Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.1 MB
2007-02-13 13:21:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
732
10004
Rövid leírás | Teljes leírás (518.63 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. június - 45-52. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


HAQT-KAKIZ8A. 1880. Junlas 3-4n.

Tlsenkllenezedlk évfoly««1O kr
Hlrttténk a kaaáboa petitaerbaa
!
7, váa odiior 6 ? mie.UQ
torábbi lorírt S kr
NTII.TTÍBBEH
itl>toak*at 10 krért ??-
-i letart fal.
f KlnciUn illeték aúnde rf« kirdeté"«rt kOIO 30 kr Í.Bt.odS.

ZALAI KÖZLÖNY
I KÖZLÖNY
előbb: .Z A. LASO

!Sk/
P l lap n»n«> r<*afc
1 Ul--tK kH>l.n>>ar.k >
Böracntetlim lí>v«U\'<
kaidéinak.

Ü..Kaatxaavároa hrijkatAaácáitak, ,«.-k»nir««l Snk. tűzoltó-egylet", a .a.-kaalaaal kereskedelmi t iparkank*, .n.-kanizaai takarékpénztár-, a .zalamesjet ilUlánoi taatMtm-tület", a ,B.-kaBluaI kissle*-aeveU egvesol-t", a „nagr-kaniisal tiszti öaBtgflfié szövetkezet", a „aoproal kereskudnlmi • iparkamara n.-fcaafaoial kulTáiaaztmajija- • t«M
?e«Jti ét Taro»i«*r«*ület aivatalo* érteaiUje.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Bortermelésünk érdekében.
(Folytatás és vége.) 2-szor. Vidékünk borai értékének csökkenését nem kis mértékben befolyásolja az i9, hogy a közigazgatási hatóság elmulasztja teljesíteni kötelességét egyes vidékek és községek szOnetidejének meghatározása vagy annak megtartása és el-lenórizése tekintetében, s ebből kifolyólag még jobban növeli a bajt a korai és későn éró legkülönbözőbb szólőfajok vegyes ültetése, tenyésztése.
3-szor. Életbe léptetendő, ha másként nem lehet, törvény kötelező erejével is a felelős hegy rendőrség. Mily nyugodtan alhatik a termelő, ha tudja, hogy bármi kára történik is, az megtéríttetik. Ez álul eleje vétetnék a botrányos szóló és gyümölcs lopásoknak és gyalázatos pinczeveréseknek stb., mert a kereskedőre nézve sem közömbös dolog az, hogy megvett, lefoglalózott borait a termelő pinezéjében még a pinczetörók tönkre is tehetik vagy elhordhatják, a kárért aztán neji lévén felelős senki. Sajnos dolog volna, hogy ha a magyar embert ez esetben saját javára agy kellene kényszeríteni.
2-ik kérdés. Alaposé a gyanú azon általános nézet elterjesztésére, hogy a bor gyárilag készül? Ha igen, miféle rendszabály által lehetne annak meggátlására hatnif
Azon gyanú alapos, hogy a bor gyárilag készül, mert az is nyomja a bor árát, azonban ilyen borgyár vidékünkön aligha létezik, de már azt biztosan mondhatom, hogy létezik borhamisítás,

Balaton vagy forrás vízzel. Ugyanis, a vidékünkbeli boratenzálok majdnem mindnyájan kiskereskedők, boltosok is, kiktől a termelők nagy része éven át méreg drágán vásárolja élelmi czikkeit, ruházatát, stb. hitelbe, ngy, hogy mire a szüret ideje eljó, az évi termés ára már rég elfogyott, tehát abban bizonyos egynémely termelő, hogy a szcnzál minden bizonynyal megveszi borát megbízója részére, hogy igy pénzéhez jusson, s azt is tudja már gyakorlatból, hogy nem ó a termelt, hanem a szenzál, mint hitelező határozza meg a bor árát akónként, mert ha így átadni vonakodik, mindjárt azt mondja: .fizessen ki, mert ha nem, holnap bepőrlőm\', tehát kénytelen átadni ngy, amint az kéri, pedig arról is meggyőződött már szinte gyakorlatból a termelő, hogy ha legjobb is, vagy akár milyen rósz is, egyforma olcsón veszi meg tőle a szenzál, tehát a »cali-dus hnnnus\' azt gondolja magában, hogy évi tartozásán fölül még egy pár garasa is maradjon adóra stb., hát j»bb lesz még egysxer annyit adói ei, mist a menynyi termett és ezt a mennyiséget pótolja vízzel, s a megbízó csak bámul, hogy ilyen bor is terem, például B.-Füreden!\'
A t i közsé...