Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.44 MB
2010-07-19 14:13:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
432
1500
Rövid leírás | Teljes leírás (294.04 KB)

Zala 1876 június

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

23. szálé.
m
Kanizia, 3zerdáo I87f. Juniua 7
| «USé Mtatsl
PWWfti Nm tiu^tiSciMV+dáw t))rárwlkú «tm* Hll aUi*
i phmiw *r4 .(.—; ; íá«| 5 fit f|{»r» I tti *Ucf«< t (<l Ml 3 1 MnMMiq«k: "1 paMtaar f k> Utailn I1I1 In ha II » kr j
í-»f\'(ij HÜ k. f t | II
IMUM
&rartwit*Tk«la-. 7
• J«j> árt Ólait ttalaa fajrt
cáneMa Min M» ax >fcal|aUll.a lnij^Ml Jiniek laaakM 4
(áaliaM SIMStaak
f.ii»».»JlÜ kr.i
NfiaYEI ÉRDEKŰ, KOZMÜY EJLÓD|ÉSlÍ|TÁRS/ÍDALkl| is sqAZPÁSZATI ! HETILAP
11 ir(ldté*e^et felír^Ktuck : Weisz Mór, Bnílttpcstííi, Strvito-léf |4
íföbfj egfirlat l^afalo* kozKftiyo.
és Ur*4i Bod*e«teaifö(dó-«tcia L n.Oppeliik A Béc«, Stobenbsetei 2. tz
iwp»\' r 1 ■ III
csjBécsjr.,- WDlIzeile 18 sz. Laug I. Inaik Í * -
íízttleíós-e yii/ry nevelés?
; LOb jur -4- Iá\' minapi \'„Zalá"-ban a neyeléarííl plvasqttságbfc és be ha ti elmélkedést \'íantisitó cikkében emlitéj: hogy „Kant" szeriirt a győrinek eredetileg jónakLHeael" szerint |>edig rosziiak sztl-letikÉn nem; olvastam pkylosophiajukbaq je vélelmet ám azértmiattam írhatták ezt; (le valamint ■Xiűíí ae urn Uiuik joaatlikozui nem «gylk rtn másik merev jnézetliez, ttgy én iá bátpr var gyok azt jmonuáhi re4: hogy mint legtöbb helyen,! ugy e tárgy bau <i» közepén van az igazságj vagyi* hogy aa onibér; se jónak ae rofznak nem bzIÍH letilt határozottan.
Hogy egyik, embpr több szellemi képességj gel síületik niíjilj a máaik 1 ez ugy hjizen ]kéydé4j aen aelul áll -j- sGyöíyörUen képzel eti ezt a Ibib-k lia, imd/ín azt Írja, \'hogy pz ur egyik szolgájára ennyi, másikra annyi „talentumot" hizváu, egyik a kdveaebbet is jobban hassuoaitá, miért ugy di csértejpUmeg,l»ogy „kevésen voltál hu \'[sókat bízok ] te reád" sat \'—í < i ( ! ;
[Igy vagyunk a tea ti tulajdonokkal is Tagad -hatatlan, hogy egyik épebbnek erösebbnek, azebb-
• nek születik. —I 7
ÍDje igy vagyunk az erkölcsi tulajdonokkal is. Elvi^hat Bn, hogy egyik gyermek több jó, tuá
• sik tö »1> rosz hajlamot hoz magával.
Ál a mindeneken intézi! „Fölény" aisouban , ugy |li tszikj fenntartá magáinak az ajándékozást a talenit mok kiolzláaánál éa , gyakorolja azt öröktől \'óta, mert«] 1 " .] ! •:[ |.. i \\ \'
Rüidseerint ISrökli ugyan a gyermek azllltii-nek ti|;y test miiit a ellemi aöt erkölcsi tulajdonait is, de csak rendszerint, mert millió a kivétel! j — Hány lép, szép, jó, okos ásülőuck I van ellenkező gyereke, vagy megfordítva V — De síit Ugyan aion azUl.ík tObb] gyermekéi közt ia, mily j nagy, hsokazor ellentétes különbségek vauinak! Tehát a faji <M>klés korlátain ia felül áll a szltletMj
pb a nevelés korlátain is feltll! áll ám! i azért
• mondák már a regiek hogy „poetá non fii led nascutnr,"hogy ,,naturaui ezpellas fttnea tameQ usque repunrét. —
í,Nézd meg az anyját — vedd el leiftnyát" mondá a magyar árégi közmondás. Vagyis atnlilyen az ánytá, olyan aaazony lesz leányából. — P zony isokszor igaz — csakhogy nem mindig I Férfi gyermek még kevésbé Ut szülőire, mert ezt áz élet-igkola neveli — formitja. ~r 1 (ni fí
Érdekei észlelni, hogy Imiként Drökli a; gyermek szlllíJinek természetét, arezvonásait, aib) — \'.Sokszor mintha csak ujitótt kiadásba látná az em-j ber! aj régit. Mondják, hogy nem a BzÚléfléaoÓl,\' hanem a szülcJkkeli folytonos egyUtt létből rtiegy át e küiformn ; de nem állhat ea, mert láttam] árvát ki soha se látta anyját, s mégis nem csak formánját, de jholmi apró mimikáját p. u. egy egly tag
vagr száj vonokodását is azon mólon tette.. Azt is érdekes taptisztalá^,! hogy a féifi gyermekek! tíblinyire anyjukra...