Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.48 MB
2010-03-09 15:18:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
621
1211
Rövid leírás | Teljes leírás (158 KB)

Zalai Közlöny 1917. 075-079. szám december

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

jfi ik évfolyam
NAGYKANIZSA. iqi7. December i. SZOMBAT
75 szám
Sierknnatőaég és kiadóhivatal Deáktér 1. i.lslou ! ina. - Hlrdatásak al].««bi« szériát.
Fö»nrk«wlo;
Kemény László
F.l.lo. saarkasitei
Erői Sándor
BNKsatéal áru; Ser *»•• \'« kor, HUm • korona, miyidém a koma 10 fUlér. —
Mi lesz a
után?
Még vége sincs, do őrzi már mindenki, hogy nemsokára vége kell legyen ennek a világrengető nagy zivatarnak s a ,förgeteg elől biztonságos ereszek alján jó-szerencsével meghúzódott praktikus észjárású emberek máris számítgatni kezdik: ml következik, ml kezdődik azután, ha majd egyszerre beáll a Nagy Csönd s utána megindul lassanként ismét a békés munku gépezetének minden zakatoló kereke f Mi lesz a háború után ?
Izgató széplkérdés. Poéták fantáziájának való. De fóldönjáró számító emberek hamarébb foglalkoznak vele. És. sokkal jobban, mint Jókainak légjáró Tatrangi Dávidjai.
Nom kell rossz néven venni tőlük. Sőt dicsérni kell őkot Végtére ina már. nem hátrafelé kell tekintgetni, hanem előre, i a jövőbe nézni I
Bwlc«émit»y~oko«, hozzáértő emberek azt beszélgetik, — és jó lesz, ha az avatatlanok is megértik — hogy mindjárt a háború után, eddig soha nem képzelt szédületes arányokban fog fellendülni a vállalkozási kedv.
A háborús sebek gyógyítása közben,\' Aki a háború után vagyont akar sze-egyetlen jelszó harsonája rivalg majd he-rezni: siessen, fektesse be pénzét most gyeken-völgyeken: Munkára feli hadikölcsönbe. Mert a hadikölcsön a há-
Épiteni a romokon I ború után is készpénz. Bármiféle vállalko-
Uj, kolosszális alkotásokat adni a vi- zásra szilárd segítő eszkőz. A bankó az Iáinak. Pilléreket rakni, amelyek áthidalják nem bizonyos. De a hadikölcsönkötvény, egyik országot a másikkal. az bizonyos — a háború után^is.
Föld méhéből felhozni a kincseket és: t j " Sí
az eddiginél fokozottabb mértékben kihasz- Felhívás I
nálni, amit az anyaföld maga jószántából 8»»ki "» bitajoirfk . VII. Iiadikolcaon aláirt-önl\'ént is ád i aánál; a haza minden polgárinak honi kell járulnia
a sikerhez; hadd váljék az aláírás fénye* eredményt Ilyenforma kész programmjuk vun a | folyiáa a»i, wnlnelt lennie kell, réetankre felemeli hidegen számitó praktikus pénzembereknek; gazdasági győzelemmé, ellenségeinkkel aiemben padig — a háború utánra. És azt mondják, hogy! li\'u AliránOjaik alkonyává. Mutassuk meg nekik, kik ennek a programnak mélyen szántására1 P4»\'ll«,i llSrul> v«14 kimerülésünkhöz nagy váraké-
,.,,,.„ w zásokat fűznek, törhetetlen erőnket a támogattuk
.szinte sz(z talajul kínálkozik Mugynror- , , ,, \' .., ... , .,,. .
• \' , Jegyzésünkkel a negyedik téli hadjárat elótt állt vi-
jszag. A nagyszaba.su vállalkozásokra meg „j, Aki korábban ),g,tett, n,o« se ni.-
eddig jóformán kihasználatlan ősteiillet, „„jj,,,, el. ,lwiig „„„, vrtu |,i eddigelé résaét s 1 Van itt ebben az áldott országban föld hadikölcsön áláirásiból, teljesiise ez alkalommal köte-alatt, föld feleit minden. Csa t ki kell ak-j Iswaógéil Ami a múltban bebizonyosodott, az áll a
jövóre is: a legbiztosabb, legjövedelmezőbb tókeelhe-lyezés a uiagyar liailikölcs&a 1
Kléjegyeani lehet összes nagykanizsai pénz-
nazni.
A kiaknázáshoz azonban pénz kell. Befektetés. Akinek tehát ma pénze van, akármennyicske, rakja el erre a eélra, erre az időre, a háború utánra, mikor majd a vállalkozási kedv lehetősége szédületes arányokban í|ieglnduL
intézeteknél, további > Festi Magyar Kereskedelmi Mánknál és a többi Bankoknál is.
Jegyezzünk hadikölcsönt. Hadikölcsönt jegyezni hazafias kötelesség.
A vándor énekel.
O...