Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.4 MB
2020-05-08 10:06:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
25
139
Rövid leírás | Teljes leírás (55.03 KB)

Cím: A nagykanizsai református templom építésének története, 1887-1934
Szerző: Rábavölgyi Attila
Szerz. közl: Rábavölgyi Attila
Kiadás: Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes. Honismereti Kör, 1997
Sorozat: Nagykanizsai honismereti füzetek/15.
Eto: 284.2(439Nagykanizsa) ; 726.54(439Nagykanizsa) ; 908.439Nagykanizsa
Tárgyszó: Nagykanizsa ; református templomok ; Református Egyház ; templomépítészet
Szakjel: 280
Cutter: R 10
Nyelv: magyar, angol
Oldal: 40 p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAQYKANIZSAI HON ISMERETI FÜZETEK
# é
gD^O^>«©>fl8p0<QpggpCDgSg0^^^B<©)^p<iS3^0C»®>^><
Rábavölgyi Attila
1997
A nagykanizsai református templom építésének története (1887-1934.)
Rábavölgyi Attila
A nagykanizsai református templom építésének története (1887-1934)
Nagykanizsa
1997
Lektorálta:
Csiky György építész
Az angol nyelvű összefoglalót fordította: Sebestyénné Tőke Edina
Kiadja:
A Nagykanizsai Református Gyülekezet és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával, a Nagykanizsai Városvédő Egyesület Honismereti Köre
Szerkesztő és felelős kiadó dr. Cseke Ferenc
ISSN 1216-3724 ISBN 963 04 7960 5


Kanizsai Nyomda, Nagykanizsa Felelős vezető: Brenner Árpád
TARTALOMJEGYZÉK
I. Köszönetny il vánítás 3. oldal
II. Bevezetés 4. oldal
III. Az Arany János utcától a Kölcsey utcáig 7. oldal
IV. A templomalap 9. oldal
V. A tervek 13. oldal
VI. A megvalósítás és a költségvetés 16. oldal
VII. Összegzés 28. oldal
VIII. Jegyzetek 31. oldal
IX. Résumé 35. oldal
X. Mellékletek 37. oldal
3
I. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mielőtt dolgozatom érdemi részét közrebocsátanám szeretnék köszönetét mondani mindazoknak, akik segítsége nélkül nem készülhetett volna el a pályamunka. Hálás köszönet illeti Balogh Tibor nagykanizsai református lelkipásztort, aki rendelkezésemre bocsátotta a témához szükséges dokumentumokat és lehetővé tette, hogy azokat helyben tanulmányozhassam. Köszönöm továbbá Pomothy Dezső nyugdíjas lelkipásztor szóbeli szíves tájékoztatását a templom építésének körülményeiről.
Külön köszönet illeti Csiky György építész úr észrevételeit és javaslatait, melyekkel még teljesebbé vált a dolgozat.
A nagykanizsai Városi Könyvtár munkatársairól sem szabad megfeledkezni, akik mindig segítőkészséget tanúsítottak.
Szakonyné Kozári Ildikó és Kúti Csaba hathatós közreműködése nélkül pedig nem ölthetett volna ilyen formát ez a kiadvány.
a Szerző
4
II. BEVEZETÉS
A X.század végétől a magyar nép életmódja, kultúrája és vallása jelentős változáson ment keresztül. Géza fejedelem és I. István reálpolitikája révén Magyarország megkezdte csatlakozását az akkori keresztény Európához. Ez a folyamat igazán csak a XIII-XV. században hozta meg gyümölcsét, amelynek ízét nem sokáig élvezhettük. A XVI. század elején megjelenő török birodalom - hódításait kihasználva -országunkat saját és egyben kontinensünk perifériájára taszította. Ezzel a Róma számára amúgy sem örvendetes ténnyel párhuzamosan jelentkezett az a futótűzszerű folyamat, amely rövid idő alatt lángtengerré nőve felperzselte az Óvilágot.
Pedig a “nagyok” (Luther, Zwingli, Kálvin) eredeti szándékukban csak megújítani szerették volna a katolikus egyházat. A humanizmus és a reneszánsz után ez volt második jelentékeny támadás áZ állam és egyház által szentesített renddel szemben. Magyarország sem maradhatott mentes a “lángnyelvek”-től. A protestantizmus gyors terjedését az itthoni bonyolult helyzet is elősegítette. Az 1555-ös augsburgi vallásbéke (I. Ferdinánd hozta tető alá) pedig lehetővé tette a már akkor különböző protestáns irányzatok közöt...