Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.08 MB
2010-02-18 11:12:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1193
2525
Rövid leírás | Teljes leírás (1.53 MB)

Zalai Közlöny 1922. 223-248. szám október

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Béke vagy háborúi
Nagykanizsa, szept. 30.
Amíg egyrészt Anglia mellét veri, hogy a tengerszorosok szabadságát védi és a semleges zónát nem hajlandó kiüríteni, másrészt a diplomáciai vereség után sietve tárgyal a francia és olasz kormányokkal, hogy az amúgy is már kézenfekvő visszavonulásnak utat előkészítsen, Párisban az an-tant-főhatalmak keleti értekezletet hívtak össze és ezen a hivatalos jelentések szerint bizonyos közeledés történt egyrészt Franciaország és Olaszország, másreszt Anglia és a fenti két állam közölt.
Beavatott körökből eredő hírek szerint Anglia most már hajlandó lemondani Konstanli-nápolyról és a Boszporusról, úgyszintén a görögök által jelenleg megszállott egész európai területről, csak a Dardanellák bejáratát tarthassa megszállás alatt. Viszont Franciaország, bár kínosan érinti az angol befészkelődés a tengerszorosokba, hajlamig hozzájárulni ehhez, ha Anglia biztosit neki szabad kezet és támogatást Németország ellen.
Kemal pasa hadseregéről az a hír, hogy számos helyen már átlépte a semleges zónát és reősen készülődik onnan kiverni az angolokat. A csapatok harci hangulata hir szerint oly nagy, hogy Kemal állítólag 48 órás ultimátumot intézett az angolokhoz, melybon követeli, hogy csapataikat engedjék átvonulni a Boszporuson európai területre és ismerjek el ezekre Törökország szuverénilását, mert ellen kező esetben haladéktalanul támadni fog.
Kemal elsőrangú nehéz tüzérség felett rendelkezik, mely már nagyrészben felvonult az angol vonalak ele Az angolok sietve hoznak Gibraltárból és más helyekről erősítéseket, valamint még kel hadiflottát menesztettek a Dardanellákhoz.
Szerbia és Románia csendben vannak. Ugy látszik, nincsen módjukban a törökök ellA fellepni és kénytelenek majd eltűrni mint uj veszedelmes szomszédot a bulgárok oldalán.
Párisban és Rómában az egész sajtó hevesen tiltakozik mindenfele beavatkozás ellen. Az angoISftat kelletlenül érte Indiának az a kérelme is, hogy respektálja Anglia Törökország jogait és semmi szin alatt fegy-
veres ellentétet ne provokáljon a Keleten, mert ez n világ mohamedánjainak súlyos természetű megmozdulását vonja maga után.
Valószínű, hogy legközelebbi napok teljes és nyilt képét adják majd a keleti helyzetnek és eldől ez alatt a béke, vagy egy ujabb világháború kitörésének ma az egész emberiséget izgató problémája is.
A török csapatokat Izmíd körül összpontosították.
UJból felszólították Kemalt csapatainak visszavonására. — Az angol kormány álláspontja.
London, szept. 30. (Express távirat) A Reuter irodának tegnap este a minisztertanács ülése után kiadott jelentése szerint lehetetlenség a törököknek megengedni, hogy ax angol drótsövény előtt maradjanak és az angolok állását fényes nappal kikémleljék. Az Izmld kerületében a csapatokát már a város körül koncentrálták. A törökök magatartása egyenes kihívása a brit birodalommal szemben és a szövetségesek felfogásával teljesen ellentétben áll.
London, szept. -30. A britt. kormány nem tarlja kielégítőnek azt a választ, amelyet Musztalá Kemal pasa Harrlngton tábornok jegyzékére küldött. A tegnapi minisztertanács után a konstantinápolyi angol főbiztoshoz és Harrlngton tábornokhoz távirat ment. amelyben a kormány közli, hogy szólítsák fel újra Musztafa Kemal pasát csapatainak visszavonására.
London, szepl. 30. (Expressz távirat) Az> angol kormány, mint hivatalosan megerősítik. Harrlngton tábornokhoz, az angol főparancsnokhoz azt a táviratot Intézte, hogy eszközölje ki a törököknél szép sze révei, vagy más módon a csa nakl róna kiürítését. A távirat hozzáfűzte, hogy Ha^rlngtont a kormány teljes erejével támogatja és a határ biztosítására irányuló eszközöket, rendelkezésére bocsátja. A kormán...