Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.91 MB
2007-07-05 10:36:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
217
2811
Rövid leírás | Teljes leírás (482.86 KB)

Az újságot digitalizálási gyakorlat alkalmával beszkennelte: Jandovics Krisztina

Kanizsa 1991. 005-008 szám - február

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:A Kanizsai Közéleti Klub következő vendége:

Tarnóczky Attila országgyűlési képviselő. 11

j j A találkozó február 6-án 18 órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központ | [
■ felnőtt klubjában lesz. i
VÁROSI
15. szám
HETILAP
1991. február L Árai 13.30 Ft


Uszoda gebinbe ?

Wttéiorízhéíta sírok?
(7,oldal)
| A tartalomból \\\\
Amíg élek, játszani fogok
(8.oldal)


Jégre vitték az alpolgármestert!
f {alvégén csak a családja, de kényes és főképp csúszós terepnek ígérkezik számára a felügyelete aiá íarto/ó oktatási szakterület is. Vitaindítónak szánt cikkünk a lap 12. oldalán.
KANIZSA Városi Hetilap Szerkesztősége

Nagykanizsa, Ady Endre u. 1. II. emelet 1. Szerkesztőségi órák: hétfőtől péntekig 8 -tói 16 óráig. Levélcím: 8801. Nagykanizsa

Közgyűlési
szilánkok,
szilánkos
közgyűlések
(9.oldal)

„Tiltakozunk az ellen, hogy a Szovjetunió a Baltikumban kialakult helyzetet fegyveres úton kívánja megoldani. Követeljük, hogy azonnal kezdjenek tárgyalásokat a kérdés megoldására" - hangzott a képviselőtestületnek a Szovjetunió magyarországi nagykövetéhez írott levele, aminek nyomatékául január 24-én a Szabadság téri szovjet hősi emlékműnél néhányan gyertyagyújtással is tiltakoztak a litván nép akaratának erőszakos clnvomása ellen.

C~ K
KANIZSA

1991. februári

D

aaMsiafiir,,
1 *

Rajk belügyminisztersége alatt oszlatták tel...
Kiskanizsán ismét működik a Polgári Olvasókor
A színjátszókor 1942 -ben (Archív felvétel)
Múlt év decemberétől ismét van Kiskanizsán Polgári Olvasókör, amelynek - mint régebben is - a Móricz Zsigmond Művelődési Ház ad otthont. A ház igazgatójával, Vizeli Dezsővel a megalakulás előzményeiről beszélgettünk.
- A valamikori olvasókört 1870-ben 25-ös taglétszámmal Hajgató Sándor tanító úr alapította, aki először jegyzője, majd elnöke lett a körnek. Az utca, ahol a művelődési házunk áll, erről a Hajgató Sándorról kapta nevét. Épületünk helyén akkor még egy parasztház volt, amit a Polgári Olvasókör csak bérelt. A múlt századi alakuláskor a közhasz- nú ismeretek gyűjtése, azoknak egymással való közlése és általában a szellemi önművelődés igénye volt a cél. Szerették volna növelni az olvasók táborát is, és mivel Kiskanizsa lakosságának nagy része gazdálkodó volt, e témakörben előadásokat szerveztek. A kis-kanizsai polgárok szórakozta-tására létrehozott színjátszókör hagyományai is ez időre nyúlnak vissza.
Az I. világháború kitörése sajnos megzavarta a Polgári Olvasókör működését, de ez idő alatt is tevékenykedett.
Végülis nem eredményte-

lenül, hiszen az épületet eredetileg is a Polgári Olvasókör Székházának építették.
- 1927-ben, amikor ez a te
rület már a kör tulajdonában
volt, az akkori 517 taglétszá
mú testület Plander György
elnökletével elhatározta, hogy
felépítik a Polgári Olvasókör
Székházát. És valóban, 1928-
ban már fel is avatták a székhá
zat, amit közmunkákból,
adományokból, kölcsönökből
építettek fel. Mivel az olvasó
kör rendkívül komoly kulturá
lis tevékenységet végzett,
ennek bevételeiből folyama