Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.42 MB
2007-01-09 15:09:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1159
3657
Rövid leírás | Teljes leírás (72.17 KB)

Zalai Közlöny
Politikai napilap

Zalai Közlöny 1933. október 29. 247. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével:

78. évlelyam 247.

Nigykuüna, 193S. október 29, vasárnap

Ara 16 "Ilit

ZALAI KÖZLÖNY
r«UTIKAI NAPILAP

Megjelenik minden reggel, bítfö Wvitclúvei

Felelős szerkesztő: Barbarltt Lajos

Elöílteléal in: egy Iiórn * prngfi 80 Illlti SieikcuUIiéKl H kfaddblvati!! telefon; 78. s*
Gömbös: „Történelmi hivatottságunkba vetett hitünk átsegít minden akadályon../\'
Gömbös miniszterelnök és Kánya külügyminiszter ünnepélyes fogadtatása Budapesten
Az angolok bambavető repülőgéppel és páncélautókkal fojtják el a palesztlnal arab zavargásokat
Az arabok megrohanták a fogházat, hogy kiszabadítsák foglyalkat
Harc a fogyasztóért...
Irta:
A gazdasági élet prosperitása mindenkor a termelés és fogyasztás egyensúlyán nyugodott, ha azt bármily külső beavatkozás, VAgj belső motorikus hiba megzavarta, előállottak a hosszabb-rövidebb ideig tartó válságok. A mai példátlan világkrizls is elsősorban arra vezethető vissza, hogy különböző gazdasági, politikai és technikai okokból az emberi1 társadalom igen jelentős részének fogyasztó-képessége aggasztóan megcsap pánt s ezzel a javak elfííllitásaés azok fogyasztása között óriási disz-parilás támadt. A felhalmozón árucikkek, a beraktarozott termények vevők nélkül vesztegelnek, a gyárak leállítják a gépeket, elbocsátják a munkásaikat, a vasút, a posta forgalma összezsugorodik, a kereskedelem közvetítő és árui-elosztó tevékenysége egyre kisebb keretek közé szorul.
Mindezek a^ jelenségek a gazda
sági válságok ^elmaradhatatlan kr-
Kérői és logikus következményei a\'
termeles és fogyasztás felborult
egyensúlyának. Csalt természetes,
hogy a gazdasági élet. egyes ténye,
zőí és pedig ugy a termelés, mint
a fogyasztás szervo! még az ilyen
válságok idején is mindent el
követnek, hogy tevékenységük kö-
rét fenntarthassák é-s aktiVUáSukal
megőrizhessék. Paszivitils a gazda
sági élet számára biztos halíUt
je.lííiit. Produkiífnl annyit tesz,
mint folytonos aktivitásban élni. A
kereskedelem sem egyéb, mint az
áruelosztás megállás nélküli aktivi
tása. Üzleti rádiuszában megszorí
tott kereskedő a biztos KomalA.i
felé halad. A forgalom fokozása a
kereskedő életelcme, Zsufolásig >
megtelt raktár és a pultok előtt
szorongö vevőközímség a keres
kedő legszebb álma. Vásárlók za
ja, zsibnja az ünlelhílyi-tní-fí<ik
szimfóniája s ha az clr\\wn(Josül.
aggodalom szorongatía a kereskedő1
szivét...
fis mit látunk?
Evek óta egyre jobban és Jotv ban elhalkul a boltoknak ez a muzsikája, egyre üresebbek a pultok. A kereskedelem actiorádiiií-sza ijesztően összezsugorodik. A vílágkrízb pusztító árfa szörnyű pusztításokat végzett közöttünk1. A gazdaságtörténelem majdan meg fogja állapítani, hogy ebben a verteién világháborúban Ők hozták a legnagyobb áldozatot. Hflsi ha-lottaik száma megszámlálhatatlan. Két fronton is kell harcolniok. A gazdasági élet eruptív jelenségei közvetítő tevékeuységük\' alapjait vonditik meg, a különböző kormányrendeletek pedig élelelemük-től, a szabadságtól fosztják meg fiket. Vulkánikus morajlásu tatif Jón, valósággal levegő nélkül kell átvészelniök ezekben a kritikus időkben. Csoda-e, hogy élelerejüld egyre fogj1, számuk folyton csök-

ken? fos mégis hősök módjára kü?J-(lenek. Az élctösztön utolsó erőfeszítéseivel dolgoznak, hogy a viz felszínén maradjanak. Tanulhat tőlük minden társadalmi réteg- A legnehezebb életfeltételek között sem vesziük el önbizalmukat. Egye sek összeroppanhatnok, de a h...