Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.17 MB
2008-08-13 09:18:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
401
4048
Rövid leírás | Teljes leírás (369.56 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 045-048. szám november

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NiiK.v-Kiiiii/sa. IH7(. mim citilit-r l-m.
45. s/ain.
Tizedik évfolyam.
Hözloiij
III /iiliiincsvci (rii/diisii^i egyesüld Iii\;itiilo- ('l-lcsilííji'.)
Kiterjedve SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
Veíyoa lartalmii laetllaiD
íi s/í'|»li(Ml;iloiii. kcrt'Nkcdi'lcni. l|iiir. »;iz<lász;n, IihIoiimii) un iiiü\<*.\xr
Halottak napján. I
A felkel iM|i mint elfáradt nla* |mu | leute kóptnyobol rsak uehé/ke* lu>Mixii;K.il hul kibontakozni a tavo/.ni ké-,yilh. éj -elei pnlA^ljából. s *>ho tekintete niiinij.it t » haldokló természet hidi'g uk'zioíiI ta\<>/ik, melyre, mint vitlaiui szoinouieloeizet, mint valami lekuzdhctli-nbahejlele-m Uniói egj-hiingoság neli&illt Kiköltözött-a vidám la-vazi élénk mozgalma mindon úrúiwnel. A ilalus madárkák vidám éneket -ükei hang-lulansag, a ranytiifó napMigai nyája- iihko-lyit nehézkes Udlepel szdrke fjlyolu val t'utta fel, s a Inmltkuszunls tak eKar«tilt N-velei félénken te/zennek meg a It^kiwbb w.ello hideg fuvallatára, a/után a másik pillanatban csüggedten hullnak alá a nedves midre, mintha éleltlk utolsó maradványát akarnák az étles anyai fold keblén kilehelni, mi>ly(AI a koronájukat rnxtvU, magúra hagyott gallyakon életet nyernek.
Ilyen az elet halottak napján. ¦ Halottak' napját) a termév.vt komor nyngalomhn mélyedt, e merev nyugalom uxunban a halálképi!, mert felette az enyészet angyala lebeg, s eít akkor éra/fik I«K-inkihb, iiiiuúii kedveseink sifhulináia ki«zn-iiU \is/íhik, uiiduii a halál g\ás/.o.s emlékezete kegyeleten kúnyeknt ííénywrfríl. Kor dúljunk el azt'rt egy rii'vid időre az élet. a világ kábító zajútól. kövessük n kifaradi vándor n><kit(ug lépteit a halál birodalma fülé, álljunk meg mellette, a hiüál kapuja nnk setét boltozata ulatt sgomlolju.uk a hft-láha halottak u.ipján.
A lulál birodalma a nyugalom hazája. nyly.H az életuni hiába keresünk. A sötét sirgodrtrait enyészel igaz-iiga, melynek rész-
Elöűieteai föltótelek:
>><>n hitthnx bnr<U**al *• ti.Uhio 1....1., .
H'llHJlallanKltgál «/. ilet lillllftlliio-atfti hi/.n
nyílja.
Az élet hatalma* ura-a luki biimlal Hiúban kisded Intjlckot talál a ragyogó paloták iliis lakúja s a s/alniiikiiiiyliúJi i'»\-venl gyermeke. K kisded fiajléktmo, a suhan mi'fí"-7lllilH'k A/, élei s/i'iiwdésrj. (|né tnulnuka fárasztó küzdelmek keserű panaszai, elsimulnak a kedély zajos hullámai s elmúlunk az emberi szenvedélyek izgató nyugtalanságai. A halaiban nincsen iiiiini, de m\u-s/fiivcdís stTru, itt iiiiKauii gu/ilag^g, de nincs szegénység sem. A halalbuu csak egy Miluság léte/ik, s ez az tíityé.tzet, luelyuek ulá van vetve akinily i>skohlns egylonuaTi. A/ enyészet1 hutalnia ehttt lerakja vagyn-¦int a milliomok uras megszabadul rongyaitól a vagyontalaiiság gyermeke. Az ciiyó-•*/et hatalma meglo^tja biboiait'd a felfu-vulkmlást s mi'gsza hadit ja liilmrseitiil a penészes b^trtöri lakóját. A? enyészet hatalma Itli'guláz/a i» kevélységet i jhirait üsszimi-Kyiti a liu/álíati bujdnsi) nyugalmas putat-\al. Az enyészet JK»z.sitg<I.s, mert törvénykönyve a múlandóság.
Az enyészet hatalmas, de tetteink fu-lutt nincsen hatalma. Tettoink tenndmrad-nuk az élőt számúra, teltcink halálunk utáu rea mutatnak a üithuhnnra, melynek hantjai alatt ho>szu álmunkat ulait/szuk, 1>«világítják a sir setét éjjelét s' ítélnek életünk tVleti liungusan az utúkur hallatára. t Telteitek késó ítéletéiül Ólok s bekö-vetke/ondo hulálato^rul Indatidók nu feledkezzetek meg, h g(inilidkoz/.atok erről k'uiK'lyaii hahutak napján ^
GYOUFFV JÁNOS.
Hirtletéseket elfogad:
i
tasága ii^yólícn. 1 Egészségi szempontból.