Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
A védett dokumentumok csak könyvtárunk épületén belül, az erre kijelölt pontokon tekinthetők meg!
924.71 KB
2007-07-05 09:58:10
 

image/vnd.djvu
Védett Védett
306
2871
Az újságot digitalizálási gyakorlat alkalmával beszkennelte: Ferencz-Füge Róbert

Kanizsa 1989. 001 szám - október

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

I. évfolyam, 1. szám

1989. október 27.

Ára: 9,60 Ét.KANIZSA
VÁROSI HETILAP

Megjelenik minden pénteken.
Sawi «*»• Arat h
POLITIKA
siif(atits 8-és.
ZAtrA
Tisztelt Kanizsaiak! Kedves Olvasók!
Közel négy évtizedes hosszú szünet után ismét saját újságunk, a hetenként megjelenó"„Kanizsa" lapjait tarthatják kezükben.
Az őszinte öröm és meghatottság hangján köszöntöm Önöket újságunk első"számának megjelenésekor.
Az örömöt hetilapunk kézhezvétele okozza, amellyel tájékoztatási és tájékozódási lehetőségeink ismét bővültek. A városi televízió heti adásait a „tévéiíjság" napi híreit és közleményeit a semmi mással nem pótolható helyi újság teszi teljesebbé.
Meghatddtam? Igen! Mert 39 éven keresztül Nagykanizsának önálló, itt írt, az itt lakóknak szóló lapja nem lehetett, és most ismét van. Meghatódtam azért is, mert az első\'újságot, az 1862-ben Kanizsán írt és nyomtatott Zala-Somogyi Közlönyt és az azt 1950-ig követó"utódla-pokat a kanizsaiak frták-szerkesztették az itt élők egymásnak, mint most az újat.
Új lapunk a „Kanizsa", elődei szellemét, hitvallását, a város érdekeinek képviseletét és szolgálatát vállalja. A hetilap a nagykanizsaiak lapja akar lenni. Az itt élőknek, az itt élőkről kíván írni, véleményüket, gondolataikat közvetíteni.
Kívánjuk, hogy a „Kanizsa" pártatlan lap legyen, önálló, becsületes és megbízható, határozott, bíráló, segítő" és tájékoztató. Legyen színes és ötletes, szórakoztató, közvetlen és szellemes. Legyen higgadt, tárgyilagos és szókimondó. Legyen olyan, mint ahol írják, nagykanizsai, és olyan mint akik írják és akiknek írják. Építsen városunk hagyományaira, gazdasági- és kulturális értékeire. Legyen karaktere, szellemisége és helyi íze. A mi nyelvünkön szóljon hozzánk, félszavakbői is értsük, de ne kényszerüljön félszavakra. Értsék meg gyermekeink és szüléink, és szívesen forgassák lapjait. Oldalain kapjanak teret a vélemények és ellenvélemények, de bántó, igaztalan, emberi méltóságot sértő szavak számára ne jusson hely. Hatalmaskodást ne túrjön, elvtelenséget, hazug érdekeket soha ne szolgáljon, mindig a többség igazát hangoztassa.
A város lapjaként a józanul, felelősséggel gondolkodó, az eló"-relátó, a holnap építését szorgalmazó kanizsaiak érdekeit szolgálja.
Űj lapunk, a helyi önkormányzat, a helyi közösségek becsületes szándékainak hordozója és igazának következetes képveselóje legyen. Segítse a demokratikus közélet fejlő\'dését, szolgálja és ösztönözze a város polgárainak tevékeny részvételét Nagykanizsa fejlesztésében.
Úgy érzem, hogy e célok megfogalmazásával a város és környéke, de egyben az egész magyarság célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja és segíti mindannyiunk új hetilapja, a „Kanizsa".
Kérem, fogadják bizalommal és támogassák a szerkesztőség önzetlen, a kanizsaiakat és a-várost szolgáld erőfeszítéseit.
Az ország megújulásában ismét jelentős változásokat hozó október hónapban mindannyiunk számára fontos eredmény a bennünket szolgáló és gazdagító, közel negyven éve várt újság, a város itj hetilapja, a „Kanizsa".
Fogadják szeretettel.
Zsoldos Ferenc tanácselnök

*IWÍ*tt**i3!3», t»«W. {>«•**» tó Í8

■ o s*
ZALAI IQZLOm.

S?\'S32\'2*. \' » «m IIUSH iiím «i> \'i*\'"* \'\'\'\'\'" ígUiíí ;if.s3
»•»*«»« ««
ZALA
"ZALA