Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.51 MB
2017-05-02 14:29:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
33
261
Rövid leírás | Teljes leírás (162.88 KB)

Szombathelyi tankerület.
Nagykanizsai megyei városi államilag segélyezett kereskedő-, szakirányú iparostanonc fiú- és leányiskola évkönyve az 1943-44. tanévről
Az iskola fennállásának 58. évében
Szerkesztette: Balogh Árpád József igazgató.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25. sz.
Telefon: 401
K. Bencze Albert, Baja

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SZOMBATHELYI TANKERÜLET.
í w n n
NAGYKANIZSAI MEGYEI VÁROSI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KERESKEDŐ-,
SZAKIRÁNYÚ IPAROSTANONC
1 7 FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
w | É V K Ö N Y VE
AZ 1943—44. TANÉVRŐL
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 58. ÉVÉBEN
SZERKESZTETTE :
BALOGH ÁRPÁD JÓZSEF
IGAZGATÓ.
ÉÜ
| KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA: NAGYKANIZSA, ROZGONYI-UTCA 25. SZ. §
TELEFON: 401. I
^iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiito
K.BENCZF ALBEKT, BAJA
F .
SZOMBATHELYI TANKERÜLET.
NAGYKANIZSAI MEGYEI VÁROSI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KERESKEDŐ-,
SZAKIRÁNYÚ IPAROSTANONC
FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
i
É V K Ö N Y V E
AZ 1943—44. TANÉVRŐL
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 58. EVEBEN
SZERKESZTETTE :
BAI.OGH ÁRPÁD JÓZSEF
IGAZGATÓ.
ÉH
I KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA : NAGYKANIZSA, ROZGONYI-UTCA 25. SZ.
TELEFON: 401.
K.BENCZE ALBERT, BAJA
A magyar nyelv védelme.
(56.700/1941. VKM., 3.404/1943—44. főig.)
A helyesírás és az ezzel kapcsolatos tennivalók a tanonciskolában *
Miért nincs h e l y e s í r á s ? A helyesírás nemtudásának kérdése a
magyar közösség egyik fontos problémája, mert nem csak az iskolák apró
népe nem tud helyesen írni, hanem általában a felnőttek sem.
Az okot keresve látjuk, hogy a helyesírás nemtudásának egyik alapvető
oka a nagy felületesség. Különösen a mai élet a gyors munkát kívánja.
Ennek a gyors, nagyolt munkának a következménye, hogy akár az iskolás,
akár a felnőtt, nem tartja szükségesnek kitenni a pontos ékezeteket. A gyors
munka nem ismer pontot, vesszőt, csupán egybefolyó vonásokat a betűk
felett, vagy egyáltalában semmit, mint azt később látni fogjuk.
Nincs helyesírás, mert igen sok esetben nem tartja be azt a sajtó
sem. Tessék elővenni a napilapokat és ebből a szempontból felülvizsgálni!
Nem tudom, hány alkalommal adnánk elégtelent a helyesírásért, különösen
pedig a magyartalan kifejezésekért. A sajtó pedig hat. Sokszor egyedüli
tanácsadó.
Nincs helyesírás, mert maga a hivatalos akadémia is több esetben
változtatja véleményét. Ma a helyesírási szabályzat például a nemesi előneveket
is nagy kezdőbetűvel Íratja, ezzel szemben egy másik hatóság, hivatalos
tényező — szerintem indokolt és jogosult magyarázattal — kis kezdőbetűvel
kívánja.
Nincs helyesírás, mert a hirdetővállalatok, cégtáblákat készítő iparosok,
kisebb magánhirdetők, nem tartják be, illetve nem kívánják meg a
helyesírási szabályokat. \\
A hirdetések helyesírása.
Az egyik mozgószinházban a vásznon a következő, kézzel írt hirdetést
olvastam :
Óriási szenzáció ! Lángban a világ
csütörtökön és pénteken
időszerű problémák
A hirdetés írója a *gépész, vagy annak kisegítője lehetett. Tehát
iparos. Csak a szövegközlésre kell nézni, tény, hogy az egyén nincs tisztában
*Kovács J . András előadása a tantestület szemináriumi ülésén : 1943.
a helyesírás, a szabatos kifejezés legelemibb követelményeivel sem. Az említett
gyors munka felületességére a legszebb példa. Az elfelejtett írásjelek
többek között nevetséges, vagy kétséges értelmezést adnak. Ezt a hirdetést
3 napon át sokszáz ember olvasta, de olvas még ma is haso...