Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
11.08 KB
2008-02-11 14:36:03
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
343
2106
Cím: Zala megye története a középkorban
Szerző: Holub József (1885-1962)
Szerz. közl.: Holub József
Kiadás: Pécs : Dunántúl Egyetemi Nyomda, 1929-
Kötetei: 3. köt., A községek története
ETO jelzet: 943.912.1 ; 908.439.121
Tárgyszó: Zala
Szakjelzet: 943.9
Cutter: H 77
Nyelv: magyar


UJUDVAR
Kanizsától északra találjuk, ahol a most tárgyalt U j nép és U j lak is feküsznek, így
mindenesetre valami összefüggést kell látnunk ebben a közös névrészben! A Kanizsa vize mellett
feküdt /1382. Dl. 6952./.
A XII. század végén már feltűnik, amikor 1193-ban III. Béla a fehérvári keresztesek birtokait
összeírván, elsorolja mindazon birtokokat, amelyeket anyja, II. Géza felesége adott nekik. Ezek
között az első helyen állt Ujudvar, melynek a határait is elsorolta /Mon. Strig. I. 143., Ómagyar
olvasókönyv 1./.
Később itt is létesült a János-vitézeknek monostora, amelyről 1236-ban hallunk
legelőször /ÁUO. VII. 24./.
1329-ben vásárát említik /Fejér: i.m. VIII/3. 384./.
Ezen a vidéken voltak a birtokaik a Kanizsaiaknak is, és sok súrlódás volt köztük, s ezért a
keresztesek 1382-ben Ujudvart Kanizsai János fiainak zálogosították el, s úgy látszik, náluk is
maradt /Dl. 6952., Fejér: i.m. IX/7. 467., X/1. 52./.
Tekintve, hogy János vránai perjel zálogosította el, ekkor talán már nem is állt fenn a monostor. A későbbi Kanizsai-urbáriumokban megtaláljuk.
1453-ban zálogváltó pert kezdett a vránai perjel a Kanizsaiak ellen, s utóda ezt Mátyás alatt
folytatta, de eredménytelenül /Dl. /.
1378-ban egy alkalommal ujudvarhely-nek mondják /Dl. 6541.– U.e. oklevél másik, muzeumi
példányában csak Ujudvar olvasható/!
Hogy a monostor kinek a tiszteletére volt szentelve, azt nem tudjuk. 1350-ben a konvent, mint
hiteles hely, testimoniumul Benedeket, az ujudvari szent Péter-egyház papját, „capellanum nostrum et prothonotarium nostrum”, tehát káplánját és jegyzőjét küldte ki /ZO. I. 498./. Valószínű, hogy ez volt Ujudvar egyháza, amely mellett azonban még egy kápolnája is volt, amely Szent János ev.
tiszteletére épült, s amelynek IX. Bonifác 1400-ban búcsút engedélyezett /Mon. Vespr. II. 318./.