Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.26 MB
2010-03-09 15:16:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
427
1956
Rövid leírás | Teljes leírás (139.25 KB)

Zalai Közlöny 1917. 070-074. szám november

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

tó ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. November 3. Szombat
70 szAni
fiaerkosatőaéK éa kiadóhivatal Deáktér 1. T.laton i l«a. - HtrdaUsak dljasabia aaartnt.
Foatarka.ílű:
Kemény Láazló
F.l.lo. ■■•rhaailA:
Erö» Sándor
Aíkét, akik közolt nem egy ismert: l is jébarátot 1*1-ÍWBWMI&ZAB EZREDÜNK hadi muzeumot. tunk. A muzeuiu nagyjában «;zt foglalja magában iöil!*\' Rl>Pilolt- A mu«e»«nról érdakes néhány Katalógus mindig ujabb kincsekkel s emlékkel bfivQl siót ftjtennnk Tartalma ugyanis oly gazdag, „ váronunk legérdekesebb látnivalója lenr. idővel. Hu hogy Önkéntelenül is meglepődik mindnt, aki ablan j,,^ marepet is betfllt inajd Örök dokumentuma széttekint. A háború kezdeti- óta folyton gynjtik az \\m annak, hogy vitéz ezredünk merre s mily mé-ónlekes relikviákat. BugscW_Aladár etredpartmesnok, retben vett részt s dúló rlágháború vértes harcaiban.
mióta az ezred élén áll, nagy (lgyszeretetinl gyűjteti - --—
mindazt, ami az ezrednek világháborús szereplésére vonatkozik, üveges szekrényben foglalnak helyet a szokoli templom monstranciái, kelyhei, miseruhái, amelyek nagyértéket képviselnek. HmoiiIó keretben van a kézi gránát gynjtemény, amely érdekes látvá-
További öldűklós vagy megegyezés ?
nyofsságot nyújt. A külftnbözó kéziratok gyűjteménye a röpiratoké, ellenségeink harcmodoráról mindenkor bestédes emlékekként maradnak lenn. Orosz és oImsz gépfegyver is jutott a hadügyminisztérium engedelmével a húszasok múzeumába Mind azokból valók,
Megjelenik hetenkint kétsaer
Bl«fl»«U»i Bfr irt* 10 kor, félta* »
koron*, n«ry»a4vr« 3 koron* SO MIM. -
-------
fejüket. M4{ha a bölcsek bölcsei is Ultiének le a zöld asztal mellé, azt mégsem észelhelnék ki, miként óvják meg az erA-szakkal leremtett békét erőszak állal való megzavarás ellen.
Az erőszak révén elérendő béke előfeltétele az igazán tökéletes katonai győzelem, az ellenséges seregek megsemmisítése vagy legalább minden további hajviselésre képtelenné tétele volna, az ellenséget annyira kellene legyőzni, hogy ellentállóképessége teljesen megtörne és sehonnan, semmiféle segítségre többé ne számithasson.
Bármily valószínűtlen is — tegyük
Az elkövetkezendő béke kialakulásáról eltérők n vélemények. A háború lángján hovitett szenvedélyességgcl tárgyalják különösen azt a kérdést, vájjon megegyezés
alapján jőj|ön-e létre a béke, vagy pedig fel, hogy ezt két-három cíztawtó után, amelyeket u ellenséges frontokon vitéz. húszasaink | rákényszcrilsék azt az ellenségre ! amennyi okvetlenül \'(ellene honi. el tud-
zsákmányolink A gránát gyűjtemény igen hatásos i f^ire j8 kellene voltaképpen kényszori- nók érni. Akkor tehát dlktálhatnók a bé-csoportoslUsban njatatja tje az ellenségre ágyútűz j (enj Rz ^^„^get ^inő biztosítékokat kel-: két. Hatalmat gyakorolhatnánk ellenségeink "" \' *"\'\' \' , •-\'■- |e|)e ,őle sze,eznUnki hogy ezentúl soha-i fölött. De létezik-e higgadtan gondolkozó
sem bolygathassa meg n békél? Melyik ember, aki biznék abba), hogy képesek védőbástyánk válnék fj)esle$essé, melyiket j lennénk azt a rengeteg fáradtságot és köft-kcllcne újból o-nelnl? A diplomatáknak és séger etvlsetnl, m=Iy«-B teüyflíOttBtfln ará-
kOlönbözó mérető gránátjai, amo\'yek vitéz húszasainkra állásaim hullottak s vas burokjnk fel nem robbant, üonibák, fegyvererek merednek a néző felé. Markú főhadnagy ecsetje alól kikertllt s hadtestparancsnok és az\'GzmtpaAncsnuk képe. 8 etek a fal\' ékességei Meltéjftk kerül roiyjd Sobamselmla altábornagy, hadosztályparancsnok és Sypniewsky tábornok, dandár-parancsnok képe. 8fcépek és tanulságosak az orosz fronton meglestett huszas állások képei. Meghaló sz...