Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.42 MB
2010-03-08 14:33:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1053
6587
Rövid leírás | Teljes leírás (1.41 MB)

Zalai Közlöny 1933. 273-295. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. évMymm 273. uia
Ntgykmnlzw, 1033. december 1, péntek
Ara 14 Ml*
ZALAI KÖZLÖNY
«»lltn<Wtt« és kfettMvitil; rs>l 5. illa Mífjtkalk mindéi reu«l, MIK! Uvíldév.l
rtUTiiil KiPILír
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElMluIM áit: egy hón ■ pengs 10 tlllfa SieikeiilMil él fledihlvilall letelő: 78. u
A ml jogunkat érleli az idő
Irta: dr. Dé.l Gí«« kormánylőlanAowe, országgyűlési képviselő
Valahogyan meg kell éreznünk, hogy ez a világ ugy, ahogyan ma van, nem fog megmaradni s mélyreható változások küszöbén állunk. Hogy a nagy történések közül csupán egyet ragadjak ki : előttünk bonyolódik a japán probléma. Olyan nagy kérdés ez, hogy egymagában is gondolkodásra késztet. Itt nem valami vicinális torzsalkodásról van szó, hanem keleten véresen kel fel a nap. Valahogyan ugy látjuk, hogy Ázsia, amely világrész nemrégen, csak néhány száz éve — éa a történelem^ örökkévalóságában néhány száz esztendő ugy lepereg, mint a homokszem a homokórán még a világpolitika vezetője volt, visszaszorult és közben Európa vette át a vezetést. Nagy kérdés, hogyha a Japán egy uj világbirodalmat teremt, mérhetetlen fogyasztó és termelő területtel: oz a túlfűtött ázsiai kazán nem fogja-e szétrob-bautani azokat a kötelékeket, amelyek ma Európához fűzik ? Mi lesz akkor az európai kapcsola? tokkal, a gyarmatokkal, a dominlu-mokkal, mi lesz Indiával, mi lesz Afrikával, mi lesz Ausztriával és vájjon Ameriku, a ma legyőzhetetlennek látszó, határtalan lehetőségek világa, meg tud<* maradni jelenlegi keretei között és jelenlegi hatalmi körében ?
Amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, lehetetlen, hogy ne tekintsünk Oroszország felé is. Azt mondják némelyek, hogy a kapitalizmus végpuszlulásához közeledünk, hogy a kapitalizmus esztelenség, őrület és a magántulajdon szentsége már végleg megbukott. Kérdezem : vájjon Oroszországban," ebben a százszázalékos antikapita-lizmusbün, ahol a magántulajdon igazán már a mesék világába lar-tozik, ahol az történt, hogy amerre az orosz gőzeke végigszántott a földön, ott az, ami alul volt, felfelé került, ami fennt volt, azt lenyomják. ez a vérrel irott uj alkotmány, ez az antikapitalisztikus evangc(-lium több kenyeret, több jogút, több igazságot* több kultui\'át és több szabadságol hozott-e a világnak, mint ez a kicsúfolt, őrültnek nevezett és végpusztulás utolsó napjaival illetett kapitalisztikus világrend ?
Nagyon bölcsen mondotta Gömbös miniszterelnök egyik parlamenti beszédében, hogy ennek a világnak az individualizmus, az egyének ereje és minősége adja\' meg az eredőjét. Ez a tem^szet szava és parancsa. A létért való küzdelembén az erőnek ez a versengése adja a haladást, ez adja a fejlődést és nem jutott volna a világ ennyire sem a technikában, sem a haladásnak egyéb mezőnyein, ha az emberi egyénist\'-gek-
Angliában megalakul az angol lordok revíziós csoportja
Bethlen sikeres angtiai szer epUsáv el szemben a csehek ellentámadásra kászülnek
Prága, november 30 Ihlhlen István gróf londoni előadásai és elért sikerei igen kinosan érintették a cseh közvéleményt. A cseh nemzeti tanács most sürgősen ülést tartott ebben az ügyben. Az ülésen Szlávlk volt belügyminiszter azt vitatta Bethlen gróffal ellentétben, hogy a tótok annak idején önként csatlakoztak hozzájuk A hemzeti tanács elhatározta, hogy február 4-én, a cseh hatóságoknak Pozsonyba való bevonulásának
évfordulóján nagy demonstratív ünnepséget rendeznek.
London, november 30 Eckhnrdt Tibor Angliában rendezendő előadásain kivül mint magánember is tanácskozik az oltani tényezőkkel, majd Párisba utazik, ahol szintén megbeszéléseket folytat hivatalos megbízás nélkül. Angliában, hír szerint, rövidesen megalakul az angol lor...