Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.39 MB
2010-05-25 11:50:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
846
4664
Rövid leírás | Teljes leírás (436.16 KB)

Zala 1881 június

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

íi. Ml
llll
aud^bt^atal (|k«dáoe. t
Piaohal Fülöp ktwiliti mü.
Nagy-Kanizsa, 1881; szerdán, juníus l-én.
Rlft|a*te«l illrrtk
létre I |m|
•) tim fi. mám
11 Rgéen ávra p Art. ¥ Nefywrr* I Ili, Wíj\'kr
Htr«tetményfik t 6 haaábee patt lioi- egyszer
■ kr. iMratfri iy«gd»j 8Ü kr.
hihlrttéanél
t ! Óz/m
i
bei iség btleső folvton
ZALA
VIII. e
ézerkonztíil iroda.
kzét íl(.)tŐ közlői lények küld
irinnki ntcza jlrrmtmtotloji levelek
Késírslok
A,
/folyam.
lova |» lap
skaáemi ré-Idoupök Üj
fogádlt ínak éj
13. a*.
paak famert kLekből
nem kUJdctnc-Jc-
U V ELÖDÉSJ, I A ÉlAfiíl! GAZI).
MEGY KI ÉltDEKO. Á RSA D A t. M If iíh üÍZDÁSZA \'1\'1 H É ljl LAjP liöVESÖIJíf liS iöBB MÁS llll HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Nyjjttép; F rtjlsora 10 kr.
ek trisó
Elet és irodalom.
, { lidjnk ak, hogy az. em elaü Tascnge fejlődésének korátójl kezdve napjainkig halaid; a njépek fejlődénél kok-szaka és ja mostani müvei ídég kö-zíitt körülbolljl olyan különí aóg áll fenn, iújntf a tavasz ébredése tor Fej-lú4ű gyenge virág a a azélvéazek ro\'hamUvalj éaczoló közötti/ i
óriás:
Azon jénpzók között,I a liaU\'Ust esaközölték i fol; ítábbra is\'minden irányban lik, kétségkívül a nyelve notuzojinck a legelső ■ legl aabb; ez az éltető b legéjlé lukletol ér k művelődést eazklözló
meh ton
feszUöz* >ármely atalma-köbben
culatiéban, a lu rugó a fol]
Ij
szokott keréken ; ez a mély nemzőii élet wm képzelhető.
dó művelődés jolképéül enlegitni nélkül
kai llő
A mi magyar (beink íi hdbeírokori ét dicsőségeket hagytak nekünk szép nyelvel s kegyeletes dolog: tehát, midőn az elebbit a satnya ugy is ejlomllyoaitotta —>i % yt|í bit, az elfőnél nagyobb horderejűt a nyelvet) énen fenlarteá, őrizze, a \'kor As Yismereteli Jejleezaze, nemesítse, Jángqli tettel felkarolja s pártolja!
Fájdalom | ezen reánk egy kincsünk! is parlagon jód&rábigj éppen
wgy
ltok
F
1
ton ha-
harezi
ki is. ]
tygy
iva lék
szentül szerint szere-
maradt ,ne vért jeaiélyea
Időben, midőn sok országi ak léte
és nem léte,Ide különösen hol nem lángolt a honfiak
a szeplőtlen honszeretet, tétét itt köoz-Jtáta, volt .\'hazánk ama azért ncaéf len
azoké, úti vében
állapotban, hogy nai nyolvtíket oh* ivetye idegenek lettek. !
Nem mondunk\' ujat] valamint nem állítunk (bárha aulyoa, keméjty i|s l) hamis, igaztálan vádat, ha állítjuk, hogy akiknok jó példával kii-lett- volna ellőljáirni a nemzet közöjtt, a főurak is idegen bőrbe pltOzködye, tyr tudhatták volna, hogy csak egy kívülről ható erős rázkódác vagy benn a kormány (részéről I oaak egy érőszakos csapás kell és |a magyar nem él többé, egészen el neinzetietldn-kedtek; többen Kttsőlűk már nemzéti nyelvöket sem értvén, még csak annyiban voltaid magyaroknak nevezhetők, amennyiben bírták lénye* elődeik ragyogói nevét, \'fii vozték i a magyar főnemesi kiváltságait s magyar. birtokaik dús jtyyödelmét a külföld oltárára |rakták. J., .csak a köznemesség a a - latinnak.tt So tok lépéaek< t ár
ben, mert bátorságuk nem volt, mákok pedig kiknél nem tették, meri tiék a tespedő nem riasztani; peraze jt^nemzeti nyelv
azon megihletett kik — végre is szahatást, reketidt
papság maradt meg
tan azért nem tet-
a nyelvük érdeké-r \' 1. ^
nem hiányzott azért nem hitték lehelő tetet mámorából félném léién kép esek varázs erejét, m«jly
teremt és feutart eléggé felfog
így álltak ala az llgyek, naty k...