Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.86 MB
2020-12-22 13:56:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
27
110
Rövid leírás | Teljes leírás (86.66 KB)

Kanizsa 1989. 001. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Városi Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

I. évfolyam, 1. szám 1989. október 27. Ára: Ft.
Megjelenik minden pénteken.
Tisztelt Kanizsaiak!
Kedves Olvasók!
Közel négy évtizedes hosszú szünet után ismét saját rijságunk, a hetenként megjelenő „Kanizsa" lapjait tarthatják kezükben.
Az őszinte öröm és meghatottság hangján köszöntöm Önöket újságunk első''számának megjelenésekor.
Az örömöt hetilapunk kézhezvétele okozza, amellyel tájékoztatási és tájékozódási lehetőségeink ismét bővültek. A városi televízió heti adásait a „tévétíjság" napi híreit és közleményeit a semmi mással nem pótolható helyi újság teszi teljesebbé.
Meghatódtam? Igen! Mert 39 éven keresztül Nagykanizsának önálló, itt írt, az itt lakóknak szóló lapja nem lehetett, és most ismét van. Meghatódtam azért is, mert az első újságot, az 1862-ben Kanizsán írt és nyomtatott Zala-Somogyi Közlönyt és az azt 1950-ig követőutódla-pokat a kanizsaiak írták-szerkesztették az itt élők egymásnak, mint most az újat.
Új lapunk a „Kanizsa", elődei szellemét, hitvallását, a város érdekeinek képviseletét és szolgálatát vállalja. A hetilap a nagykanizsaiak lapja akar lenni. Az itt élőknek, az itt élőkről kíván írni, véleményüket, gondolataikat közvetíteni.
Kívánjuk, hogy a „Kanizsa" pártatlan lap legyen, önálló, becsületes és megbízható, határozott, bíráló, segítő és tájékoztató. Legyen színes és ötletes, szórakoztató, közvetlen és szellemes. Legyen higgadt, tárgyilagos és szókimondó. Legyen olyan, mint ahol írják, nagykanizsai, és olyan mint akik írják és akiknek írják. Építsen városunk hagyományaira, gazdasági- és kulturális értékeire. Legyen karaktere, szellemisége és helyi íze. A mf nyelvünkön szóljon hozzánk, félszavakból is értsiik, de ne kényszerüljön félszavakra. Értsék meg gyermekeink és szüleink, és szívesen forgassák lapjait. Oldalain kapjanak teret a vélemények és ellenvélemények, de bántó, igaztalan, emberi méltóságot sértő szavak számára ne jusson hely. Hatalmaskodást ne tűrjön, elvtelenséget, hazug érdekeket soha ne szolgáljon, mindig a többség igazát hangoztassa.
A város lapjaként a józanul, felelősséggel gondolkodó, az elő-relátő, a holnap építését szorgalmazó kanizsaiak érdekeit szolgálja.
Új lapunk, a helyi önkormányzat, a helyi közösségek becsületes szándékainak hordozója és igazának következetes képveselője legyen. Segítse a demokratikus közélet fejlődését, szolgálja és ösztönözze a város polgárainak tevékeny részvételét Nagykanizsa fejlesztésében.
Úgy érzem, hogy e célok megfogalmazásával a város és környéke, de egyben az egész magyarság célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja és segíti mindannyiunk új hetilapja, a „Kanizsa".
Kérem, fogadják bizalommal és támogassák a szerkesztőség önzetlen, a kanizsaiakat és » várost szolgáló erőfeszítéseit.
Az ország megújulásában ismét jelentős változásokat hozó október hónapban mindannyiunk számára fontos eredmény a bennünket szolgáló és gazdagító, közel negyven éve várt újság, a város új hetilapja, a „Kanizsa".
Fogadják szeretettel.
Zsoldos Ferenc tanácselnök
d
( KANIZSA "J
1989. október 27.
A nagykanizsai sajtó történetéből
„Célunk: irányt mutatni tévelygőknek, világot gyújtani a sötétben, bátorítani a lankadókat, égig emelni az erényt, de sújtani a bűnt-a csúszó kígyót -. mely a társadalom bármely rétegébe megfészkelte magát, legyen bár erőnk gyenge, de az önzetlen törekves, a magasztos cél felé való törés tiszta öntudata megacélozták idegeinket"- ilyen szándékkal indították útjára Zala és Somogy vármegyék első lapját, a Zala-Somogyi Közlönyt. Roboz István szerkesztőségi cikke 1862. július 1-jén ekképpen határozta meg az ú...