Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.87 MB
2007-07-05 10:52:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
256
6817
Rövid leírás | Teljes leírás (871.5 KB)

Az újságot digitalizálási gyakorlat alkalmával beszkennelte: Jandovics Krisztina

Kanizsa 1991. 031-035 szám - augusztus
A 34. számtól kezdve az újság közepén lévő TV-melléklet nem került beszkennelésre.

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:DEL-ZALAI HETI LA
ARA: 19 FT
MEGJELENIK: MINDEN PÉNTEKEN
III. évf. 31. sz. 1991. aug. 2.
Fórumot tar
Kedves Olvasóink!
Múlt heti számunk címlapján mi is nagy meglepetéssel olvastuk Tihanyi István népszavazásra felszólító sorait. Meglepetéssel hiszen lapunknál is kitört a nyár, így a felelős szerkesztő távollétében, mint hosszú évek óta újságközeiben dolgozót, az említett cikk szerzőjét bíztuk meg a szerkesztési feladatokkal, a lap végleges összeállításában tehát csak neki volt beleszólása.
A régiókról elmélkedő cikk
egyes következtetéseivel,
tényként leírt ötleteivel nem kívánunk részletesen vitatkozni. Szerintünk az egész felvetés alapvetően hibás, mindenféle szempontból megalapozatlan.
Néhány, az újságunkat is rossz színben feltüntető következményétől azonban, mi mindannyian, akik a lapot írjuk vagy közelebbi kapcsolatban állunk a „Kanizsával", elhatároljuk magunkat. Elhatároljuk azért is, mert mi is Kanizsán élünk, dolgozunk és a városért szeretnénk tenni. Ezt pedig úgy, mint a cikk tette, nem lehet.
Azon túl, hogy Tihanyi István cikke mindenféle tudományos alapot nélkülöz, az újságírói etika egyik alaptételét sérti. A sajtó munkatársa soha nem élhet vissza a számára szolgálatként adott nyilvánossággal. Különösen nem demagóg, népszerűség-hajhászó módon a városlakók a Polgárok izgatására használva az újságot. Politikaiszerencselovagokból van ma úgyis elég, az újságírók ne szaporítsák számukat!
Megkövetjük hát Olvasóinkat és a város összes polgárát azzal együtt, hogy az újság kiadója, vezetése természetesen a megfelelő - akár személyi konzekvenciákat -ebből az ügyből levonja.
A lap munkatársai nevében:
Takács Balázs
a köztársasági megbízott |£anizsán
ban elsők között lépett be az MDF tagjai sorába.
A köztársasági megbízott státusz új fogalom a magyar közigazgatásban. A régiókkal megszűnt a megyék „uralkodó" szerepe, az önkor-
Az MDF Városi Szervezetének meghívására július 24-én nagyka-nizsára érkezett dr. Hegedűs Tamás címzetes államtitkár, a veszprémi régió köztársasági megbízottja.
A Városháza alagsorának tanács-

Szakterületének vázolása során kiderült, hogy az ország második legnagyobb régiója a veszprémi, 584 önkormányzattal. A munkát összesen 97 fő államigazgatási tisztviselő végzi, amelyből Veszprém megyében 40, Fejér megyében 30, Zala megyében pedig 27 főt foglalkoztatnak, a megyeszékhelyi hivatalokban. Ez a létszám jóval alacsonyabb a korábbi megyei tanácsi időszak gyakorlatához viszonyítva. A régióknak egyébként jövőjük van, ugyanis Európa is egyre jobban régiókra tagolódik, s idővel a régiók Európájává válik. A három megye közül a legtöbb probléma eddig Fejér megyében volt és jelenleg is ott van. Örvendetes, hogy Nagykanizsa városát nem érte törvényességi észrevétel!
Dr. Hegedűs Tamás
(Erdei András felvétele)
mányzatok önállóvá tétele érdekében. Zala megyében jelenleg 255 önkormányzat működik.
A magyar köztársasági megbízott fogalom tartalmi szempontból Európa egyik legliberálisabb államigazgatási szervezete. Feladata: az önkormányzatok törvényes működésének biztosítása. Az önkormányzatok önállóságát jelzi, hogy előzetes normakontroll nincs, a közgyűlési jegyzőkönyvek alapján utólag vizsgálják a törvényesség betartását. Országos viszonylatban egyébként a veszprémi régióban a legkevesebb a törvényességi észrevétel: a többinek csupán 20%-a!
kozótermében m...