Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
48.67 MB
2011-02-16 15:54:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
455
7306
Rövid leírás | Teljes leírás (619.44 KB)

Zala 1895 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa, 1895. junius 2-án.
XHT. ítíötyim.
ImlwtMi:
t H U OtUp.ltl< kii.
Ml l«té»M<l * Uf «wll«í üil <ini>iri nladaa Makaiar.
UraMUlUa Imkt nik l»«ri tlM-Ml fc|Wte«a*k al.
ftilratak mm klIMut «du ; gfyM uám ára: 10 krajcár.
ZALA
Ttrirttt l>HW : rtjeW fm, kl«j
iLöramei iui i
Ua lm II karaaa (I (rt — k/.) rium ( koma (I trt — kiJ liprfhW 1 korou (1 trt Hit.)
Politikai és vegyes tartalmú lap. ^^
K Nagy-Kanizsai- és dél-zalai takarékp^ost^tk, a Bankegyeadlet, ax Ipar- ét kereakt- .. .
dehni bank, a Hagy-kanisáai letenyeitákai<kpé«lár, ---**\'
lBTIiitllil. llkBlll ikiiMMu
----7 . ^^W^V n»»ik»<k rtaakal rtita Hlr*
WmK.
Megjelenik H«xi«Kanln4ii betenkiat Miiiar; *..,\'__1_ -r—AraTT éaj oarijtartoicaa..
gygjj . sokat javultak hazánkban. A közönség, mely
■ \' \'\' \' ■ . !nagyobb részében előszeretettel kereste fe!
(=ft.) Szünetel a parlament, a delegációk\' kQlfflidi 3 stájcronj^j ^MM u keresi
-csak junius XánLülneg^e^Kesbeas ^\' fel most ^ tós^hagyöbb mértékben a politikai vezércikkírónak más tárgy utánig ^ ^ amit annak jeléül taT néznie, hogy valamikép üresne hogy hom jtej^ ami „ euró.
ez a hely itt a vonal folött. fr^^^t,, a y
tollHtti időnek iiragvamriF^iInlimf fe^^z g M — olcsóságot ffleti, - r^-tartja a régf német közmondás, Mkivetkőzni Primitív , állapotukból, -aen^vaíteak megvan a maga szüksége. azakat m;hde„„á inkább.\' mint
télnek a korcsolyázó toriyr *nyámak
j-mely [ valódi
Ilyen primitív állapotok mellett éppen nem lehetett rossz néven venni, ha a müveit középosztályu ember, akinek fölösleges költeni valója nincs s a ki ÍSrdofiSyerv sem pazarolhat, oda ment, ahol pénzeért nyugalmat, kényelmet, szórakozást, üdülést talált sahol pénze fejében legalább részben megkapja azt, amit keresett
Harai fürdőink állapota sok ideig olyan volt, hogy magyar ember sem szívesen ke? reste fel ezeket De az idd itt is jótékony változást hozott, a verseny is éberügra keltette az egyes fürdőtulajdonosokat vagy bérlöket s amint a fürdők statisztikája mutatja, évről-ívre gyarapodik \'azoknak száma,
azokat mihdenn4 tette inkább, mint
____" üdülő, szórakoztató gyógyhelylyé;\'
finld. BiiOny enibemek gundját képe^ j ^^^ mgg ^ távoR>rroRa a mQveU
ez, így május havában STrkinek Tnegnem \' jg^^p tö|Qk határozott szervi baja van, a, melyraj >\' \'\' • • * , _
nézve előre meg&llapi^ar OTVQI^gyí Sok^ hívatkoxtak-azeldtl^^azafiségra, hová kell mennie a betegnek, az mosTgon-H?- ^feéglvé Lesii a magyar ember-
\' dolkodrlr ;uon,J»ogy h£á menjeir pil^ ^^ minthaíIk,k g * ^ ff,keresik »
üdülni » pénzét joaseréVell kellemesen cI-Íhaiafiatlans%Wl fa kfllfinft) Szeretetből j kedvelt hom fürdőt és szélesebb körökben
költeni. -Ezföntösabb kérdés, JLj^j\'1\' mWtHi .WM 1 tJÍ"t\'H,k ~
aokan-hinnék. Mert fürdőhelyen kdlemetle-,anrtal{ egfe2en volt " ~ Ezt kétségtelenül azt jeléntt, hogy netrt- 5
nül is ellehet költeni á pénit^ a mi hi^r jWTm^li\' nem követelheti csak ktnyelem tekintfltébefl üljlgdtek fürdik
donképen annyit jelent, hogy a nagy vára-1 azt, hogy a fürdővendég magát háztulaj-kozással felkeresett fürdő, sem üdülést, sem donosok, vendéglősöktől kifosztassa, s e
szórakozást, sem kellemes tartózkodást nem mellett rosszul lakjék s még rosszabbul nyújtott akidobott pénzért Pedig ezgyak-jétkezzék. Semmiféle hazafiasság még~riem "TSjrmegesífc—Ha visszatér ~ar embér, nem kívánhatja azt, hogy a szórakozni oa üdttlm szívesen vallja be magának, másnak meg;vágyó embef csak azért, hogy a hazai für--pl-sem mondaná, éppen mint a kisasszony, jáőt támogassa, tűrjön el goro...