Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.73 MB
2018-06-26 10:07:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
16
136
Rövid leírás | Teljes leírás (5.49 KB)

Szemenyey-Nagy Tibor - A XVII. századi kanizsai vár és a város makettje

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Szemenyey-Nagy Tibor
A XVII. SZÁZADI KANIZSAI VÁR ÉS A VÁROS MAKETTJE
A XVII. századi kanizsai vár és város makettje/„Török kori vár és városmakett" Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése — belvárosi akcióterületi terv,
NYDOP-3.1.1./B-2009-0004. számú projekt keretében a Fő téren (Erzsébet tér) elhelyezett köztéri alkotások egyike
Szemenyey-Nagy Tibor A XVILSZÁZADI VÁR ÉS A VÁROS MAKETTJE
2009- április 6 - 2012. június 29.
Domborműre kiírt pályázat talapzattal maximálisan 2 x 1 m2 részlet apályázatból
A nagykanizsai Thúry György Múzeum régészei Száraz Csilla, a múzeum igazgatója vezetésével végzett legutóbbi feltárásai során meg tudták határozni a város XVII. századi, észak-keleti falának pontos helyét, amely a mai Erzsébet téren, a Rozgonyi utca jobboldali torkolatának vonalában húzódik. Ezért a vár és a város makettjét pontosan itt kellene elhelyezni.
A pályázati kiírás dokumentációjában mellékelt tervrajz alapján is hozzávetőlegesen ez a terület van kijelölve a makett elhelyezésére.
A 3 méter mélyen húzódó városfal alapjának cölöpmaradványit néhány négyzetméteres területen újra feltárnánk, majd a rekonstrukció után egy 6x3 méteres, téglalap alapú és 3 méter mély üreget függőleges falú betonzsaluzással határolnánk körül. Ezt az üreget a járószinttel egy síkban biztonsági üveggel fednénk be, így a rekonstruált városfal látható maradna, felette pedig, de az átlátszó üveg járószintje alatt 40-50 cm mélyen lenne rögzítve a makett.
Szemenyey-Nagy Tibor szobrászművész pályaterve részlet a bírálatból
A szakértők szerint az elképzelés átgondolt, kiérlelt koncepciót mutat, amelyet a szerző az 1:2-es léptékű modellben művészi igénnyel fogalmazott meg. Szellemes és izgalmas a „feltárt fal" feletti két fém dombormű lebegése, korszerű az üveg és inox anyaghasználat, modern szépségű az acélöntvény, esztétikus a felirat terv, összességében nemes és elegáns megjelenésű a mű, amely a helyszínhez—indokolt alázattal—kiválóan alkalmazkodik.
A tervezett mű a pályázati kiírást maximálisan kielégíti, új szerű, korszerű műalkotás ígéretét kelti. A modell szépen érzékelteti a múltat, ahogy a különböző történeti rétegek — múlt és jelen — egymásra épülnek, ezzel elgondolkodásra késztet: egy hely hogy töltődik fel az évszázadok során.
A Lektorátus — a szakértői vélemény alapján—a tervet dicsérettel megvalósításra javasolja.
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. Budapest, 2009. június 22.
A XVII.századi vár és a város makettje
A makett az erődített város és a vár korabeli metszetei és térképei, valamint az 1954 és 1958 között végzett ásatások során feltárt várfalak maradványainak pontos rajzai alapján készült.
Méretarány 1:1000
sav-és rozsdaálló acél 60x52x16 cm 44 x 40 x 14 cm
maximális fesztáv a rögzítésekkel együtt 200 x 500 cm
mélyépítmény 600 x 240 x 300 x 40 cm
A mélyépítmény alján az erődített város falának cölöpmaradványi láthatók. A rekonstrukció a nagykanizsai Thury György Múzeum régészei által készített 1:10 méretarányú makett alapján került kivitelezésre.
szervizakna 80 x 80 x 300 cm
A mélyépítményt fedő biztonsági üveg, a járó felület 2x3 cm vastagságú, duplán ragasztott, edzett üveg 75 kg/m2
200x100x6 cm
Az üveg járófelület keretei sav és rozsdaálló acélból
210 x 106 x 4 x 4 x 0,3 cm
211 x 161 x 4x4x0,3 cm
pl: mmmm mtmzm,


Elhelyezési terv a kiadott helyszínrajz alapján
\'.ríe ut y so tL for to di
-Cf^r; i \'
Aj j m.
ÂÀ Mé V ^
i,\'
«vf **
CATÍISE JUS ¿<rs yt l¿cma as mm nu-nC K. A"NI S C HA. <tfun? 7t l-¿tJemj0tU. l¿sranlSefpntrurJtatontc¿...