Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
7.16 MB
2008-03-13 10:58:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
302
8576
Rövid leírás | Teljes leírás (1.03 MB)

Kanizsa 1993. 019-022 szám - május

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


ARA: 19 FT
DEL-ZALAI HETILAP
V. évf. 19. sz. 1993. máj. 7.
MEGJELENIK: MINDEN PÉNTEKEN
A gyengébb nem a sörivó versenyen
(Erdei András felvétele)
színhelye, amit így fogalma-zott meg valaki: „Ha kell, ha nem - mindenki oda tódul. Már ez csak így szokás." Ter-mészetesen volt ott minden, ami szem-szájnak ingere; vat-tacukor, sörsátor, folklór, aero-bik-bemutató, no és persze a testépítők látványos izomteke-rése. Ezúttal a szakszervezeti
Csaknem egy évtizede nem volt ilyen nyárias meleg Kani-zsán május elsejére virradóra, mint az idén. Tálán az égiek így kívánták feledhetetlenné tenni ezt a napot. Nem volt kötelező felvonulás, transzpa-renserdő, csak május első nap-ja. Leginkább a Csónakázó-tó volt a szabadidős programok
AJALIS FÖlDÖN-ÉGEN
A város politikus vendége, Nyers Rezső tíz óra után pár perccel érkezett a városba, sa-ját maga vezette gépkocsin.
A szocialista párt Zrínyi úti székháza előtt a párt képvise-lői fogadták minden csinadrat-ta nélkül, majd Göndör István pártelnök invitálta városnéző sétára, bemutatva előbb a Ba-zár-udvart, a Zsinagóga gaz-dátlanságát, a főutcát, eközben természetesen nem mulasztot-ták el a politizálást sem. A vá-rosi séta során az Erzsébet tér-ről a Kis Szever üzletvezetője, a szocialista párti szimpatizáns Takács László vállalkozó hívta meg a társaságot egy pikoló sörre pihentetőül. Amint kide-rült, a vendéglátót Nyers Re-zső megajándékozta egy tiszte-letbeli tagsági igazolvánnyal. (Folytatás a 4. oldalon.)
mozgalom képviselői külön-külön sátorban helyezkedtek el, de a pártok sem mulasztot-ták el kihagyni ezt a bemutat-kozási lehetőséget. Becsü-letükre legyen mondva, sehol sem lehetett látni kihívó felira-tot, kivéve talán a munkáspárt standját, ahol bizony virított a sarló és kalapács.
Szóval szakadatlanul özön-löttek az emberek, ki így, ki úgy, de annyi bizonyos, egy tűt sem lehetett volna leejte-ni...
Talán még annyi, ezúttal kü-lönválasztották a „csecsebecse" árusokat a rendezvényektől, ami szerencsés dolog volt.
Míg peregtek a műsorok, a levegőben sárkányrepülő szórt röplapot sétarepülésre invitál-va, míg mások már repülőről szemlélték a nagyérdeműt.


FIGYELEM.\' VÁLLALKOZZON!
MAGÁNGAZDÁLKODÓK, KISTERMELŐK, ÁLLATTENYÉSZTÉSSEL FOGLALKOZÓ GAZDASÁGOK!
A Black Star Chinchilla Export-import Kereskedelmi és Vállalkozási Kft.
Amerikai-magyar kooperációval megérkeztek Kaposvárra az „ÉVA" Csincsllla Referenciafarmra az import tenyészcsincsillák.
Értékesítésüket, előjegyzésüket folyamatosan vállaljuk!
Ismerje meg a „Csincsilla System 2000" tartástechnológiánkat!
Amerika 30 éve vezető csincsillatenyészet menedzserétől származó, világszínvonalú tenyészállatok előjegyzését és értékesítését rövid határidőre, 100%-os garanciával vállaljuk. A tenyésztéshez szükséges komplett felszerelést biztosítjuk.
Tenyésztési és prémezési szakmai tanácsadással folyamatosan rendelkezésére állunk.
Élőállat-visszavásárlás prémértékesítésre és továbbtenyésztésre hétéves termékértékesítési szerződés alapján.
Tenyéssze ön is a világ legszebb és legdrágább prémes állatát, a nemes csincsillát! Jf
Címünk: 7400 Kaposvár, Béla király u. 15. Telefon/fax: (82) 18-168 *
Fogadónap: keddtől péntekig 9-16 óráig. Farmlátogatás: előzetes jelentkezés alapján szombatorr 9-16 óráig
„Bennünk bizhat-bennünket megbízhat!"
2
í KANIZSA
199% m


uvtro


LAKOSSÁGI FÓRUM
A MEGVÁLTOZOTT
ÜDÜLÉSI RENDSZERRŐL
MAGYAR GAZDASÁGI
CÉGMÜTfl...