Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.97 MB
2010-02-28 14:49:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
601
6402
Rövid leírás | Teljes leírás (1.49 MB)

Zalai Közlöny 1929. 249-273. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

09. évfolyam, 249. uám
Nagykulna, 1029 november 1, péntek
Art 16 flUér
ZALÁI IBZLÖNT
SitrtcuUWg éa kiadóhivatal: r«->l 5. iáim. KmiDkI;! flokkladóhtvatal Kouuth Li|on 37.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
rWtcMd én : <0 Un ■ 11 1< M I
Clementel sem tndott kormányt alakítani
A belllgyl tárca betöltésén bo rultak fel a kabinet-alakítás tervel
PdrlB, októkber 31 (Éjszakai rádiójeientés) Daladler biztositolta Clementell, hogy a radikálisok támogatják kormányát é< ő maga ia hajlandó tárcát vállalni kormányában. Hét órakor azonban a legkomolyabb (ormában hire terjedt, hogy a belügyi tárca betöltése kö-rül áthidalhatatlan akadályok merültek fel és Clementel kénytelen lesz kabinetalakitási megbízatását visszaadni az elnóknek.
Későbbi jelentés szerint befejezett tény, hogy Clementel a belügyi tárca betöltésének nehézségei miatt lemond és visszalép a kormányalakítási kísérlettől.
Pirin, október 31 (Éjszakai rddlójelentés) Clementel ma este 8órakormegjeleni Duumergue köztársasági elnöknél és a kormányalakítási megbízást visszaadta.
Innkáibáborn készfii
egy Bécs-környéki gyárban
Három Helmwehr-munkás alkalmazása miatt robbantak kl az ellentétek
Bécs, október 31 Ma reggel munkakezdés után a stockeraui Heid-gépgyárban a szocialista munkások három munkást, akik a Helmwehrhez tartoznak, rögtönzött népgyűlés határozata alapján eltdvolitottakagyárból. Eközben egyik helmwehrlsta munkást ököllel megütötték.
Mikor ennek hire ment, a Slocke-rauban és környéken levő heim-wehristdk egy vendéglőbe gvllllek össze, ahol készenlétben maradlak.
Közben a gyáriparosok szövetsége is rögtönzött ülést tartott, melyen elhatározták, hogy a gépgyár szombaton vissza veszi a három heimwehrisla munkást.
Ha a munkások nem engedik meg, hogy a három munkás nyugodtan dolgozzék, a tulajdonosok a gyárban szombaton délben beszüntetik a munkát. Különösen válságos lelt a helyzet délután egy órakor. A stockeraui gyárakban a szervezeti munkások készülnek a védekezésre. A munkások nem távoztak el a gyártelepekről, hanem az Üzemekben maradlak és várják az érkező Heimvvehr-csapato-
kal. A stockeraui csendőrség parancsnoka a környékbeli csendőrállomásokról kért segítségei. Rohamautókon jönnek a környékbeli állomásokról Stockerau felé a csendőrök és a ka-
tonaságot is készenlétbe helyezték.
Bécfl. október 31 (Éjszakai rádiójelentés) Délután 4 órakor még teljes nyugalom van S\'ockerauban.
Hazaárulás éa kémkedés cimén vádat emeltek SzOII6 Géza ellen
Pozaony, október 31 (Éjszakai rádiójelenlés) Az ügyészség dr. SzUllő Qéza felvidéki magyar politikai vezér ellen hazaárulás és kémkedés cimén vádat emel. ^
Szüllő Oéza vád alá helyezése annak a hajszának következménye, amit ellene a mostani választások alkalmával inditottak a csehek.
Szüllőnél házkutatási is tartoltak.
Az Angol Bank leszállította a kamatlábat
Európaszerte minden országban érzik a pénzdrágaság súlyos terhét és mindenütt az a meggyőződés alakult ki, hogy csak az amerikai és az
angol pénzviszonyok enyhülése és az ottani kainalláb csökkenése javíthat a helyzeten. Ezt az enyhülési hozza az alábbi távirali jelentés:
London, október 31
A Keuter-UgynOkBég /elenO .- Ax Angol Bank mai Uléaén a MMopiembcr 26-<ln 6 é* tél udzaKkra emeli banlikaaial talmi a udzalMra udlIHona le.
Érdekes, hogy az angol font nemzetközi pozíciójában nem idézett elő déli egy óráig változást a ráta leszállítása, a dollárral szemben tegnap 487.90-en állt a font, ma pedig 487.75 voll a font dollárparitása. A pengővel szemben csak jelentéktelen
árnyalati változást mu...