Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.67 MB
2010-03-08 14:08:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1794
5658
Rövid leírás | Teljes leírás (1.42 MB)

Zalai Közlöny 1933. 074-097. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73.
ééíűfytuk
/K
Nagykanizsa, 1988. íprilU 1, izombat
Ai» 14 BUér ........
■nr
POLITIKAI NAPILAP
^HS^HS^ 11 ^fl* «erke«tö: Barbarlts L«]o.
ÜKHulMán: «ty idt. * pentf M SuikculMcl fa uadóblvaUII Ulaton! íí. te
A panama-front
\'" BUipMl, máretin 91\' Lavotta üynls beismerő vallomást lett. Entotat > kérdéses 1700 pen-gőt ajándékképen kapta n Eternli-cégtöt. Eaael.a mtftakgtUi bün-cMikményémk elkövetéséi Igazoltnak i^vAj.Elwnlt igazgató|a, Kkln MÓI U voltán t% Czária Péteren kívül Jóssá Jenő tOraérnökOt {ikt tegMBvKpwll KHÍ\') \'» ">**-reszleneite, Igy KWn ellen Mfom-rwdbeli meiiveiilegetés clmán totylk
<1miuu w sa«
,A», Ogyéniég Pw Bél. MAV
lőldogyelő, a vaiuti laboratórium vtzctője ellen vizsgálati indllványt készített hűtlen keztlés büntette elmén. " ■■■\'■•i
Az angol követ
elhagyta Mpszkvát
fi <r II rí Módba, márolus II Ovi mottkvai angol nsgVkövet íegnap elutazott Moszkvái. Áz oM letartóztatott angol mérnököket kémkedéssel U vádolok, a kémkedés bűntettéért pedig halálbüntetés (ír.
Egy dadogó diák és agy süketnéma leány Halálos szerelme
Uuclopwt, március II
(MOT) Ma déluián [él 2 órakor az Orizemes rendőr, a Qellérlhegy Silitea-uil oldalán ai árok miién egy eszméletlen férfit é« nőt (alálf. A mentők megállapították, hogy a férfit Baka Józsefnek blvlák, a 00 pedig Krausz Magda. Clankdllval mérgezték heg magukat A men\'ők bestállllottálr őket a RSkuikórháiha, de útközben mindketten meghaltak. Búcsúlevelükben azzal Indokolták meg az öngyilkoiságot, hogy sérelmesek voltak. Baka József Í0 évei tanilló volt, ak! gyerniekkorl heteg-sége következtében ciak nehezen, dadogva tudott heazélnl. A leány, Krauiz Magda 19 éves varróleány slkeinéma volt.
Szterényl lemondott a 6-oa bizottság elnökségéről
Budapest, március 31 (ÉJsukal ttlefonfelentés) Báró Szterényl Józief levelet irt a 33-as bizottság elnökéhez, melyben be-leienli, hogy lemond a 6 os bizottságban vitelt elnökségéről él tag-■ágártl. : ■■■-.■
« kaHam valutUaraMA kSatotéaét lawsálUUHák
\'Budapest, mártriua 31 A királyi Ítélőtábla at úgynevezett vílutarabtáv agyébert Sstkuleiz József büntetését"! kétévi és kéihónapl
fegyhízról egyivl és halhónapi börtönre mériékélto.
Ma estig tart a zaidó-bojkott, ami osak akkor folytatódik, ha azerdáíg nem azDnik i mi»g a külföldi németellenee propaganda \' J
Berlin, március 91 (Élsza.ll telefonjelenlés) Oöbbels birodalmi miniszter pénteken kijelentette az újságírók előtt, hogy a
Eorroány elégedetlen konstatálja a alföldi rémhirproptganda caök-enését. — Ai\'zatdó-bojkott ma, szombaton délelőtt 10 órától estig tarDforéttl éterda délelölt 10 ériig sittnél teft, Ha ezalatt a kalfHál rémhirprepagonda teljesen megtzű, nlk, akkor a nemzeti uoctáltsta párt hallandó helyreállítani a normális állapotot. ftlItnkeiS esetben szerdán délaött 10 órakor a bojkott Ismét megindul mégpedig az eddlgtntl nagyobb erővet é« tartani fog mindaddig, amíg a kalfoldl rémblrhalssa li^nyliól ésibe nem kapnak,
Barlln. márclua 31 (Éjszakai tele/onjekntii) Az ál
laml biztos utasllolla az Összes városi kórházakat és klinikákat, hogy azonnal bocsássák el zsidó vallású orvosaikat. A nemzetiszocialista orvosok dillalanul vállalták magukra az eloocsálolt orvosok munkáját.
Berlin, márolus 31
Berlinben m» dél óta folyamatban vannak a zsidó üzletek elleni Intézkedések. Kölnben a zsidó bírákat és ügyvédeket átmenetileg védí-írlzetbe vették. KOnlgsbergben a zsidó bíráknak és Ogyvédekn, i megtiltották, hogy törvényszék épületébe lépjenek.
Holnap délelőtt 10 órakor a nemzeti szocialista Oieml sejtfönökök-nek ...