Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.11 MB
2007-02-13 13:28:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
807
10695
Rövid leírás | Teljes leírás (632.87 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. október - 80-88. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


október 8-án.

8QH11Í: L

{Izenklienezedtk értotyam.


Bor «•*»• IO Jer
patit
urban
RTlLTTKHIIIiK
? uronktot 10 krérl t*
w.ik Í.I
Kinc.liri illeték oűiide,
\'C7M birietia>trt kflIAE
30 kr űtpfail.

előbb: ,Z AL A-BO M OG YI KÖZÍ.ONY.

A lap
kí«la»i„,.k
kSalamiayak pedi| kiad&hoz bém.nti
- SAOV KANIZSA
B-írmantetlfta JeT»S< eílik iimsrt aiunk*uj-?•.kt*51 fogfidUtutk

K.-KanJi8»Táros helyhatóságinak, „n.-lumlz8al önt. ttuoitó-egfUt", a ^.-kanlisal kereskedéuní s iparbank", „nagy-kanksai takarékpénztár", a „zalamegyei íltalinos tanltó-tes-tElet", a ,n.-kanizs«I klsdedneYeló egyesület", a n.-kanlzsai tiszti önsegélyző szÖTeftezet", a .soproni kereskedelmi 8 iparkamara n.-kanizsai kHUalasztmánía" g több
megyei és Táros! egyesület hltatalos. értesítője. ?
Hefenkinl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú Lap.

Felhívás-előfizetésre.
Lapunk mindazon t. pártolóit bizalommal felkérjük az előfizetés mielőbbi megújítására, kiknek előfizetésük a ill-dik éynegyéddel m. hó végén Lejárt, na-hooy a pontos szétküldésben hiány, merüljön fel.
üj előfizetéseket szintén elfofladunk okt—decz. évaegyedre 2 írtjával, mely tegczélszerffijben postautalványon tír-tenhetik.
Haia6ui tissteleitel
KIADÓ HIVATAL.
Mag) arosodjunk!
A belügymioister átirt a pénzügyérhez, hogy nem rolna-e czélszerü a névmagyarosítás, öt forintos dijakat meg-seüntetni, miután úgyis\' kevés pénz folyik .be e czimen?
Tors Kálmán orsziggy. képviselő a .Vasárnapi 1Jjság*-ban ezelőtt két évvel már hangsúlyozta volt innak szükségét, hogy ama dijak eltöröltessenek és bogy nem Tiözőnyös r*nk nézve: vájjon nevünk — ha magunk magyarérzélmüek ie vagyunk — magyar hangzasu-e vagy sem ?!
Feltéve, hogy egy alkotmíny-válság alán népszámlálás lenne, hiába mondaná G-oldsteinj Glüct, Eosenkrsnz, Remenyik, D.etrich, Kreybiger, Czernyinszky, Brozo-vics, Sztankovics, Pornntin, Hatter, Hut-íer; Svoboda stb. stb. hogy —magyarok vagyunk"; azért csak más nemzetiségűek -nek lennének felvéve. De békés életünkben is nagyon furcsa, hogy például a

világkiállításokon í>]y köanjen. tévntra vezetik a k Alföldöt idegen névhangzása kiállítóink, cultur képességünk iránt.
Igaz ugyan, hogy a megpróbáltatás
nehéz napjaiban sok idegen nevű jeleseink
voltak; de az utána következő időkben
keservesen tapasztalhattuk, hogy a magya
rok létszámát tisztán a oéy után ítélték
meg és költötték rólunk, hogy: minden
más nemzetiséggel szemben kisebbségbea
vagyunk
Alig-alig akad bármely- nemzetnél is, hogy a polgárok neve ne hordozná magán világosan nemzetünk nyelvét, csak mi magyarok vagyunk e téren oly absord\' helyzetben, hogy majd minden második magyarnak idegen hangzása neve van.
Minden ily nevű hazait kérünk tehát: ne vegyék közönyösen e csak látszólag jelentéktelen ügyet. Három -négy sor írás és.... nemzeti ügyen van lendítve!
Előre is gratulálunk a belügy ér jó gondolatához, várjuk a mielőbbi intézkedést és akkor: papirosra minden nem magyar nevű, de igaz magyar!
V... L.
A király Pécsett
— 1880. szeptember hó 24-én. — (S&jit .erelezSnktSL)
Pécs vároBa örömünnepet ült.
Fényben uasott az egész város s a koronás magyar királyt ill iáihoz méltó királyi féaynjel fogadta.