Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.42 MB
2017-05-02 13:40:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
41
262
Rövid leírás | Teljes leírás (96.04 KB)

Nagykanizsa megyei városi államilag segélyezett kereskedő-, szakirányú iparos fiú- és leány-tanonciskola értesítője az 1940-41. iskolai évről.
Az iskola fennállásának 55. évében.
szombathelyi tankerület.
Közzétette: Balogh Árpád József okl. felső kereskedelmi iskolai tanár, főhivatású igazgató.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25-27.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

n . l l l l lH
t:
NAGYKANIZSA MEGYEI VÁROSI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KERESKEDŐ-,
SZAKIRÁNYÚ IPAROS FIUÉS
LEÁNY-TANONCISKOLA
E
AZ 1940—41. ISKOLAI ÉVRŐL.
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 55. ÉVÉBEN.
SZOMBATHELYI TANKERÜLET.
KÖZZÉTETTÉ:
BALOGH ÁRPÁD JÓZSEF
OKL. FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLAI TANÁR,
FŐHIVATÁSÚ IGAZGATÓ.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25—27.
^ttp** \'ím* * wm**,*Hi^t**i !>** "wy "nm** wiK*,,*|>Bi**nnymiiM«»mif«ji itii|"|nn*"*nni**tiiii,"|np t***wi>t*mi|*,|>w*iWH***ni**,*ti \'"\'ini<"i mN*mm****iB*\'
F.
NAGYKANIZSA MEGYEI VÁROSI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KERESKEDŐ-,
SZAKIRÁNYÚ IPAROS FIÚÉS
LEÁNY-TANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1940—41. ISKOLAI ÉVRŐL.
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 55. ÉVÉBEN.
SZOMBATHELYI TANKERÜLET.
KÖZZÉTETTE :
BALOGH ÁRPÁD JÓZSEF
OKL. FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLAI TANÁR,
FŐHIVATÁSÚ IGAZGATÓ.
Kiadta az iskola igazgatósága : Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25—27.
Az iskola elhelyezése.
Iskolánk, mely a város legnagyobb tanuló-létszámú tanintézete,
fennállása óta eleinte a központi állatni elemi, a polgári fiu- és leányiskolákban
talált hajlékot, majd az utóbbiak térfoglalása elől 1925—
20-ban az 1911. évben épült Rozgouyi-utcai uj elemi és a vele kapcsolalos,
udvaron elhelyezett régi gimnázium épületébe költözölti
Az 1941—42. tanévtől kötelező nyolc elemi iskolai osztályok bevezetésével
az eddig főleg a mi rendelkezésünkre állott régi gimtnázium
tantermei délelőtt lecsökkentek, ami az egyes osztályok elhelyezéséi,
a tanulóknak rendkívül sokirányú (de szakmánként kis
létszámú) iparágak szerinti, lehetőleg kedvező beosztását még jobban
megnehezíti.
Az iparostanonciskolai önálló épület kérdése évtizedek óla
kisérl.
Megvalósulásuk azonban a íanulók nagy létszáma, az ebből,
valamint a szakosításból szükségszerűen kövelkező sok osztály,
legújabban pedig a körzeti tanonciskolák (kb. 1500 tanuló) közeli
bevezetése, az ezzel kapcsolatos mintamühelyek létesítése, a felszerelés,
berendezés, slb. elkerülhetetlen gyarapítása következtében
most már égetően szükséges.
Az iskola múltja.
A tanonciskolákat országosan az 1884. évi XVII. törvénycikkbe
iklaloll ipartörvény rendelkezései liivták életre, a mindjobban szükségessé
vált iparfejlesztés érdekében. Eszerinl a tanoncok ismereteinek
kibővítése céljából minden város, ahol a tanoncok létszáma
az ölvenel meghaladja, iparostanonciskolát köteles létesíteni.
A helyi fiú iskola megnyílását Babochay György polgármester
idején az ^ipariskolai bizottság« az 1886—87. tanévre határozla
el. (280 tanuló, 1 előkészítő, 1 haladó és 1 első osztály.) Az iskola
munkássága a bairL tanulók nagyon hiányos alapismerete miatt
sokáig főleg az általános irányú tantárgyak oktatására, erkölcsi
és hazafias nevelésére szőri tkozott.
Az iskola törekvő tantestülete az ipartestülettel karöltve, már
az első évben nagy érdeklődéstől kisért rajz- és munkakiállitást
rendezett( 62 kiállító), 1894—95. tanévtői (szakrajzok bevezetése)
pedig fokozatosan kezdődik a szakosítás
A kereskedő-tanonqiskola 1890...