Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.16 MB
2009-12-14 15:15:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
758
2353
Rövid leírás | Teljes leírás (280.38 KB)

Zalai Közlöny 1892 048-051. szám november

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
31. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XAfiY-kAMZSA. 1892. november 5-én.
Előfizetési ár:
Egész évre C . . 5 frt — kr.
J fn fio kr. NYgjedévn? . . . 1 fn 25 kr h\'ii\'S >/,llü 111 l.:;
HISDET.ÉSEK
- harábos pt-tit>«rfc*a 7, másodsiíir] i minden további sorirt
KYI Lf TÉRBEN pitit toronként \'10 krért- vétetnek]
j]Í4-U>k inimli : hirdetésért 3") kr. fixeten
Kii
_Harmlnczegyedik évfolyam.
K lap SZpHrmi és anyagi részét| illető közlemény Bátorít
I.ajoft Bvcrkit-tii-kíadó nevére eztmz^tien Nnry-itaniztiarst bér-intézt-ndök.
. f..gad-
IWntPLtfiIen levelek i latnak fi.
Ki-í i ¦ ittnk \\ isKZ&nem kiihlt-I ii-k
j A „nagy-kaoizsat malátagyár és serfózóde", a nagy-kanizsai DélzaUiTakarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet\', a .Kotori takarékpénztár a ,nagy-kanizsai önkéntes tö/oltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület" a \\nagy-kanizsai tanitói járáskor", a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", izr. jótékony nőegylet", a .szegények tápintézete", a .katonai hadastyán egyiet" a ^soproiíi kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai kül választmányának hivatalos lapja.
részvény-társaság „o.-kanizsai i
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Hynui.
Oh nagy Isten! hozzád bazgőn es-[defciünfc,
Hogy te tartsd meg. hogy te áld meg [nemzetünk !
Tedd nagygyá és tedd dicsővé Irazán-[fcaf.
ST áldd meg a mi kíráhtmkat. A mi legjobb atyánkat!
Adj -erőt és hitet, erényt minékünk. Szent törvényed ellen soha ne vétsünk; Szeressük a hazát, királyt hűséggel, Koszorúzva szent nevöket Hír, dicsőség fényévc-1!
Tidd munkássá minden jóra e népet, Viruljon itt tudomány és művészet; Legyen a föld tündérkertje országunk, Hogy mi benne örömet és Boldogságot találjunk.
Lakjék kőztünk szeretet és békesség, Jog s igazság mindenkinek adassék ; Egy lángsziv a magyar királv és nem-
ízet,
Mely az egész nagy világra Életadó sugárt vet!
Ha vívnunk kell szabadságunk s
[honunkért, Hogy öröklött igazunkért ontsunk
Te légy a mi crósségtmk, vezérünk, Te adj. te adj győzedelmet^ Diadalmat mi nékünk !
Xe boritsa szép hazánkat bús felhő, A magyar ég legyen mindig tündöklő; Szentegyház a magyar nemzet hazája. Hol nevednek dicsőségét Mindörökké imádja!
t )h nagy Isten! hozzád buzgón es-[deklüuk,
Hogy te tartsd meg, hogy t# áld [meg nemzetünk.
Tedd nagygyá és tedd dicsővé ha-[zárrkat,
S áld meg a mi királyunkat, A mi legjobb atyánkat!
v ERÖDI DÁNIEL.
Felhívás a hazai közönséghez.
Baross Gábor* emlékszobrára való adakozásra.
Érrz-szobrot annál:, a ki életében ; is érez \\olt! Mintája az igaz férfinak, a hazafinak, a kormányférfinak. ; Kinek alkotásait hirdeti vas és arany. A ki Magyarországot önmagához közel hozta. A ki a honi ipart és keres kedelmet saját piedestáijára állította. A ki vaskaput tört Dunánknak,\' arany ; kaput épített. Fiuménknak. Baross ] Gábor szobra legyen az utókor előtt : látható jelvénye a munka megdicsói-1 tésének. A nép filléreiből gyűljön össze az éreztömeg, mely szobrát alkotni1 fogja. A hatalmas) alak, ki életében, mint atlasz, hordozta vállán hazáját, hordozza azt ez ércz-szobor alakjában is az idők végtelenéig! E felhivással fordulunk a nemzethez. Baross Gábor emlékének méltó meg-Örokithetése végett. A nemzethez, mely életében annyi ragaszkodással viseltetett iránta, halálában mélyen gyászolta, hogy állíthassuk fel lehető-I leg mielőbb a fő- és székváros keleti I vaspáiyaháza előtti diszes téren azon j férfiú érci...