Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.22 MB
2017-04-19 09:22:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
122
779
Rövid leírás | Teljes leírás (30.52 KB)

A Nagykanizsai M. Kir. Állami Fémipari Szakiskola értesítője az 1928-29. iskolai évről.
Hatodik év.
Közli: Inotay László okl. építészmérnök igazgató
Nagykanizsa, 1929.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
10474

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
FÉMIPARI SZAKISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
az 1928—29. iskolai évről.
HATODIK ÉV.
KÖZLI :
I N O T A Y L Á S Z L Ó
oki. építészmérnök
igazgató
t«- . 7 ;
NAGYKANIZSA, 1929.
DÉtZALAI NYOMDA ÉS LAPKIADÓ VÁLLALAT
10474
A
NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
FÉMIPARI SZAKISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
az 1928—29. iskolai évről.
HATODIK ÉV.
I N O T A Y L Á S Z L Ó
oki. építészmérnök
igazgató
KÖZLI:
NAGYKANIZSA, 1929.
DÉLZALAI NYOMDA ÉS LAPKIADÓ VÁLL A LAT
10474,

I. Az intézet története az 1928—29. tanévben.
Az intézet az idei évvel fennállásának hatodik esztendejét töltötte
be. Az intézet látogatottságát e hat év alatt a következő adatok világítják
meg:
Az 1923—28. években felvett tanulók száma:
Tanév Fémipari Építőipari Továbbképző összesen
szakosztály téli tani. ipari tanfolyamok
1923—24. 14 — 115 129
1924—25. 29 — 106 135
1925—26. 31 — 112 143
1926—27. 31 20 38 89
1927—28. 45 12 37 94
1928—29. 63 11 48 122
Összesen 213 43 456 712
Az 1928—29. tanévben a beirások szeptember hó 1., 2., 3-án voltak.
Veni Sancte s ünnepélyes megnyitás szeptember hó 4-én, a rendes
előadások szeptember hó 5-én kezdődtek s a nagy hideg s járványos
betegségek miatt elrendelt két heti kényszerszüneten kivül akadály
nélkül folytak a tanév végéig, julius 13-ig.
Felvétetett a fémipari szakosztályra 63, kimaradt 4, vizsgázott 59,
végbizonyitványt kapott 11 tanuló; az épitő ipari téli tanfolyamra 11,
vizsgázott 11 tanuló; a továbbképző tanfolyamokon 48, kimaradt 6,
vizsgázott 42 hallgató.
Az első félévi összefoglaló ismétlések január hó 14—26-ig, a vizsgák
január hó 29., 30., 31-én; a tanévvégi összefoglaló ismétlések
junius hó 2—22-ig, a vizsgák junius hó 24., 25., 26-án, a záróvizsga
julius hó 1., 2-án, a záróvizsga-feladatok elbírálása julius 6-án volt.
A tanév végén a vizsgálatok tartama alatt, junius hó 24—30-ig,
a tanulók rajzaiból és munkáiból kiállítást rendeztünk. A kiállítás nyitva
volt reggel 8-tól este 6-ig, megnézték 190-en.
Az intézettel kapcsolatos internátuson a tanév folyamán 16 tanuló
(és 15 tanfolyamhallgató) nyert elhelyezést, a menzán résztvett 18
tanuló (és 15 tanfolyamhallgató). Ezek közül 9 hadiárva. A teljes
ellátás dija (lakás, koszt) havi 50 P, a menzán (csak koszt) havi 40 P.
Internátusi kedvezményben részesült 4 tanuló 25%, 1 tanuló 50%,
1 tanuló 100%, menza kedvezményben részesült 1 tanuló 50 '/o, 1 tanuló
100% kedvezményben; összesen 8 tanuló havi 185 P kedvezményben.
Az internátus fentartásához hozzájárult a Kereskedelmi Miniszter
4150-— P-vel és külön a berendezés kiegészitéséhez 1716 P 79 fillérrel,
Nagykanizsa városa 1200*— P-vel, a Népjóléti Miniszter fizette a hadiárvák
tartásdiját.
Szegénysorsu tanulók segélyezésére adakoztak: a) Zalamegyei
Gazdasági Takarékpénztár 30 P, b) Nagykanizsai Takarékpénztár 25 P,
c) Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár R.-T. 30 P.
Tejkedvezmény címen a Keresk. Miniszter 150 P-t utalt ki tüdőbajra
hajlamos tanulók részére délelőttönként egy-egy bögre íriss tejjel
és hozzá egy darab péksüteménnyel való ellátásának támogatására.
Kiosztatott 1929. április hó 22-től a tanév végéig 1328 adag átlag 50%
kedvezménnyel...