Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.36 MB
2017-05-02 13:49:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
37
230
Rövid leírás | Teljes leírás (137.81 KB)

Nagykanizsa megyei városi államilag segélyezett kereskedő-, szakirányú iparostanonc fiú- és leányiskola évkönyve az 1941-42. tanévről
Az iskola fennállásának 56. évében
Szerkesztette: Balogh Árpád József okl. felső ker. isk. tanár, főhivatású igazgató.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

4
SZOMBATHELYI TANKERÜLET.
NAGYKANIZSAI MEGYEI VÁROSI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KERESKEDŐ-
SZAKIRÁNYÚ IPAROSTANONC
FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
ÉVKÖNYVE
AZ 1941—42. TANÉVRŐL
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 56. ÉVÉBEN
Szerkesztette:
BALOGH ÁRPÁD JÓZSEF T
OKL. FELSŐ KER. ISK. TANÁR,
FŐHIVATÁSÚ IGAZGATÓ. \'
A.£UMk>
/ 0 / ) &L/
> ( S t f / ,
<r>
X
Kiadta az Iskola Igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyl-utca 25.
84Z
<7
<U ( u
1)3 í v i,
SZOMBATHELYI TANKERÜLET.
NAGYKANIZSAI MEGYEI VÁROSI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KERESKEDŐ-,
SZAKIRÁNYÚ IPAROSTANONC
FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
ÉVKÖNYVE
AZ 1941—42. TANÉVRŐL
\\ o
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 56. ÉVÉBEN
Szerkesztette:
BALOGH ÁRPÁD JÓZSEF
OKL. FELSŐ KER. ISK. TANÁR,
FŐHIVATÁSÚ IGAZGATÓ.
Kiadta az Iskola Igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyl-utca 25.
Az iskola elhelyezése.
Iskolánk, mely a város legnagyobb tanuló-létszámú tanintézete,
fennállása óta eleinte a központi állami elemi, a polgári fiú- és leányiskolákban
talált hajlékot, majd az utóbbiak térfoglalása elől 1925—
26-ban az 1911. évben épült Rozgonyi-utcai új elemi és a vele kapcsolatos,
udvaron elhelyezett régi gimnázium épületébe költözött.
Az iparostanonciskolai önálló épület kérdése évtizedek óta kísért.
Megvalósulásuk azonban a tanulók nagy létszáma, az ebből,
valamint a szakosításból szükségszerűen következő sok osztály, legújabban
pedig a körzeti tanonciskolák (kb. 1500 tanuló) közeli bevezetése,
az ezzel kapcsolatos mintaműhelyek létesítése, a felszerelés,
berendezés, stb. elkerülhetetlen gyarapítása következtében most már
égetően szükséges.
Amennyiben a polgári iskola új épülete a megvalósulás útjára
lép, úgy az iskolafenntartó város tervei szerint iskolánk annak helyiségeibe
költözik,
II.
Az iskola múltja.
A tanonciskolákat országosan az 1884. évi XVII. törvénycikkbe
iktatott ipartörvény rendelkezései hívták életre, a mindjobban szükségessé
vált iparfejlesztés érdekében. Eszerint a tanoncok ismereteinek
kibővítése céljából minden város, ahol a tanoncok létszáma az ötvenet
meghaladja, iparostanonciskolát köteles létesíteni.
A helyi fiú-iskola megnyitását Babochay György polgármester
idején az „ipariskolai bizottság" az 1886—87. tanévre határozta el.
(280 tanuló, 1 előkészítő, 1 haladó és 1 első osztály.) Az iskola munkássága
a beírt tanulók nagyon hiányos alapismerete miatt sokáig
főleg az általános irányú tantárgyak oktatására, erkölcsi és hazafias
nevelésére szorítkozott.
Az iskola törekvő tantestülete az ipartestülettel karöltve, már
az első évben nagy érdeklődéstől kisért rajz- és munkakiállítást rendezett
(62 kiállító) 1894—95. tanévtől (szakrajzok bevezetése) pedig
fokozatosan kezdődik a szakosítás.
A kereskedő-tanonciskola 1890-ben alakult, az 1930—31. iskolai
évig teljesen önállóan működött, mikor is a tanulók létszáma annyira
lecsökkent (136-ról 21-re, sőt később 10-re), hogy beolvadt az iparostanonciskolába.
Jelenleg ismét emelkedő irányzatú a tanonclétszám,
úgy hogy a Baross Szövetség indítványa az önálló kereskedő-tanonciskola
visszaállítása érdekében re...