Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.98 MB
2007-07-05 10:11:38
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
240
2580
Rövid leírás | Teljes leírás (426.47 KB)

Az újságot digitalizálási gyakorlat alkalmával beszkennelte: Ferencz-Füge Róbert

Kanizsa 1990. 005-008 szám - február
Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


KANIZSA
VÁROSI HETILAP

L évfolyam 5> szám"
1930. február &
Ár&: 8,00 Ft
Megjelenik minden
pénteken


Pártok írják
4-5. oldal
Híradás Erdélyből
10. oldal

Azt beszéli a város
7. o/da/
Sztrájk
11. oldalTü ntetés - sem m iért? ***«*
3. oldalon
Szakony Attila felvételei
HIRDESSEN A KANIZSÁBAN!
20 szóig
egy oldal
fél oldal
negyed oldal
100.- Ft
20 000.- Ft
10 000.-Ft
5 000.- Ft
Lakossági apróhirdetések díja: Közületi hirdetések díja:
Várjuk kedves megrendelőinket hirdetésfelvevő helyeinken:
A KANIZSA Szerkesztősége, Nagykanizsa, Ady út 1. II. em. Tel.: 11 -150 és Nagykanizsa, Ady út 26.
A KANIZSA Szerkesztősége
Zala Megyei Lap- és Könyvkiadó Vállalat

Sztrájkoltak
az Olajbányász
labdarúgói
Január 21. vasárnap 10,15 óra
Az Olaj csarnokban egyre több olajos labdarúgó tűnik fel, hogy nézó"ként élvezzék a csoportmérkőzések küzdelmeit A sztrájkolok közül Szőke Lászlót kértük egy rövid beszélgetésre.
16. Oldal

( KANIZSAT

. 1990,. február, Z,

Pártosodunk(?)
Tagtoborzás a kanizsai pártoknál (7,)


A történelem sodrában
..Én a kemény életet választottam"
Részletek Takács János naplójából IV.
„Azt nem lehet elfelejteni!" -mondta "Czotterné Ivády Zsuzsa, az MDF országos választmányának tagja, mikor jeleztem, létrejöttükről, tagtoborzásukról szeretnék beszélgetni vele. És valóban, Lakitelek mérföldkő volt a többpártrendszer megszületésében. Ma már kuriózumként emlegetjük az MDF rendezvények után „rendesen" következő MSZMP-s pártfegyelmiket, kizárásokat. Mert a mozgalom igazi értéke a gondolatok pluralitása mellett az, hogy egymás mellé tudott ültetni reformkommunistát és polgári demokratát, apolitikus személyiséget és meghurcolt ellenzékit.
- Mindez Nagykanizsán ho
gyan kezdődött?
- \'88 szeptemberében jelent
meg a mozgalom lakitelki címe.
Azonnal írtam, és az október
15-i gyűlésükre már négyen el
is mentünk. Rá egy hétre - ti
zenhét fővel - megalakult a he
lyi szervezetünk. Jelenleg száz
ötven fő körül mozog a létszá
munk.
1951. XI. 18. vasárnap. Tegnap volt szüleim házasságának 22. évfordulója. Micsoda nagy ünnep, hagyományos örömnap volt ez a nap valamikor számunkra! Most csak egy „sok szerencsét, boldogabb idoT kívánás és lelki meghatódás jelentette az évfordulót.
1-jén mi is megkaptuk a csomag- és levéljogof. írtam is már D. földre és a haveroknak is. Pista bátyáméktól rnég csomagot is várunk: nem tudom, hogy lesz-e majd belőle valami. Már meg kellett volna kapnunk.
Ma ismét dolgoztunk. Úgy látszik, csak minaen 7. vasárnap kapunk egy kis szabadnapot. Kulturális igényünk ilyen állandó robotban nap nap után halványul. Hiába! Elfasul az ember, akármilyen akaraterővel is rendelkezik.
Apám mandulaműtétje után 2 hétig kijárt dolgozni, de most ismét megbetegedett. Gyorsan munkához látott ebben a csúnya, esős, őszi időben és most megint ráfizetett. Holnap orvoshoz megy (jókor!) - ugyan mi lesz a diagnózis? Munkám továbbra is az építkezés, már egészen beleszo-kok az új szakmába. Tegnap már önálló szakmunkát végeztem teljesen, sőt még az ácsmunkában is gyakorlom magamat. Nem...