Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.29 MB
2020-11-12 13:19:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
233
692
Rövid leírás | Teljes leírás (66.37 KB)

Zalavármegye 1927. 1. szám január

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

II árfolyam.
V-m jf,

<
. ..
c

Xalaegersseq. 1927. Január 1. Szombat
Ara 12
1. mám. pf-
POLITIKAI jN-AJPIX^l^
««!iAhiitk mtidaa bétköinap délatáft. - Blíllxetés: agy hónapra 21- pengő. Bwedévre 6''- pengő. - 8terkesstö«ei; és kiadóhivatal: falaeraratei, BiAchrarl-ttr 5. Telein ISI
Újévkor.
Az Idők végtelenségének -óceánjába ismét lebukott egy esztendő, hogy helyet adjon az újnak, mely elé annyi várakozással tekintünk Szomorú egyhangúságban, nehéz, gyötrelmes munkában éltük le az 1926-os esztendőt. Reményeink, miket az elmúlt esztendőhöz fűztünk, nem váitak valóra. Az uj esztendő még mindig csonka, részekre szakgalott Magyarországra.^ virrad s az ezeréves Magyarország legdrágább részei még mindig idegen rabság alatt sínylődnek.
'' De, mint minden uj jövevénytől, az uj esztendőtől is nemcsak ujat, hanem jobbat is remélünk. Az előző éveknek munkái alapján .Jogosan reménykedünk. Hazánk talpraállilásá-nak alapvelő munkálatai befejeződlek. Az uj esztendőben uj parlament kezdi meg működését ; gazdasági életünket uj, állandó értékű jó pénz irányítja. Politikai és gazdasági életünket tehát sikerült megbízható alapokra fektetnünk a bárha csak nagv szenvedések árán juihatiunk is idáig, mégiá révbe ériünk s az uj esztendőben ujult erövei /folytathatjuk a munkát, mely meg reánk vár.
Állami életűnk\kedvező fordulathoz érkezett tehát az uj esztendőre. Meglátszik az avatott kéz munkája & belátja az egész ország, hogy azok az áldozatok, melyeket sok-sok nélkülözés árán hoziuuk meg, nem vesztek kárba, hanem biztos alapul szolgálnak a jövőre nézve. A boldoguláshoz tövises ut vezet. Mi ís jártuk ezt a, tövises utal, a mi bolygó lábunk is száz tövisbe hágott, sót még most sincs elöltünk tövisueiküii ut, de minden kilátás ''és remény megvan arra, hogy ha kell is még szenvednünk, elérkezünK végre a boldogulás igéret földére.
Városi életünkben azonban még nagyon sötétnek látszik a jövő. Az uj esztendőtől sok jót nem várhatunk, mert nem alapoztuk meg ugy lövőnket, mint kellett volna. Első sóiban is nem cseréltük ki ujakkal a városi elet támasztó pilléreit. Korhadt és t^pen ezért veszedelmesen megbízhatatlan alapokonjiyugszik városi életünk. Vérkeringése nem normális. Olyan, mint a szük börtönbe zárt rabé, mert nem kapja meg a frissítő, üditó levegőt, ami annyira kívánatos volna mar. A fölfn''ssülés hiánya okozza azt a vérszegénységet,, mely képtelenné lesz ben-• nünket egeszseges eszméx kigondolására és azoknak vajÓM-Y^hására. Dacára, hogy uj élet támadt körülöttünk, mely uj embereket kiván, dacára, hogy beismerjük az állapotok tarihatat-lansagál, nem igyekezünk, helyzetünkön javiíani, ereinkbe uj vért ömleszteni. Tapasztalatokban gazdag, tettrekész emberek, pihent erők várnak munkára, de tétlenségre vannak kárhoztatva, mert nincs mód és nincs lehetőség ezeket a köz szolgálatába állitani, munkájokat a köz javára érvényesíteni. Már '' pedig addig, amig a .fölfrissülés meg nem történik, a városi élet sem változik meg. Addig csak tengődünk, etek tapogatózunk, de normális élelet nem élhetünk. Addig ki nem emelkedhetünk elmaradottságunkból, még ha külső* segítség érkezik, akkor sem. Elkoptatott sz&számmal a legügyesebb mester sem tud dolgozni, hozzá nem értő kezek a legnagyobb vagyont is elherdálják, mert gazdálkodni nem tudnak.
Az lenne tehát Zalaegerszeg városának legszebb újévi ajándék,...