Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.89 MB
2015-02-26 15:46:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
295
1734
Rövid leírás | Teljes leírás (259.67 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. december - 49-52. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1808.
NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 48. SZAM.
DECEMBER 7.
ZALAI KÖZLÖNY
ElW,,l*.l ár.k: fcí*» *»•« 10 korona, („evre 6 kofo
TMifOkn.k, Unitoknak, jegyzőknek 4s állami ll.ilvi.alokn.k I ivré 0 korona, «1 4vr, 3 korooa.
Városi közgyűlés.
A villamo* ügy tárgyalá«a.
Villamossággal terhes a levegő, mondta egyik képviselő. Elek Ernő pedig azt mondta, hogy történelmi nevezetességű ez a közgyűlés, amit bizonyára ugy értett, hogy Nagykanizsa fejlődésének történelmére döntő hatású a villamos világítás kérdése. Ennek a hatása alatt állt különben november 28-n óta a város, amióta a Franz-oég december 3-át nevezte meg ultimátumának. Több közbekiáltás hangzott el a közgyűlésen, mely a Franz-oég e tettét mint a leghizelgóbb módon elítélte. Ami a képviselők dicséretére legyen mondva, a 4 órás tárgyalás mindvégig ment volt a szenvedélytől és a vita a lehető magas nívón mozgott és a tárgyilagosság egy pillanatra se hagyta el a felszólaló városatyákat.
A képviselői zsöllék mind megteltek, es»k a betegek és a várostól távollevők nem jöttek el, a többiek megjelentek és mindvégig kitartottak a némelykor zajos tárgyalás mellett. A városban
azt hitték, hogy a képviselőtestület két táborra oszlik, a Franz és Siemens-cég táborára, de tévedtejt. Kgy tábor volt ez, mely a városi érdeket irta zászlajára es ennek köszönhető, hogy a közgyűlést abból azokból, hogy az ügy még nem érett meg, a képviselők nincsenek kellőkép tájékozva, elnapolták és döntés nem történt.
Kgynegyed 1 órakor vonult ba Vécsey Zsigmond polgármester, Lengyel Lajos főjegyző, dr Bentzik Ferenc v. ügyész, Hollós József műszaki tanácsos, Martos Viktor szakértő mérnök és Király Sándor v. mérnök a •erőmbe és a gyűlés megkezdődött. A jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth György és oehurz Richárdot kérte fel a polgármester. A főjegyző megszokott világos stílusával ismertette a villamos ügy minden fázisát egész á mai közgyűlésig Tripammer Gyula képviselő felvilágosítást kér, vájjon a Franz-oég szeptember 17-éig (ez volt a pályázati határidő) adott-e be ajánlatot. Felelet: Nem adott.
Polgármester jolenli. hogy a Franz-oég december 1-én, mikor már a villamos bizottság javaslatát lezárta, nyilatkozatot adott be. hogy 3 krn. hosszú kábelt hajlandó fektetni, de mivel a bizottság e célra tervrajzot nem adott, tehát a kábelfektetésről részletes tervet nem nyújthat. Ez a Franz-oég részéről vá<l a tanács ellen, mely igenis elküldte fainden pályázónak az erről szóló térképet. 8^t Kiskanizsa minden utcája is belevonatott. Kzt a vádat tehát a tanács reputációja érdekében visszautasítja, a délután tartott villamos bizottság
a fentieknél fogva a kiadott javaslót nem állja.
l elelűs sscikciztó : Korion« Jor.m\'f. I.MptulnjdoMos ct kiadó. IFJ. WA.1IHTS JÖSRNKi\'.
J -
Szerkes* tOsóg ; Nagyítani*»*, Hu nyidi-utca 38. Elaflzelósek é> hlrdtl4a«k Ifj. WaJdIU Jonef kSnyv. kereiked«l4bt küldendők. Megjelen minden hétfőn délben.
Klek Ernő az eddigiek hatása alatt azt látja, hogy a Franz-cég olyat állított, ami a valóságnak neui felel niep csak azért, hogy\' kibúvót találjon. A villamos bizottság ez alapon délután hozott határozata ily hatás alatt < történt. Bár a szakértők tudása iránt tisztelettel viseltetik, de nagyon kevés leszűrt véleményt talál oonclusiójukbait, inkább a jóhiszeműségre támaszkodtok. Minthogy pressió alatt hivatott egybe ez a közgyűlés és minthogy a szakértők is fizikai kényszerhelyzetbe jutottak, hogy rövid idő alatt voltak kénytelenek véleményt mondani. A közgyűlés igy nincs kellőkép előkészítve, a képviselők tájékozatlanok. 0 pl. csak .\'a gyűlés alatt tudta meg, hogy a Siemens-Scbuckert-cég bizonyos előnyös ajánlati részlet«; nincs benne a táblázatos kimutatásban. Ezért mielőtt a tárgyalás ...