Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.91 MB
2018-11-09 15:19:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
10
97
Rövid leírás | Teljes leírás (153.45 KB)

Szombathelyi tankerület
A nagykanizsai
M. Kir. Áll. Gróf Zrínyi Miklós
Polgári Fiúiskola
évkönyve
az 1941-1942. iskolai évről.
Az iskola fennállásának 70. évében.
Közzétette: Németh Dezső igazgató.
Nagykanizsa, 1942.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-utca 38. sz.
Gyarmati György Könyvnyomdája Nagykanizsán
14296

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SZOMBATHELYI TANKERÜLET
I NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLL. GRÓF ZRÍNYI MIKLÓS
POLGÁRI FIÚISKOLA
ÉVKÖNYVI
AZ 1941-42. ISKOLAI ÉVRŐL
BZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 70. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE:
NÉMETH DEZSŐ
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA-1942. KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA NAGYKANIZSA - ZRÍNYI MIKLÓS-UTCA M.
SZOMBATHELYI TANKERÜLET

fi NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLL. GRÓF ZRÍNYI MIKLÓS
POLGÁRI FIÚISKOLA
VKÖNYVI
AZ 1941-42. ISKOLAI ÉVRŐL
az ISKOLA FEHNáLLáSÁNOK 70. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE :
NÉMETH DEZSŐ
IGAZGATÓ
n
kr
_NAGYKANIZSA-jt942._
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA NAGYKANIZSA • ZRÍNYI MIKLÓS-UTCA 38.
[MvjsJ
*«fiV20t0
w
\'M
Felelős kiadó: Németh Dezső Igazgató.
3
I.
HIDEGHÉTIBITTERA BÉLA 1873-1942.
40 évi szolgálat után 1935-ben ment nyugalomba. Negyven évig tanított, nevelt egy egész nemzedéket és most itthagyott bennünket örökre — csak emléke maradt a jó embernek, tanárnak, igazgatónak.
Testületileg bucsuztattuk utolsó útján Béla bátyánkat és koszorút helyeztünk koporsójára.
A város apraja-nagyja ott volt temetésén. Gyermekeink énekkara és Farkas István tanár szólt utoljára hozzá:
Most, midőn e helyen is búcsút veszünk tőle, csak azt Ígérhetjük, hogyha a világ elfelejti, pótolja is Őt, nekünk, iskolájának, tanítványainak, tanártársainak, jóbarátainak hiányozni íog és emlékét örökké megőrizzük.
II.
Sftucsuszó.
1937. július hó 1-én vettem át a Nagykanizsai Gróf Zrinyi Miklós Polgári Fiúiskola vezetését.
Örömmel jöttem ehhez az iskolához, mert tudtam, hogy a nagy Zrinyi nevét viselő iskolának méltónak kell lenni névadójához. Nem csalódtam ebben.
Öt esztendő telt el azóta. Nehéz, súlyos esztendők állnak mögöttem. Csaták zaja iskolánk nyugalmát megzavarták. Sokszor vettünk búcsút tanártársainktól, akik a könyvet karddal cserélték fel, hogy megmutassák, kinn a vérzivatarban is megállják helyüket. Hála a Mindenhatónak, legyőztük az akadályokat. Tanítottunk szabad ég alatt, élveztük a gimnázium vendégbarátságát is. Elkövettünk mindent,, hogy derék magyar ifjakat bocsássunk szárnyaikra.
Elsősorban tőletek búcsúzom most szeretett tanítványaim. Legyetek továbbra is szülőszerető, tanártisztelő, hőslelkű, vidám, kötelességtudó, becsületes magyar gyerekek. Gondoljatok arra, ha szigorral is közeledtünk néha hozzátok, mindig a szeretet vezérelt bennünket, csak a javatokat akartuk és előkészíteni benneteket az életre, mely sokszor kegyetlen is tud lenni.
Szeretett tanártársaimnak és a kedves szülőknek is megköszönöm szíves együttműködésüket. Mélyítsék ki az iskola és a szülői ház között fennálló barátságot még jobban, mert csak együttes munkával lehet a közös célt megvalósítani.
Búcsúzom végül a 70 esztendős iskolától. Öt évig vállvetve dolgoztunk tanártársaimmal, hogy régi, elavult épületét szebbé, barátságossá, a tanításra alkalmasabbá tegyük. Nem sikerült teljesen — nem rajtunk múlt. Szép tervek születtek lelkemben, hogy méltó keretek között ünnepeljük az iskolánk életében is oly szép évfordulót. A sors máskép határozott. A mostani idők nem alkalmasak ünneplésre. Elmarad arra az időre, amikor országos harangzúgás közölt drága hazánk teljes felszabadulását is köszönthetjük. Akkor kettős ünnepünk lesz, amit majd Zrinyi szellemében méltóan ülünk meg.
Adja az ...