Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.59 MB
2008-03-13 11:39:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
271
8308
Rövid leírás | Teljes leírás (1.07 MB)

Kanizsa 1993. 036-039 szám - szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:
DÉL-ZALAI HETILAP
ARA: 19 FT

MEGJELENIK: MINDEN PÉNTEKEN
\'/. évi. 36. sz. 1993. szept. 3.A kanizsai Anyakönyvi Hiva-tal legfrissebb adatai szerint augusztus elsejétől huszonhete-(likéig hatvanöt újszülöttel gya-rapodott városunk, mfg ugyan-ezen időszakban negyvenhetén hunytak el. Örvendetes tény te-hát, hogy Nagykanizsa polgárai-
7. oldal
Tüzközelben
Még mindig
(
fa., vindornyai
Izőüősi tőzeg
Csendes napok köszöntöttek a kanizsai tűzoltókra az elmúlt héten. Talán a „bőséges égi ál-dásnak" köszönhető, hogy igen kevés alkalommal röppent fel a vörös kakas a városban és kör-nyékén. Két ízben riasztották lánglovagjainkat augusztus 23-án. Első alkalommal Somogysi-monyiban nyújtottak segítséget a marcali egységnek, ahol egy istálló és pajta égett, , majd a ZEFAG kanizsai telephelyére hívták Őket, mért lángra kapott a hulladék.
„Műszaki mentésként" a pa-Uni óvodában 28-án életveszé-lyes, száraz ágakat távolítottak el a tűzoltók.
Változatlanul ég Vindor-nyaszőllősön a tőzegbánya, aho-vá nap mint nap kivonulnak a kanizsai tűzoltók, hogy elfojt-sák az alattomos lángokat. Vár-hatóan munkájukat - mivel az akció folyamatosan rengeteg vi-zet igényel - csak e hét végén koronázza siker.
K. R.
„KACÉRKODOM

írásunk a lap
26. oldalán
olvasható
Mit kell
tudni a bírósági illetékről?
A FOTÓMOPBLLKEDÉSSEL"
A NASOFSZ
NEM NYUGSZIK
TIZENNYOLCCAL TÖBBEN
nak lélekszáma már nem csőkkent az utolsó nyári hónapban. Városunk állandó lakosainak száma ezek szerint augus/.tus 27-én 56286 volt.
Házasságot egyébként a Jel
zett időszakban harminchárom
pár kötött. - k. r. -


A Ryno KFT., a FLOREAT KANIZSA ALAPÍTVÁNY
hivatalos támogatója a város és a lakosság szolgálatában
- építőipari fővállalkozás - mélyépítés - magasépítés
- közúti fuvarozás - betoneladás
CÍM: Nagykanizsa, Téglagyári u. 20. Tel.: 93/311-497
KANIZSA I

UJ ILLETEKRENDSZER A BÍRÓSÁGON
ügyek, ahol átlagosan a három százalék uralkodik.
- Mi számít perenkívüli ügy-
nek?
- Peres ügy az, amelyet a pol-
gári rendtartás összes garanciális
szabályával le kell tárgyalni.
Azok a jogviták, amikből tárgya-
lás lesz, ahol mindkét (több) fél
is jelen van, mindenki kifejtheti
a véleményét, s ahol adott eset-
ben szakértőt hívunk és a többi.
A perenkívüli esetekben minder-
re nincs szükség.
- Mik lehetnek ezek?
- Tipikusan ilyen ügy a pénz-
követelés, mely fizetési megha-
gyás útján érvényesíthető. Csak
akkor alakul perré az ügy, ha az
ellenfél az átvételtől számított
tizenöt napon belül ellentmon-
dással él. Perenkívüli ügy még
többek között a holttá nyilvání-
tás, a hatósági letét és az elfo-
gadás iránti kérelem is.
- Milyen kedvezményes lehe-
Mától Kanizsa Kupa nemzetközi női kosárlabdatorna
sodik mérkőzése 13.30 órakor kezdődik a Siben-ka ellen.
Szombaton reggel 8.30 órakor folytatódnak a küzdelmek, közben 13 órakor bonyolítják le a MÁV NTE-Közgáz mérkőzést. Vasárnap 8.30 órától rendezik meg a helyosztókat, a döntő 13 órakor kezdődik, amely után ünnepélyes ered-ményhirdetést tartanak.
A győztes csapat elnyeri a Kanizsa Kupát, míg díjat kapnak a legjobb egyéni teljesítményt nyújtó játékosok.
- A háromnapos kupaküzdelem az utolsó erő-próba lesz a rövidesen kezdődő új bajnokság elő...