Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
759.42 KB
2020-11-13 11:21:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
82
288
Rövid leírás | Teljes leírás (21.46 KB)

Új Zala 1945. 1. szám április

Új Zala I.
A [zalaegerszegi] Nemzeti Bizottság hivatalos lapja, 1946. jan. 27: Demokratikus napilap, 1948. jan. 31: Politikai napilap.
Zalaegerszeg.
1945. ápr. 28. - 1949. okt. 30.
Megj. hetenként háromszor, 1946. jan. 27: hetenként hatszor, 1946. jún. 30: hetenként egyszer, 1949. jan. 4: hetenként hatszor.
Szerk. Szakál Ferenc, 1945. aug. 11: Hegedüs Raymund, 1946. márc. 14: Gáthi István, 1946. aug. 18: Hetési Ferenc, 1947. ápr. 13: Juhász Imre, 1949. jan. 4: Szántó Jenő.
K. Nyemzeti Bizottság.
Ny. Zrínyi, 1949. márc. 1: Közgazdasági, Nagykanizsa. - 2 r.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

< r -

. —''folyam. 1. aaárn. ZaLscg.-ntr^. 1943. áprifis 28.
Ár.
50
fiitér
A Xrmreti Bizottság
hivatalos l*pja
Megjelenik kedden. csütörtökön
és szombaton XltMSSSSZiiJurí
Szerkeszti: SZAKjÁL FERENC főszerkesztő.
—'' -íív-^L^JÍ. 2£ft «aü5S85PSBBB8aKi
FÉLSZ AB ADULTUNK l...
írta: B. Molnár József Zala vármegye főispánja
. i
A gvőzetmo orosz tuiascreg meghozta % égre ZaU vármegye sóletre-sújtott nepeuex jjá öruinünnepét. l^ekeribt végre a germán csizma a «va^uiikru>, ttm» vv.zázaúokon keresztül a legsa-nteLb \ ágyainkat u-'' ''|jwrta sarba. de Wiosús.ztuuk a iru-<iá«is rendszer szorító karjaiból is. iio:*zú századoi. könnye, jajja osj-»ott széjjel t> JUIU illeg tegaüp tí-(iriieUÜKn \ ág) álom v ou,,a.''. ma ció \ a-óiág. Alilíio és iniLió nincstelen. >óhajtott íei boldogan: iclszabú-duitunk! A vörös Uaciscrrg nfieg-i.ozta nekünk a fel. zabadulaft. Lehulltak a ra;>-ág láueoi Szabadok vagyunk A kapott szabadságot a/o..Lan meg kell védenünk.
ióbb, mint negyedszázaddal %.•/.• e''őlt egyszer niár azt hittük, elérkezett a szabadaágimk ideje. ''.vzl hittük, l*og> vegleg lerágtuk nyakunkról a geruiáit csizmái ó a leudá-is renu^zer rabigájái, ds nvui -ikerüt. Eibukt>mk. „.•>em *>kera":t, mert az első p.rcek lázas öiőijie-l*eii azL hittük, a/ ölünkbe búik >xai>adsagé;-t nem k<-d ál.ioztctot hozni. Ne:u keli dolgozni érte. nem kell küzdenünk. Miiyert keservesen c-aúSdtunk. Milyen iájda!ma» \u,t az ébredéi! A reakció mindig ug-ri-ra kcizen őrködött, ícsve a^^d-Uaiina* pillanatot, mikor torhotnr ránk. A pi«la::ai akkor, sajnos, elérkezett szabadságunk ne«/.-«»-/ágadra isméi poiboiiuitott; ilógy aztán mi történt, azt mindenki'' tudja: tenor, kin?zcnvedé». l>öi töíi. \lá> nemzetek, szerte a Hbágon, éltek boldogan. mi a- .ubságban szenved tüuk tovább. Tovább íob zód<>tt a germán őrület, u (owi-rendszer goctosz önzése, ügy .-Ím minden neszre, minden ék-ijoire. bog)" aztán ;ec.apjo:i könyörtelenül-.
Lehullottak ismét a rabság láncai. Az ország h>sztogató náci l»í-rencek, nyilas l>andiiák rf SS. p;i-. b-kek^-aktk-rihnrcolták szüleülkc« t-v svermekeinket, eitüntek. A te-merdek pus--/.títá.». rom s a íájó emlékrk égö >ebri azi»nl»an itt ma-j adtak s Ivosszúért, nirgtor''áíért kiá tajiak. iíoí/úcrt kiáll gyrrnu-keink ifjú élete is. Megtorlá-t''r: asszonyaink könnye, szrn-\ed«Ve. Mert citünt ugyan a po-i<>:\di"óJ a pribékek sis^rc hnda, bár jokan körülük* i:t!iagv\a. a romokat. tovább álltak, de nagyréízük incg itt bujkál közöttünk, lesve az alkalnms pilianatot, mint a vérengző fenesad. hog>- újra ránk törbeaaeo. .. S
El kell tá\olílaiiu:ik közülünk a nemzetnek e búnöi férgeit, meit felszabadulásunk csak úg) lehe t telje^ c?ak úgv- lehet maradandó, ha róíük örökre nu^.-zal>adulunk. Ki hát a germánokkal, ki azok ch-kt. aisai: Tiazttíiuk meg a közt fertőző gócaiktól, mert fcU?ab::»ii.Iá-• suiik, szabad-águnk "csak úgy lc-z biítotiv*. Mindén megaikuváv gyen§«e«g CMk marÍMaé, vakme-
rőbbé teszi Őket- A nagy vihar utáu. ameJy eltöpörtc őket, m...