Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
12.13 MB
2010-05-25 12:00:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
240
2329
Rövid leírás | Teljes leírás (392.91 KB)

Zala 1881 szeptember

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

tyn m MM. MM*1 iwhi mm »««y ft» mM iI0M ant le
Mm fo Mf rntyim
léilM k> SS* MWini, • M (InM ftl Mw .Hifim •*•<•»« sssa*
Nagykanizsa, 1881. szerdán, szeptember 7-én. I VIII. cvfolyL.
K taáobl vatal i Métt.
ibtt) *i««« K Itó
KtttSüéftl ifik! évtfc 6 §p Fél
élte $ H. Negyedévre /í, frt, 81) ki-.
WMstttttnjrak i b hasábos petitaoregytaer 1 kr. többszöri hirdetésnél 5.1ír. Hé-f lySfáij 90 kr.
MEGYEI ÉRDEK
KÖZMO V ELÖDÉlSl, TÁjRSÍAD A LM I (B A ZrD áí^Z ATI EJETILAiF
a 7JIÁMK6É km. fiéEspi\' iís több has iígeiít innialös közlönye.
Szsrfcesztfll Iroda. Hova • lap szellemi réí szét iljelö kötelflményejt klÉdeodík U| városház utcza 613. aa. |
Bérníóuletlop levelek etek ismert kezekből fogadtatnak eh ] j jKézjrsjtok rima nem küldetnek.
. Nyllttér : PelíUora 10 \'kr.
Mezőgazdaságunk emelésiről.
!;J ; | .
A IjjOíségben mindenütt van — lalán ííovób kivétellel — gazdasági pénztár. Iv pénztár több kelvt el van hanyagolva\', róla s/ámot talán nem ip mindenütt adnak, igy az a lenkié.
Ez a pénztár nagy községek bon (Kint ielbntéklélen, kii községekben ín leírtét j pár iszáz frt, A községi gaz
lácaulatu vegyese pénztárt\' kezelése álá,. és fordítsa\'. magái latold , lizerzéséife, ugy uitnt: bika és sorn téskan. iételére. A magái I\'atokat minn dtíu hár|>na évbén {változtassák, hogy ue töréjuhessék vérei korcsosuláe. Ezt különösen meg kell1 tartanunk a ser4 ttacknél) hol világosan be van bi4 Konyítva, l|pgy a sok diaznóvés^ a idagáilat elsutnyuli^ból származik! Ha a kóznég minden érófeszitése mell let sémi birna já magállatokat saját Erejéből szerezni, folyamodnék a me,| jfj[ei egyesülethez, flftly adna jvagy Eszközölne -segélyt. Ceak a%.elstViuag? állat beszerzése lenne neliéi,j mert másodikat\'más az első árának csekély pótlásával vébotne. És ez, ha megnézzük kie mezőgazdáink csenevész hármait, roaz faj ai\'rtvéaeit, nem kis előny lenne, j\'
A lótenyésztés előmozdítást az állam yette kezébe, de az is jná\'gyon drága, a szegény kisbirtokvs nem férhet bozzá.. Mert a legolcsóbb fedeztetés 5 frtba kertíl; Ez síz ötfo-rint pedig nem igen Hentereg k gazda .embernél. Erre nézve ajánlatos volna, ha az államtnéntelepekérvényűé léptetnék a szegény földbirtokosaid lovai részére az ingyen fedezést vagy a legalacsonyabb dij ?mellett. 4 torra-
valók szedése pedig — [mely néha zsarolás is I) a legszigorúbban ■ bev
tiltanék.
Még ezek azonban msgokban nem elegendők e barom tenyésztés emelésére, ehhez ok vétlen (U kell a legelő. Nincs mán tenni ialó, mint újra kihasítani megfelŐ legelőket. Ezt már láttam is egy helyen p. o« Táijnokon Fehérmegyében. Az a le gelő Sok hasznot hajtó j fold leend, ha a mezőgazda istállója telvp leend barommal s a kis g^zda évente 2—3 száz forintot itud ; barmai eladásából beszerezni. Ezen legelőkiha-sitás már most életkérdés, másként teljes Onkénydlog uralkodik felettünk a sok elemi csapás.
„Ember segíts magadon, Isten; is ugy segít* elvet kövessük, s a mezőgazdaságot emelni fogjuk. Nagy hátrányára vau a mezőgazdáságnak, hogy nincs elterjedve kis gazdáink között a ,már nagyon élterjedt sokféle j ujszerkezetü gazdasági eszköz. Az élért eredmény sok idejébe van a gazdának, ezért mondja, mikor eladta termékét, hogy »még a kenyo-ret sem kaptam meg.* Az idő pedig pénz, kevés erővel, gyorsan sokat! végezni) ez a mostani Icor igénye.
A, mezőgazdaság emelése Céljából elengedhetlen tehát a gazdasági eszközök megismertetéseit erjesztése, a kis mezőgazdáknak azoUc megszerzésére alkalom és segélynyújtás.
Itt már a járási g|azdasági körnek van kiváló munkaiköre. Ugyanis ez a kör érintkezésbe tenué ma gát hazánk első rendíti gazdaságii e...