Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.73 MB
2010-03-08 14:31:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1159
4733
Rövid leírás | Teljes leírás (1.36 MB)

Zalai Közlöny 1933. 249-272. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. évfolyam 249. uám
Magyluuilua, 1983. november 3, péntek
Ara 14 Wlír
ZALAI KÖZLÖNY
lMfk«t*tAttg «• klidAhlv.HI: Pfat 5 nuÍM Megjelenik minden reggel, héttő kivételével
rtUTIIAI HAPILAP
Felelős szerkeszti: Barbarlte Lajos
BlöíUetésI ári: egy hóit a pengő 80 tillfe Sieikuitdiég! é« kfadóhlvAUll telefon: 78. m
A nemzeti egység
( <fa) Csonkamagyarország a vilátf egyensúlyának ma egyik" legfontosabb bázisa. Irtózik mindennemű szélsőségtől. Népét a politikai érettség jellemzi. Iíz az érettség nem máról-holnapra született, lianem még az őshazából hozták őseink. Jövőnk az etelközi-vérszer-ződéssel kezdődött.,Az etelkőzi-vér-szerződés volt a magyarság első j>o-litlkal érettségije. A törzsek hét vajdája egy vezér előtt hajtotta meg büszke fejét s kiontott vérüket a megingathatatlan magyar nemzeti egységre csörgették. így lett a nemzeti egység történelmi örökség a magyarság életében. Szent István királyunk is, a kettős kereszt segítségével, a vezérek által fogadott nemzeti egységet ujitotta meg. Székesegyházakat is azért emelt, hogy az Isten imádásán kívül a kereszténység jegyében a nemzeti egységet is szolgálják, s harangjaikkal egy táborba hivatta nemzetét, ha veszély fenyegette országát. Tcf-mory is azért hullatta főpapi véréi, mert hitt a nemzet történelmi egységében. Mohács is csak azért gyászos nekünk, mert ott hullt szél először a nemzeti egység s nagy nyomorúság követte. A Szent Koro nát is azért küldte Szilveszter azelső királynak, hogy szent erejével se-gilsen Istvánnak az egységes nemzet megteremtésében. Azóta egyek\' vagyunk a szent koronában s a szent korona az egységes magyar nemzeté s nein szolgál sem pártokat, sem dinasztiákat, csak az egyetemes magyarság mindenekelőtt való érdekeit.
Ha 1918 őszén nem bomlik meg a nemzeti egység, ma kenyér, munka és élet országa volna e föld.
Tehát a .nemzeti egység nem napjaink szüleménye. De nem is pártprogram. A nemzet egysége nagy magyar harcok, küzdelmek elő(-fcltétele, tradicionális magyar szük-ség.
A nemzeti egység megszervezése és megteremtése azonban kötelesség, sőt szükség esetén pártprogram is lehet. Az ilyen pártprogram számíthat is a polgárok tiszteletére és követésére !
A nemzeti egység megteremtette Nagymagyarországot. Hunyadi János is ezzel vivta meg történelmi harcait. Mikor pedig Kapisztrán János idegen nyelven szólt a magyarsághoz, az azt is megértette, mert a nemzetet egységbe hívta a seldsuklak ellen. Nem csoda akkor, ha az egységbontókat saját anyanyelvén sem akarja megérteni a nép. Mátyás országát is a nemzet egysége tette nagyhatalommá, magát pedig legendássá. Kossuth jelszava is ez volt l
Ma is \'ícgycu büszkeség a ma* gyar nemzeti egység, élharcosának, vagy harcosának lenni. Ma is legyen kötelesség szolgálni a nemzeti egységet ! Segiteni a vezért, aki egy uj generációnak és Nagyinagyar-
országnak épitőmunkása akar len ni 1
Ma már nem azt kell keresni, hogy ki milyen pártállásu volt tegnap, mert tegnap még pártok hazája volt e föld. hanem azt keressük, hogy holnap olt dolgozik-e mindenki, ahová a nemzeti újjá-
építés munkája szólítja, s hlvqn szolgálja-e hazáját ?
A magyar nemzeti egység elindult hódító útjára és győzni fog künn és l>cnn egyaránt, mert Szent István, a Hunyadiak, Tomory, Rákóczi és Kossuth utjain jár !
A kereskedők az adóhátralékoknál a gazdákkal eyyenló elbánást kérnek
Ma jelent meg a traflkrevlzlóra vonatkozó miniszteri rendelet — A nyugdíjtörvény-tervezet a jövő héten kerfll a Ház elé
Budapest, november 2 Csütörtökön délben a kereskedelmi érdekképviseletek megjelentek I-Xibínyi kereskedelmi miniszternél, hogy a gazda védelmi rendelettel kapcsolatban tud...