Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
55.76 MB
2010-02-16 20:41:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
959
4242
Rövid leírás | Teljes leírás (1.41 MB)

Zalai Közlöny 1935. 249-272. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
75. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Ara 1? Hliéf
Ma 8 oldalas képes mellélclei 1
75. tvtolyvo 249. giftrn Nagykanliw, 1936. november 3 vasárnap
" . \' \' I n lin ii i i
ZALAI KÖZLÖNY
Felelő* sierkesztő: Barbarlts Lajoa
Előfizetési in: tij Ura I peatfi 40 Wt>. SurkesxtMgl H Ebütlnbl Maloai » m.
A kisgazdapárt csődje
Egy héttel ezelőtt még pergett a dob, szóltak a harsonák, nyilatko-zalpk röpködnek a levegőben, szenvedélyeket felkorbácsoló beszédek hangzottak el az ellenzéki pártvezérek ajkáról. Hirdették, bogy most jón, ami még »«em volt, a nagy tor nászmutatvAny, az uj y^litsztés, a mikor megmutatják, hogy a reform politika elvesztette népszerűségét s az ország többsége zárt sorokban norakozlk fel az ellenzéki politika mellett. Különösen a független kisgazdapárt volt hangos s pártvezére imilt vasárnap mondta ol egyik olyan beszédét, amelynek a legel-vakultabb ellenzéki politikához ls méltatlan hangja őszinte szomorúsággal és aggodalommal töltött el
pártktllönbiég nélkül minddi józanul gondolkodó polgárt.
Azóta eltelt egy, hét, lezajlott a szavazás, nyilvánosságra jutottak az eredmények í egyszerre elhalkult a harci Jtaj. A bukott vezérek és megvert seregek észrevétlenilllgye-keznek eltűnni a süllyoatőben, hoffy a karvélemény- ésrrc ne vegye poll-tikáluk csődjét és bukásuk nagyságát. i
Az eredmények azonban fennen beszélnek. Egy nyílt és két titkos kerületben folyt le a választás 8 mindegyik igazolta a kormányzati politika változatlan, sőt Inkább növekvő népszerűségét. Az a, negatív politika, amely a felelőtlen bírálatban éli ki magát, amely nem tult kapcsolatot teremteni az élet mindennapi kérdéseivel, amelynek nlnw átfogó, az ország mai szükségleteivel számoló protfamja, nem kell többé a magyar népnek. Ez a politika megbukott véglegesen M visz-szavonhatatlanul. A magyar nép Ítélete szerint éppen erre a politikára talál az a megállapítás, amit a független kisgazdák vezére a kormány elnökéről akart megállapítani : megbukott s már csuk a párt-irodákban él.
A három választás eredménye, nyíltan és titkosan is, ksujtó bírálatot mondott valamennyi ellenzéki pártról. De valamennyi közt mégis a legnagyobb, valósággal megsemmisítő erejű csapást a független kisgazdapártra mérte. A pártvezér sze-m^lyeaen Is exponálta magát a defc-, reoenl listán. 0 állt első helyen és ő volt az, aki az egész választási küzdelem alatt úgyszólván megszakítás nélkül jelen volt a csatamezőn, Irányította a küzdelmet, féktelen agi-ticióval Igyekezett megszeretni a mandátumhoz szükség-\'s voksokat. Tette ezt egy háromhónapos agitáció Után, amikor v<uinwpról-va»4r-napra népgyűlés \'zve, szenvedélyes\' beszédekben hirdette, hogy az ország többsége az 6 programjuk mögött áll s igy ét illeti a hatalom. Az eredmény iine az, hogy még csak
egy kjs töredékmandátumkárn sem
futott a szavazatokból. A, pártvezér
/t temetőből Qaxamenet borszalmas módon meggyilkoltál* Resl Község főjegyzőjét .
í Keszthely, november 2
(Saját tudósítónktól) Mindenszentek estéjén véres gyilkosság történt a közeli Rezi községben. Bárdió Lajos, Rezi község főjegyzője Mindenszentek este a temetőben volt szerettei meglátogatására. Útközben hazafelé Ismeretlen tett<es hátulról tompa tárggyal több ütést mért u
fejére, ugy hogy a főjegyző feje teljesen szétroncsolódott, az agy veleje kiloccsant. Az uton arrajárók találtak rá, azonnal telefonáltak. Keszthelyre a mentőkért, mire azonban a keszthelyi kórház élé ért a mCjitőautő, Bárdió Lajos meghalt A helyszínen egy kétcsövű pisztolyt találtak. Al csendőrség
gyilkosság ügyében a nyomozást megindította.
A na^pyklanizsai kir. ügyészségről még a szombat déli ó...