Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.75 MB
2018-09-25 16:09:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
22
129
Rövid leírás | Teljes leírás (130.75 KB)

A Nagykanizsai Gróf Zrínyi Miklós M. Kir. Állami Polgári Fiúiskola
értesítője
az 1935-1936. tanévről.
Az iskola fennállásának 64. éve.
Szerkesztette: Bittera Béla igazgató
Gutenberg és Délzalai Nyomda Nagykanizsa
68358

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csonka Magyarország — nem ország.
Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI GROF ZRÍNYI MIKLÓS M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI FIÚISKOLA
É RTE S ÍTŐJ E
AZ 1935-1936. TANÉVRŐL.
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 64. ÉVE.
SZERKESZTETTE :
BITTERA BÉLA
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA
68358
Csonka Magyarország — nem ország.
Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI GRÓF ZRÍNYI MIKLÓS M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI FIÚISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
ÁZ 1935-1936. TANÉVRŐL.
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 64. ÉVE.
SZERKESZTETTE :
BITTERA BÉLA
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA
68358
Városunk jelképes irredenta szobra.

I
•2" »fcVX
[Híyjg
f ^jTgos\'pe^^
2010
I. Az iskolai év története.
Iskolánk az 1935/36. iskolai évvel a 64. tanévét fejezte be. Mégpedig a fejlődés jegyében, mert a nm. V. K. M. Úr a tanév elején megengedte iskolánk I. osztályának háromszoros párhuzamosítását, így elérte iskolánk az egykori legmagasabb osztályszámot. 9 osztálya volt az iskolának az 1924—25. tanévtől kezdve 6 éven át. Az osztályszaporítás nyomán nemcsak az I. osztályok létszámának, hanem — a tantermek méreteihez viszonyítva — a felsőbb osztályok tanulóinak elhelyezése is kielégítően megoldatott. Nagy kár, hogy iskolánk, a mult tanévben tapasztalt nagyfokú további tanulói érdeklődés esetén — az osztályok számának emelésében nyilvánuló — fejlődéséhez; épületünk jelenlegi adottságaiban, lehetőség nincs.
A nm. V. K. M. Úr, az 1935. évi VI. t.-c. vonatkozó rendelkezéseinek életbeléptetése során, az új Tankerületi Királyi Főigazgatóságok hatáskörét, f. évi június 1-én kezdődő hatállyal, a polgári iskolákra is kiterjeszti. Tanügyi igazgatásunk változásának küszöbén tiszteletteljes hálával tölti el lelkünket eddigi Főigazgatóságunk mindenkor tapasztalt, a polgári iskolát fejlesztő, jóakaratú irányítása; egyben bizakodással és reményteljes szívvel tekintünk iskolafajunknak — az uj igazgatási rendszerben való — további fejlődése elé is.
Iskolánk a Szombathelyi Tankerületi Királyi Főigazgatósághoz tartozik.
1. Az Iskolai év kezdete, javító-, felvételi- és tantervkülönbözeti vizsgálatok. Az egész évi munkarendet körvonalazó alakuló értekezlet szeptember hó 5-én tartatott meg. A tantervkülönbözeti és javitóvizsgálatok szeptember hó 5. és 6-án tartattak. A javítóvizsgálatokon 48 tanuló vett részt, közülük felsőbb osztályba léphetett 44 tanuló, osztályismétlésre utasíttatott 4 tanuló. Felvételi és tantervkülönbözeti vizsgálattal a tanév folyamán 20 tanuló iratkozott be.
2. A beíratások 1935. évi június hó 18. és 19-én, a pótbeíratások pedig szeptember hó 7-én tartattak. Beiratkozott: 423 tanuló. (Átlépett tőlünk 2, hozzánk egy tanuló. Kimaradt 19 tanuló. A tanévvégi létszám 403.)
3. A tanév megnyitása. A tanév ünnepélyes megnyitása szeptember hó 9-én történt. A tanulók a tanári kar vezetése mellett, részt vettek a vallásfelekezetük szerinti istentiszteleteken. Az évnyitó ünnepély zászlókultusz céljait szolgáló része, a vonatkozó rendelet értelmében — értesítőnk más helyén közölt műsorral — városunk „Országzászló"-ja előtt folyt le. Az ünnepély után tanulóink az iskolába vonultak, hol az iskola házi fegyelmi szabályzata ismertettetett. A rendes tanítás szeptember hó 10-én kezdődött és zavartalanul folyt egész tanéven át.
4. A tandíj- és díjkedvezmény, az érvényben levő rendeletek alapján, az alábbi összeállítás szerint állapíttato...