Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
131.45 KB
2008-07-14 13:35:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
287
1373
Rövid leírás | Teljes leírás (23.3 KB)

Cím: "Beszéli a világ, hogy mi magyarok..."
Alcím: magyar történeti mondák
Közreműködő: Landgraf Ildikó (szerk.) ; Banga Ferenc (1947) (ill.) ; Magyar Néprajzi Társaság (közread.) ; Európai Folkór Központ (közread.)
Szerz. közl.: szerk.és a bevezetést írta Landgraf Ildikó ; [a rajzokat kész. Banga Ferenc ; [közread. a] Magyar Néprajzi Társaság, Európai Folkór Központ
Kiadás: Budapest : M. Néprajzi Társ. ; Budapest : Európai Folklór Közp., 1998
ETO jelzet: 398.223(=945.11)
Cutter: B 59
ISBN: 963-03-5867-0
Nyelv: magyar
Oldalszám: 320 p.
Megjegyzés: Magyar történeti mondák gerinccím ; Bibliogr.: p. 49-58.

A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

BESZÉLI A VILÁG,
HOGY MI MAGYAROK..."
it

Magyar történeti mondák
„BESZÉLI A VILÁG, HOGY MI MAGYAROK..."
Magyar történeti mondák
"'' ■ ■ ■ ' '' ' ■ 11 . - " -:■
Szerkesztette és a bevezetést írta Landgraf Ildikó

-■■;'! •/ 3>,
Magyar Néprajzi Társaság - Európai Folklór Központ Budapest, 1998
möghalt a vezérük, Attilának hívták. Itt temették el a Böge mellett a csalánosi hídná. Itt nagy part van, vízerek futnak össze-vissza, ide temették el, itt van a sírja. A hunok mög keletre möntek, a hö-gyek közzé. Erdélybe telepödtek le, ezök a mai székelyök.
Ak: TankaMihály, Tamásfalva 1875, napszámos, 4 elemi, r.k, magyar Gy: Berta István, Tamásfalva, 1940
Hadak útja
Erdély népe ugye mindig, amikor bajban voltak, mindig Csaba királyfihoz fohászkodtak. És állítólag, legenda, nem tudom igaz-e, valóság-e, de hogy a Hadak útja, a mai Tejútnak nevezett micsoda, az Csaba királynak a lovainak a patkójának a csillagai. s
Ak: HirtÁdámné, Vörösmart 1905, háztartásbeli, 6 elemi, r.k, magyar j , Gy: Hegedűs Antalné, Mohács, 1994-1995, mk
A honfoglalás -
Beszéli a világ, hogy mi magyarok csak úgy keveredtünk ide a Kárpátokra belüre. Hát persze, hogy nem magyarokat terömtött ide az Isten legelőször. De mögölégöte az éttélők életmódját, azé segé-tötte ide Árpád vezér által a magyarokat. Mör, ha Isten nem segéte vóna, sosö értek vóna ide. Benn is ragadhattak vóna a Volga mo-csaraiba, vagy ami még rosszabb, más keleti szomszédoknál. Akár török földön is, aztán képzeljük el az akkori szép magyar vezérö-ket, fölvéve az ottani szokást, például török bugyogóba. Isten őrizz! Hát csak gyüjjögettek szépön errefelé.
Követéket is küldött Árpád a Szvatoplukho. De annak mög annyi esze nem vót, hogy asszonyait, leányait elrejtse. Ezöknek osztán úgy mögtetszöttek a magyar vitézök, hogy itt má száz Szvatopluk sö tudta vóna mögállítanyi azt, ami erendőtetött. Össze-fogott az asszon-, lánsereg. Megkötözték a Szvatoplukot, mög emböreit, de előbb mögitatták ükét álomporos borral. így könnyen ebántak vélik. Küldöttségbe mög a legszöbb lányok möntek, kérve Árpád vezért, ne rombolla le országikat, házaikat, mer úgyis rossz híre van má a magyaroknak, hogy csak pusztéttanak, amerre mön-
62
nek. Inkább telepödjenek lé békösségösen. Maj, ha má fbiébredvén a vezérik lati, hogy úgy sincs mit tönnyi, belenyugszik sorsába. Ha pedig nem, hát akkor vigyék vissza oda, ahunnan ők gyüttek, Étel-közibe.
így is lőtt, gyönyörűen lételepödtek a magyarok, a Szvatopluk mög kapott égy kisebb birtokot szolgák...