott attól, hogy akkoi majd neki is akad egy olyan jóbarálja, aki ö alája rakja a máglyát. Már pedig ö bukni nem akar. Ettől félt mindig, ő csak a felszínen akar lebegni és a népszerűségből a részét kivenni. őrá igazán ráillik a közmondás: ki mint él, ugy itél. c
Arról is ismeretes Andrássy Gyula gróf, hogy soh* egy kerületben kétszer föl nem lépett. Tudta, hogy szeretett válaszlói másodszor már nem kérnek belőle. Andrássyból mindenütt elég volt egyszer. Nagy óvatossággal válogatta ki azokat a kerületeket, ahol vagy egyhangú választásra volt kilátás, vagy számba nem vehető ellenfele akadt csak. Harcra csak Tiszával szemben volt képes, föltéve, hogy már mandátuma volt, vagy, hogy mások is álltak mögötte, mint például Apponyi, Kossuth stb. |
Most teliat egy pillanatra megint fölbukkan), mert nagyon csiklandozta inyét a kormány-buktatás híre. Hosszú politikai pályafutása alatt nem tanult meg annyit, hogy a nagyon hangos kormánybuktatási hirekre rendesen ez a válasz: ne tessék komolyan venni. Maga az ellenzék sem vette komojyan azt, hogy a frankhamisítás a kormány bukását idézheti elő, mert hiszen nem osztja^a-^ülönvéleményt az eeész ellenzéki tábor sem. Ett\\láiva Andrássy, vis zafordult a kormánybuktatas göröngyös útjáról és egy jobb alkalom elkövetkezése reményében újra pihenőre tért. Korán volna még kikelet, különösen az ő számára. Nb, de legalább az ifjabb generáció előtt is tanúságot tett arról, amit Tisza mondott felőle, hogy politikai -impotenciában szenved.
És hogy épen a demokratákhoz köszörülődött Andrássy, akit Vázsonyiék valamikor, majdnem husz évvel ezelőtt a .fekete gróf" becéző névvel illettek I Tudnj kell ugyanis, hogy az 1906 ban kormányra lépett koaliciónak Andrássy volt a belügyminisztere, aki kitalálta a decis választói jogot, mely abban állott, hogy az úgyneveze...