Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.23 MB
2020-04-14 09:58:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
14
91
Rövid leírás | Teljes leírás (59.99 KB)

Cím: Az eszperantó és Nagykanizsa
Szerző: Szabadi Tibor J. (1952)
Szerz. közl:Szabadi Tibor J.
Kiadás: Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egy., 2010
Sorozat: Nagykanizsai honismereti füzetek/30.
Eto: 800.1:800.892(046)(439.121Nagykanizsa)"2001" ; 908.439Nagykanizsa
Tárgyszó: eszperantó ; Nagykanizsa
Szakjel: 800
Cutter: Sz 10
Nyelv: magyar
Oldal: 48 p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSAI
HONISMERETI
FÜZETEK
30 SZABADI TIBOR J.
)0
10
2010
Az eszperantó és Nagykanizsa
Készült Nagykanizsa Önkormányzata és a Nagykanizsai Városvédő Egyesület támogatásával
Szerkesztő: Horváth Ilona
Felelős kiadó:
NAGYKANIZSAI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET
Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
Cserti Tibor elnök
Minden jog fenntartva!
ISBN
978-963-89018-0-4
Készült a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. nyomdájában 2010
Ügyvezető: Dr. Berlinger Henrikné
Előszó
Szabadi Tibor J. és az eszperantó nagyon egyet jelent az olvasó számára.
Eddig fordítások, tanulmányok, eszmefuttatások jelentek meg elsősorban a magyar irodalomban. Most - felkérésre - Nagykanizsa és az eszperantó kerül szemünk elé.
Ez a dolgozat már történelmi munka. Kell keresni a városi gyökereket, amelyek pontosabbá teszik irodalmunkat. A teljességre törekszik Szabadi, amelytől nem áll messze. Végigtekinti a nagykanizsai eszperantó történetét, a kutatásokat. Feltétlen dicséretes szakmai alapossága. Munkája, megállapításai teljessé tesznek egy tudományt. Meg kell becsülnünk az eredményeket, jogosan törekszünk az objektív ismeretek felé.
A Honismereti Füzeteknek 29 száma jelent meg eddig. A szerzők a „hazai” tudományt bővítik. Szabadi Tibor J. írása speciális alkotás.
A történelmi kezdetektől, Zamenhoftól vezet el a harmadik évezred elejére. Az olvasó hiszi, reméli és biztos benne, hogy lesz folytatás. Egy eszperantista mindig keresi az újat, bízik abban, hogy a nemzetköziség még teljesebb lesz. Szabadi gondolja, Nagykanizsa is szerves részévé válik a még szélesebb ismereteknek. Helyes a törekvése, hogy a kanizsai kezdetektől vezeti az olvasót.
Nagyon dicséretes a város kapcsolata a külfölddel. így láthatjuk jelenünket, így láthatjuk helyünket a világban ezen tudományág területén.
Szabadi Tibor J. eddigi tanulmányai, dolgozatai, levelezései bizonyítják, a világon sok helyen tudják, hol van Nagykanizsa, becsülik a helyi törekvéseket, amelyek egyik élharcosa a szerző.
1
A szakszerűség, az eszperantó fordítás, a nemzetközi nyelvből magyarra átültetés, a magyar nemzetközivé tétele feltétlen dicséretes törekvés. Ebből a folyamatból, jelenségből is ad képet Szabadi dolgozata.
A munka nem sorolható egyik témához sem a Honismereti Füzetekben. A szándékot éppen az adja, hogy a Nagykanizsai Városvédő Egyesület - Cserti Tibor vezetésével - e területnek is gazdája, ébrentartója. Az évente megjelenő füzetszám mind teljesebb képet ad a város történetéről. Ez a sorozat nem monográfia kíván lenni, de a hiányzó ismereteket pótolja.
Helyes az egyesület azon törekvése, hogy a részkutatások kapjanak helyet a publikációban. így még színesebb lesz ismeretanyagunk.
A Nagykanizsai Városvédő Egyesület szándékát jól támogatja Szabadi Tibor J. dolgozata.
Reméljük, hogy a folytatások sem fognak elmaradni.
Nagykanizsa, 2010 augusztusa
Dr. Horváth György
2
Antaüparolo
Szabadi Tibor J. k Esperanto sámán signifas por la leganto.
Gis nun unuavice tradukoj, studajoj, interparoladoj aperis en la hungara literaturo. Nun - por peto - Nagykanizsa k Esperanto vénás al niaj okuloj.
Tiu studajo jam estas história laboro. Oni devas serei la radikojn de la urbo, kiuj faros por pli pr...